Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 februari, 2017

Judas Iskariot

Söndag 19 februari 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Mycket har hänt sen vi sist talades vid. Det har skett ett maktskifte och det finns nu andra som håller i trådarna för att leda arbetet vidare framåt. Det här kommer att bli bra för Jordens folk. Det finns många som är redo nu för att hjälpa världen att komma på fötter igen. En del har väntat länge, en del har nyligen kommit till men deras mål är gemensamt. De vill ge Jorden en möjlighet att återhämta sig och de vill ha ett rättvisare samhälle där alla kan få vad de behöver. Det är många modiga män och kvinnor som har riskerat sitt liv för att få den här vändningen på Jorden. Spåren var tvungna att slås om så att nya spår kunde läggas. Nya spår som skulle leda till frihet och överflöd för alla.

Gaia drar nu en lättnadens suck och arbetar nu frenetiskt med sina energier i de yttre delarna av sin stora planetariska kropp. Hon expanderar nu och energierna strömmar ut från hennes inre och strålarna tränger igenom hennes hölje och ut i Universum. Vår Gaia ger nu så mycket energi hon kan för att alla ska kunna stiga upp med henne. Det har alltid varit hennes önskan att ni alla ska kunna följa med henne. Strålarna från hennes inre sol läker och helar ytan på Jorden. Hon får också hjälp av den ”Högsta Källan” av ljus och alla sina galaktiska vänner som har strömmat till hennes hjälp. Det är en stor flotta av ljus som finns runt henne nu. Alla sänder de ljus ner till Jorden för att hjälpa Gaia i hennes uppstigning till den högre sfären. Det är en vacker och förtrollande syn och den kommer att för evigt etsas in i våra minnen.

Ja, gott folk det var lite om vad som händer på Jorden och med Jorden idag. Det som händer med Jorden händer ju också i era kroppar och förresten alla kroppar som finns på Jorden. Ljus bestrålas utifrån in i era kroppar och ljus strålar ut ur era kroppar från ert inre ljus. Ljuset som strålar ut ur ert hjärta kan i sin tur beröra andra och ni förstärker ljuset på Jorden. Jorden kommer så småningom att bada i ljus och den högre verkligheten har då förankrat sig på Jorden. Det är så er framtid ser ut kära barn på Jorden. Allt blir ljust, vackert och kärleksfullt. Ni möter er själva av kärlek vart än ni går. Ni är alla ”ett” och känner och vet vad alla gör och tänker. Er telepatiska förmåga är intakt och kärleken flödar genom er kropp. Livet på Jorden finns endast kvar som minnen omringade av guld. Det negativa har mist sin verkan och erfarenheterna har ett skimmer av guld runt sig.

Er framtid är ljus och vacker så tveka inte att följa ljuset i ert hjärta som kommer att bära er hela vägen hem. Det hem som ni en gång lämnade men som ni nu återvänder till. En ny resa har börjat kära Jordbor, en ny resa som är eran i den evighet ni kommer ifrån. Jag önskar Er alla nu en lycklig resa hem, hem till er kära familj och det ursprung ni hade innan ni påbörjade denna långa utbildning på Jorden. Vart ni därefter för era steg får er själ sedan bestämma. Vi är alla kallade till att utföra olika saker för det högsta goda för alla och allt som lever och rör sig i Universum.

Med dessa ord lämnar jag Er i stor kärlek.

Judas

Du gillar kanske också...