Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 1 april 2022

 

Mästare Kuthumi via Natalie Glasson, 1 april 2022

 

Vilse i Källan av Mästare Kuthumi

Kanaliserad av Natalie Glasson – Original Källa: Sacred School of OmNa

 

Hälsningar, älskade ljusvarelser, jag är Mästare Kuthumi, min energi exploderar och blomstrar av kärlek. Jag delar kärleken till mitt väsen, kärleken till alla de uppstigna mästarna och Skaparen med dig, för att omfamna dig och fungera som ett helande balsam för allt du rör dig igenom i din Uppstigningsprocess på Jorden. Vi älskar dig innerligt och vi är närvarande för att stötta dig på alla möjliga sätt.

Jag, Mästare Kuthumi, vill tala om att vara vilse i Skaparens källa idag. När du accelererar din Uppstigning, expanderar ditt hjärtchakra. Du jordar dig mer fullständigt i närvaron av din sanning när du existerar på Jorden. Du navigerar din verklighet från sanningens utrymme inom dig, samtidigt som du uttrycker Skaparens vibration och frekvens genom ditt väsen på ett sätt som är unikt och lämpligt för dig. Hastigheten med vilken du stiger upp ökar, allt eftersom vi går in i nya uppstigningsområden. Du har rört dig genom din Uppstigningsprocess genom många livstider. Under denna livstid uppnår du mer avancerade initieringar och aktiveringar än du har gjort under andra liv, och därför är vägen som du nu går på ny. Det finns nya energier, förståelser, färdigheter och förmågor att vänja sig vid.

Du går in i en mer expansiv natur av din varelse, därför en mer expansiv vibration av Skaparen. När du kliver in i nya ljusvibrationer kan du bli väldigt desorienterad på grund av expansionen av ljus, din kropp, din fysiska kropp och dina energikroppar, även dina chakran är inte vana vid den expansiva natur som är tillgänglig för dig. Det är ljuset som är expansivt, som fortsätter och är obegränsat. Därför blir dina tankar, dina känslor, allt som du är mer expansivt, mer i stånd att ansluta till den gränslösa naturen hos ditt väsen, så nya möjligheter uppstår.

När du går in i en expansiv vibration, där allt omkring dig är expansivt och allt inom dig är expansivt, kan du känna dig som om du är vilse. Helt plötsligt kanske du inte kan få kontakt med människorna omkring dig eller ens dig själv på samma sätt. Kanske fungerar inte meditation som den brukade, färdigheter eller förmågor eller healing som du ger kan verka mer kraftfulla eller mindre kraftfulla, din verklighet blir häftig och saker som du litade på, som du förankrade dig i, tjänar inte längre dig eller fungerar på samma sätt. Det kan kännas som om allt rör sig omkring dig och det inte finns någonstans att hålla fast vid, att stabilisera dig själv. Du kanske upptäcker att verkligheten som du en gång älskade inte längre har samma dragningskraft eller att en dröm som du strävade efter inte längre verkar fängsla dig på samma sätt. Du kanske upptäcker att din kropp är trött eller sliten eller att den blir sjuk på något sätt. När du gör en förändring av expansionen, vilket du gör flera gånger nu genom din Uppstigning på grund av att du rör dig så snabbt, kommer du in i detta utrymme där du kan känna dig vilsen, desorienterad eller förvirrad. Det är mycket viktigt att erkänna detta eftersom det är det första steget i att gå in i den nya expansiva vibrationen av ditt väsen och din verklighet. När du väl accepterar att du kan vara vilse kan du bli förvirrad eller desorienterad. Du kommer att upptäcka att du känner dig lugnare, då kommer det att finnas ett behov av jordning vilket är oerhört viktigt.

Många tror att de inte behöver jorda sig. Men varje gång du jordar dig själv, speciellt nu i denna Era av Uppstigning, jordar du dig själv i alla energifrekvenser, alla färdigheter, verktyg och alla dimensioner som du har tillgång till. Det är som om du samlar dem alla och jordar dem i din nuvarande verklighet. Varje gång du jordar dig är det som att förankra allt som du är i det ögonblicket. På grund av att allt som du befinner dig i är i ett konstant momentum av förändring och evolution, tar du när du förankrar, när du jordar dig, med dig mer och mer av livet, kärleken, sanningen från Skaparen in i din varelse och in i din verklighet. Du tillåter dig själv att möta Moder Jord, att få stöd av Moder Jord och få hjälp så att hon kan tjäna dig i din Uppstigning på Jorden. Förutom jordning och förankring, stödjer denna process dig också i att inse din sanning. Det tar dig in i ett utrymme av klarhet och stillhet så att du kan förstå det nya du som börjar gry. Med denna förståelse, bekräftelse och erkännande, så att du inte känner dig så förvirrad eller förlorad, börjar du vänja dig vid den nya expansionen inom ditt väsen och den nya expansionen av din verklighet. Med jordning samlar du allt du är, alla vibrationer, färdigheter och dimensioner. Du sitter i den energin och du blir tydlig. Du förstår allt, du förkroppsligar det. Du blir förkroppsligandet av din Uppstigning, så du känner dig inte längre vilsen. Hågkomsten, kunskapen och visdomen som du behöver finns inom dig och du kan komma åt den med större lätthet och större perfektion. Du känner dig älskad och älskar. Således känner du dig stöttad, tröstad, assisterad, helad och återupplivad. En ny aspekt av dig själv laddas ned i din varelse, och denna nya aspekt av dig själv njuter av expansionen, stöder dig i att förstå hur du använder expansionen av ditt väsen och verklighet, så att du kan tjäna dig själv och tjäna andra.

Jag, Mästare Kuthumi, inbjuder dig att observera dig själv och din verklighet vid denna tid. Jag inbjuder dig också att observera andra omkring dig. Observera om andra är hysteriska, om de springer runt förvirrade, om de är oroliga eller obekväma. Om de verkar vilsna eller kanske de går på en väg som är olämplig för dem. Kanske styrs de av vanor, eller så skapar negativa tankar stor oro. De kan gå vilse. Tillåt dig själv att observera, att erkänna, att inse för deras räkning. De kan gå vilse i den nya expansionen. Om du känner igen detta, inbjuder jag dig att jorda dig själv, att känna golvet under dig, att vara så medveten om marken, jorden, vad som helst under dig. När du fokuserar på att jorda dig själv, utöka din energi till de andra och bjud in även deras varelser att jorda sig. Du kan göra det tyst, de behöver inte veta om det. Förbli i det fokuset tills du känner att de släpper taget, släpper energin av att gå vilse. Det kan till och med kännas att de kommer ner på jorden med en duns. Ge dem sedan utrymme och observera dem en annan gång och om det behövs, så öva på detta igen tills du märker att de kliver in i expansionen. Du kommer att inse när de kliver in i expansionen eftersom de kommer att vara glada, de kommer att vara avslappnade och de kommer att vara mer jordade.

Du kan oroa dig för att få arbete med andra utan deras samtycke, du kan alltid be om deras samtycke energetiskt eller fysiskt. Var dock medveten om att om du utövar detta och de inte ger sitt samtycke, kanske det inte resulterar i det resultat som du önskar. Det är bra eftersom de har fri vilja. När de är redo och villiga kommer de att acceptera den energin. Det är nästan som om den har lagrats och väntat på dem.

Det är dags att observera expansionen inom ditt väsen och din verklighet. Det är dags att stödja dig själv och andra så att du kan känna dig trygg, centrerad och fylld av klarhet när du går in i expansionens vibration.

Min kärlek är med dig alltid, jag tackar dig.

Jag är Mästare Kuthumi.

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...