SaLuSa, 15 maj

SaLuSa, 15 maj, 2015

Kanal: Mike Quinsey

 

Vägen framåt klarnar för många människor, men det finns så många vilseledande situationer så ni är aldrig säkra på om ni tar den rätta vägen. Den bästa åtgärden är att fråga er själva vilka förväntningar ni personligen siktar på, och lita på er intuition för att avgöra om ni är på väg i rätt riktning. Det är önskvärt att ha ett mål i livet snarare än en planlös tillvaro, men ändå kommer alla situationer att ta itu med ert behov av att lära er vissa läxor som hjälper er att utvecklas. Tänk på att ingenting som påverkat ert liv har gjort det av misstag, även om det inte finns något omedelbart synligt resultat. Ni Mina Kära, är ansvariga för vilken väg ert liv tar och har begåvats med fri vilja. Men ni har alltid en överenskommen livsplan innan ni inkarnerar, och detta måste beaktas.

Allt kommer att avslöjas när ni återvänder till de högre dimensionerna, och det är en tid av självvärdering där ingenting annat än sanningen kan registreras. Var säkra på att ni har stöd från många själar under hela vägen, som önskar er det bästa resultatet. Men, människor som är vad de är kan glömma sina mål när de blir indragna i jordiska känslor. Självkontroll är något ni lär er hela tiden då ni bokstavligen skulle vara en förlorad själ utan det. Ni lämnar en Tid bakom er som har varit en av de blodigaste tänkbara, då samma misstag har skett gång på gång. Egot har lett er på en väg av förstörelse, men lyckligtvis finns det tillräckligt många av er som har vänt er till Ljuset, och som insett att beslut, baserade på kärlek, är den enda vägen ut ur er situation. Sanningen är att ni till slut kommer att se det meningslösa i ständiga krig, och inse att tiden nu har kommit för att främja fred och välvilja.

Varför inte bygga för välstånd i stället för att förstöra liv och egendom, vilket leder till sorg och lidande. Var är vinsten med undantag för kontroll av Jordens mark och skatter? Många riken har kommit och gått, trots efter att ha nått en topp, och lärdomen är tydlig att ingenting varar för evigt bland de lägre vibrationerna. Hur lång tid kommer det att ta för Människan att inse att ni är alla bröder och systrar på samma väg? Skulle det därför inte vara vettigt att hjälpa varandra att nå framgång? Ni tenderar att döma någon beroende på deras rikedom och ställning i samhället, men från ett liv till ett annat kan rollerna mycket väl ändras, beroende på vilka erfarenheter som behövs. Människan har skapat sina egna erfarenheter, men tiden rinner ut nu när den Nya Tiden har påbörjats. Nu är det upp till varje själ att fundera på vart de går med sina liv, och om de är redo att ta ett stort steg framåt. De högre dimensionerna lockar, men ni kan inte bara flytta in i dem utan att ha höjt era vibrationer.

Medan ni är upptagna med att ta hand om era egna behov, planerar vi ett välkomnande för de av er som redan har bestämt sig för att göra vad som krävs för att stiga upp. Ni märker att genom att hålla er stadigt på er väg, utvecklas ni och kan bortse från vad som händer runt omkring er. Det finns många störningar men dessa är reliker från en Tid som snart kommer att passera, och ni kommer att lämna dem bakom er. Ni har fenomen att upptäcka som tar er snabbare till de högre dimensionerna, och alla problem och frågor som ni tidigare har stött på kommer att vara borta. Det finns ingen plats för dem då vibrationerna höjs och ni vet att ni verkligen har stigit upp. Belöningen är väl förtjänad genom er hängivenhet till Ljuset, och tydliga avsikt att lämna någonting mindre än det bakom er. All heder åt er för att ha skapat er plats i framtiden, genom att lyftas upp till högre vibrationer.

Tecknen som indikerar hur djupt förändringarna påverkar er Jord finns runt omkring er. Länderna och världshaven är i förändringsprocessen som är en del av återställandet av Jorden. Människan har allvarligt förorenat dem och i verkligheten skulle Jorden ha dött, om det inte vore för rensning som vi har genomfört regelbundet. I själva verket, hade vi inte tillåtit det spåra ur, kunde skadan väl ha varit oåterkallelig. Mina Kära, era erfarenheter har inte gått till spillo och värdefulla läxor har lärts. Men så länge de mörka Tjänarna finns kvar på Jorden finns det en ständig fara för miljön som vi övervakar. Var säkra på att vi inte kommer att tillåta dem att förstöra eller ödelägga Jorden. Denna Tidsålder bringar framgång för Människan i sitt sökande efter sanningen om sin existens och den underbara framtid som öppnas.

De senaste 100 åren har varit avgörande i uppvaknandet av många själar som har varit så uppslukade i de lägre vibrationerna, att de förlorat kontakten med sina sanna jag. Vissa lever fortfarande i den overkliga världen som ni har skapat, men då vibrationerna fortsätter att stiga kommer de gradvis att förstå sanningen. De kommer alltid att ha utvecklade själar omkring dem, som väntar på tecken på att de håller på att vakna, så att de kan vägleda dem till att fortsätta gå in i Ljuset. Slutet av en cykel såsom en som ni går igenom nu är ofta mycket krävande, eftersom karma som har byggts upp under en lång tid försvinner. Det gäller inte bara individer utan även Nationer som har främjat sina egna övertygelser snarare än sanningen. Det finns bara den enda sanningen och det kan helt enkelt benämnas ”Kärlek”, och då ni utvecklas blir det mer uppenbart för er. Tiderna för separation är över och i framtiden kommer Människan att inse att när ni är alla ett, finns det ingen plats för själv-förhärligande.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad som alltid, att hjälpa er att njuta av era erfarenheter. När ni förstår att det inte finns något sådant som döden för själen, tar det bort rädslan för att dö och gör det möjligt för er att hantera era erfarenheter. Ni inser också att ni har många liv på er att uppfylla era behov av utmaningar som gör att ni kan utvecklas, och som vi ofta har påpekat så har ni alltid guider och andra osynliga hjälpare till hands. Behåll tron med er avsikt att gå er väg och närma er Ljuset, och förstå att ni kommer att nå det i slutändan. Det finns ingen tidsgräns för era behov, då tid som ni känner till den inte existerar i verkligheten. Jag skickar alltid min Kärlek.

Tack, SaLuSa

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

 

Du gillar kanske också...