Judas Iscariot via Ann Dahlberg, 8 december 2018

Judas Iscariot

8 december 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag vill tacka er kära mänsklighet, för det stora arbete som ni har utfört på Jorden. Idag bär er era vingar en bit längre bort än vad som var fallet för ett par decennier sedan. Det kanske ger er ett bättre perspektiv på vad som egentligen händer på er Jord idag. Före det räknade man i århundraden och dessförinnan i årtusenden. Nu är vi inne på decennium och år.

Det sista året har varit omvälvande för många och gjort att de har styrt kosan åt ett annat håll. Vanor och mönster löstes upp och ersattes med nya. Aldrig tidigare har detta skett hos så många samtidigt på vår Jord. Ni som ser förändringen i vår värld och hur snabbt den rullar på förstår att det är något stort som är i görningen på vår Jord idag. Människorna vaknar upp till sig själva och den värld som de lever i, i ett större antal än vad som tidigare har varit möjligt. Det här sker i alla folkslag och i alla nationer idag. Bara det gör att man böjer sitt huvud i all ödmjukhet för den visa hand som nu håller i rodret. Jorden dränks oupphörligen med mer ljus som tvingar fram ett uppvaknande av ett större mått än vad som någonsin tidigare har skett. Det är fantastiskt att skåda och det är många yrvakna ögon som nu tittar ut ur sina skal med ett frågande uttryck i sina ansikten. Det är som att se sin värld med nya ögon och man undrar om man drömmer eller faktiskt är vaken. Allt är inte vackert att se på men det finns ett större hopp och en större längtan idag efter att se det vackra och sköna i vår värld. Tafatta händer och hjärtan börjar att forma om den värld de lever i till en värld som de önskar att leva i. Nya prioriteringar förändrar sinnet och ger en ny form till det liv de lever.

Det sjuder av aktivitet på Jorden just nu och energistrukturer och mönster ändras för att passa in med det inkommande ljuset som med stor frenesi lyser på Jorden. Var tacksamma för detta ljus som förändrar er vardag och ert sinne. Ert hjärta gläds över förändringen och arbetar nu med stor iver för att ni ska hitta ert sanna jag och förstå ert arbete på Jorden. Ni har alla valt att befinna er här idag, ni har alla valt att frivilligt arbeta för Jordens och er egen transformation upp till ett högre medvetande av ljus och kärlek. Ni visste att det kunde bli kämpigt, men ni tog er an uppgiften med stor entusiasm och kärlek i ert hjärta.

Ni har nu öppnat upp för ljuset att lysa in på Jorden och vi är mycket ödmjuka och tacksamma för detta. Därför vill jag än en gång lovprisa och tacka er för det stora arbete ni har gjort och fortfarande gör på Jorden. Det har nu gett ett stort resultat och er värld översköljs nu med stora och små vågor som förändrar och förnyar dess strukturer. Gamla rigorösa strukturer byts mot nya mer flexibla strukturer som är bättre anpassade till livet på Jorden. Det här sker nu mina kära vänner på Jorden. Öppna era ögon och se vad som händer på er Jord idag. En ny värld växer fram där den gamla faller som stoft ner till marken. Märk väl .. allt växer inifrån er själva och ut i den värld ni lever i. En drastisk förändring väntar Jordens folk och vi står i beundran och ödmjukhet för den förvandling som Jorden just nu genomgår. Det är underbart, fantastiskt och vackert. En stor eloge till Jorden och alla dess invånare vilket inkluderar alla raser som finns på Jorden och då menar jag inte enbart den mänskliga.

Vi står i beundran och kärlek till Jorden och alla dess invånare. Ni har fött ett nytt hopp av ljus och kärlek i hela Universum. Det gör mig extra glad att jag fick framföra det idag. Ni är mina kära bröder och systrar och jag och alla här med mig delar denna stund med er nu i ljus, kärlek och tacksamhet.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...