Judas Iskariot

Judas Iskariot

Torsdag den 14 augusti 2014

Kanal: Ann Dahlberg

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag vill jag berätta något för er. När jag gick på jorden och vandrade med Jesus lärde jag mig mycket förunderliga saker. Saker som jag aldrig ens tänkt mig eller kunnat drömma om. Jesus var en stor man med mycket kunskap och vishet. Hans kunskap gick vida över vårt förstånd och än idag är hans kunskap vida större än man kan förstå här på Jorden. Detta gäller hans kunskap när han gick på Jorden med de begränsningar som detta innebär. Hans kunskap i andevärlden är ofantligt stor och kan inte översättas här.

Jag gick vid hans sida och försökte ta in och förstå så mycket jag kunde. Det viktigaste som jag lärde mig var att visa respekt för alla människor och djur. Förstå att vi var lika mycket värda och att vi hörde ihop. Tillika så naturen men då levde man närmare den än vad man gör idag. Människor och djur kunde däremot fara illa även på den tiden.

Jesus var stor i anden men gjorde ingen åtskillnad på troende eller icke troende, godhjärtade eller hårdhjärtade. Han sade att de alla tillhörde Vår Faders hus. Döm dem icke utan att ni själva ska bliva dömda. Lär er att förlåta och ni själva ska bliva förlåtna. Det är lättare att se flisan i den andres öga än bjälken i det egna.

 I kontakt med din själ kan du sluta att döma. I kärlekens ljus dömer man inte. Inte heller bryr man sig om hur denna människa eller varelse ser ut. Vi vet att vi alla kommer från samma källa. Källan är kärlek där inget dömande eller tillkortakommande finns. Bara kärlek för alla och envar i Vår Faders stora famn. Vi kan även kalla det Vår Moder.

 Förutom att vi måste arbeta med att inte döma utan förlåta varandra bör vi arbeta med tvivlet kontra tilliten. Tvivlet naglar sig fast i vårt sinne och hindrar hjärtats röst att komma fram. Vi tvivlar på det mesta. På oss själva, på det vi hör och på det vi ser. Vågen väger mellan sant och falskt och vi vet inte vilken sida som är den rätta. Ändå finns svaret djupt inom dig men tvivlet och sinnet låter dig inte höra det.

Det sorlar och brusar väldigt mycket i samhället idag. Stressen springer efter dig trots att du försöker slå den ifrån dig. Det är ingen lätt match för er människor att finna sanningen i det sorl och brus som omger er. Stillhet och meditation kan vara till stor hjälp men att stanna upp och finna kontakten med sig själv under dagen kan ibland vara nödvändigt för att behålla fokus på det som är ljust och kärleksfullt i livet. För att behålla det ljusa och positiva i livet behöver man centrera sig lite då och då. Framförallt när stressen tränger sig på. Den gör er bara trött och modlös till sinnet.

Det är därför Jorden nu fylls med ljus för att ni lättare ska kunna behålla det och se positivt på er och jordens framtid.

Jordens framtid är ljus nu och även om det kan se mörkt ut, så är den stora helheten ljus. Ni ljusbärare hjälper till att bära upp den på Jordens yta. Det är därför er tillit till ljuset och ljusets kraft att förändra världen är så viktigt nu. Tilliten kan tillsammans med ljuset göra stora underverk. Det är dessa underverk som snart kommer att ske på Jorden. Så stanna i er tillit till ljusets kraft och det dröjer inte länge innan ni kan skörda dess frukter.

Ljus och kärlek önskar jag Er alla.

Med så mycket kärlek Judas

Kanalisering Ann Dahlberg

Du gillar kanske också...