Judas Iskariot, 16 maj

Judas Iskariot

Lördag 16 maj 2015

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag hälsar jag till Er alla från oss alla häruppe i den galaktiska federationens rymdskepp. Vi har nyss haft ett möte om Jordens framtid och vi är väldigt glada över att allt går efter beräkningarna. Allt går framåt nu i den takt som vi alla hoppats på och alla hinder röjs undan ett efter ett. Nu kan ni snart se verkningarna av det som pågår och förstå att ni kommit en bra bit på väg. Vi är oerhört tacksamma och glada över att ni hållit ljuset uppe i denna långa och svåra tid.

Ljuset kastas nu tillbaka till er 10 – falt mot det ljus ni har lyst. Multiplicera detta med hela jordens befolkning och ni förstår vilket ljussken det blir. Ni skulle alla bli andäktiga av att se detta. Det är en så otroligt strålande och vacker syn. Ni har mycket att se framemot kära jordbor. Ni är väl värda all strålglans som ni kan se och uppleva. Ni är alla hedrade häruppe och glädjen är stor över alla de framsteg som ni gör på jorden just nu.

Det är inte bara i det yttre som framstegen märks utan även i det inre. Ni har alla arbetat hårt med er själva och detta har gett resultat. Allt går upp i en högre frekvens och underlättar för annat att komma fram. Ni är alla viktiga och del i ett jättestort pussel, där varje liten bit är viktig. En del skulle kalla det för en matris där varje del är en ofelbar del av en annan del. Alla delar måste finnas, så förstå att ni alla är oerhört viktiga och viktiga för varandra. Ni hör ihop och det är tillsammans som ni går framåt mot den stora födelsen. Födelsen av att på nytt bli Ett med ljuset och alla ljusvarelser, som finns där. De väntar på er och ser framemot att få hjälpa er den sista biten till klarhetens och välsignelsernas ljus.

Det här blir en resa kära jordbor. En oförglömlig resa för alla oss som har medverkat i den. Det har varit en lång tid i mörker men ljuset kommer att brinna desto starkare nu. De gåvor som dessa erfarenheter gett, kommer att bli eftertraktade och många kommer att söka er hjälp, för att själva kunna gå vidare och övervinna mörkret. Ni kommer att få många uppgifter och en del av dem har ni redan valt och andra kan ni välja till.

De flesta av er kommer att välja att vara en tid med sina familjer och dela erfarenheter med dem. Hur lång den tiden kommer att vara får var och en bestämma. Andra kommer att fortsätta uppåt i ljusets tjänst där andra uppgifter väntar på dem. Alla kommer dock att ingå i ett välkomstfirande av en like som ni inte har skådat i er värld. Allt detta är redan förberett och det är endast er ankomst som alla väntar på.

Förstå att ni har många med er nu kära barn på jorden. Det finns tusentals och åter tusentals väsen och familjemedlemmar som följer er nu. Det här är mycket större än vad ni kan förstå där nere på jorden i er 3 – dimensionella tillvaro. Vet bara att ni gör framsteg och att vi är med er i varje ögonblick och hjälper er så gott vi kan. Det är endast ljuset ni behöver hålla uppe nu både inom och utom er.

Alla häruppe sänder sina kärlekshälsningar och tackar för ert mod.

Med så mycket kärlek

Judas

Du gillar kanske också...