Judas Iskariot via Ann Dahberg, 3 april 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahberg, 3 april 2022

 

Kära barn på Jorden, idag är en solig dag och solens strålar värmer era ansikten och tinar upp era hjärtan. Det som varit fruset blir nu mjukare och blötare, det vill säga att medkänslan ökar hos mänskligheten. Ett stort ljus av högre medvetenhet har nått Jorden och det breder ut sig över hela jordklotet. Ljuset ökar medvetenheten hos var och en av er på den nivå som ni befinner er. Många av er kan nu nå sina drömmars mål, andra kan börja ta små steg mot sina. Det finns en stor spännvidd av medvetenhet hos mänskligheten idag, alltifrån en hög vibration till en mycket låg.

Jorden har nu sakta börjat att dra sig iväg från de lägre vibrationerna och närmar sig nu de högre vibrationerna i universum. Det i sin tur påskyndar utvecklingen för alla er som befinner sig på Jorden idag, det kan vara väldigt intensivt att leva här just nu. Det positiva är att det kan ge er ett quantumsprång i medvetenhet och det var därför ni valde att inkarnera under den här tiden. Misströsta därför inte, ni befinner er på rätt plats i rätt tid och allt utvecklar sig precis som det ska i den riktning som Jorden nu själv är en ledare för. Hon följer sin inre vägledning och tar ett steg i taget, precis som de visaste bland er har förstått att ni ska göra. Allting sker ju i nuet och förändringar kan endast ske genom era handlingar nu, vare sig ni befinner er i nuet, dåtiden eller framtiden. Det är bara när ni är närvarande i ert nu som något nytt kan komma in. Dåtid och framtid löper in i varandra men i er närvaro kan ett nytänkande äga rum och senare få möjlighet att manifestera sig i er yttre verklighet.

Det är många idéer som föds idag, idéer som är sprungna ur kärlek och medkänsla för era medmänniskor och för Moder Jord med hela hennes mångfald av växter och djur. En mångfald som ni också tillhör vare sig ni förstår det eller inte. Allt hänger ihop på ett fantastiskt vis, och det ligger en stor intelligens bakom, en intelligens som ej går att beskriva och knappt att förstå i den verklighet som ni lever i.

Ja, det var lite om det, kära Jordbor, det är mycket med det jordiska och det liv, som ni nu lever i kan ta musten ur er, det kan vara så det känns. Jag kan se att det finns många trötta och frustrerade människor som klamrar sig fast vid ett hopp om en bättre framtid. Det är bra, förstärk hoppet inom er och se den framtid som ni drömmer om. Känn och upplev det som ni drömmer om, för ni lever också i en tid där mycket kan hända och stora förändringar kan ske från en dag till en annan. Utvecklingen eskalerar på Jorden och den påverkar och förändrar er inre verklighet såväl som er yttre, så låt hoppet och drömmen få vara levande i ert inre och stärk kärleken inom dig själv. Det är kärlekens energi som visar er vägen nu. Det är ert eget hjärtas stilla röst som talar om för er vilken väg ni ska gå. Följ den och ni blir de vägvisare som Jorden och er värld just nu behöver. Ni behöver vara i ert hjärta och i ert nu för att ni ska kunna utföra de uppgifter som ni åtog er att göra när ni inkarnerade i den här livstiden.

Ni får nu all hjälp ni behöver för att ni ska kunna vandra på ert hjärtas väg.

Ni är kloka, ni är visa, ni är modiga och vi ser med stor kärlek allt ni ger till varandra och den jord som ni älskar och som älskar er.

Vi går med Er. Vi älskar Er.

Stor kärlek

Judas

You may also like...