Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 december, 2017

Judas Iskariot

Fredag 1 december 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag har kommit för att prata om en del andra saker. Det har kommit till min kännedom att många av er är frustrerade och att ni tar ut er frustration på de som arbetar med de ekonomiska bitarna. Det här är inte rätt väg att gå kära barn på Jorden. Det finns ingen häruppe som har gett er någon tid varken dag, månad eller år. Det enda vi har gett är ett hopp om en ljus framtid. Vi har sett att många har arbetat för den och vår Fader/Moder Gud har hörsammat vår kära Gaias önskan om att gå upp i ljuset. Mycket ljus har skickats till Jorden och många själar har vaknat. Många själar har också börjat att bygga upp Jorden på det sätt de kan och med de resurser de har vare sig det är pengar eller kunskap. Det är rätt väg att gå. De som förväntar sig att få hjälp med ett hedersamt projekt och med ett hedersamt arbete, de får hjälp på ett eller annat sätt. De har visat med sin tro och sitt hjärta att de är villiga att överlämna allt i Guds hand och de får den hjälp de behöver. De är redan på gång så att säga.

Jorden är på väg mot ett överflöd och ett välstånd för alla människor men det är en balansgång för att allt ska gå fram på ett säkert och bra sätt för alla människor på Jorden oavsett var de bor någonstans. Det här kräver avvägningar, ett stort mod och en stor portion av kärlek. Hur mycket kärlek finns det i de hjärtan som dömer ut andra? Ja, det finns säkert en hel del men kanske behöver de titta lite extra i sitt eget hjärta och finna den frid och tillit som vilar där. Det är tilliten och kärleken till allt som är viktigt nu. Det sker många saker, alla syns inte, men de sker på grund av att de människorna har tillit och tro i sitt hjärta. De lyssnar inåt och får de råd de behöver för att agera i den takt som det är möjligt att göra på Jorden idag. Det är ni som bestämmer takten, jag tror att detta har blivit sagt förut. Det är ert uppvaknande och ert arbete som avgör hur fort detta kan gå fram. Ni har er fria vilja och ni talar nu om på vilket sätt och i vilken takt ni vill förändra er Jord.

Ni har hjälp kära barn på Jorden. Ni har mycket hjälp nu av ljuset och alla de galaktiker som finns runt er Jord. De skyddar Jorden från intrång och avvärjer de farligaste hoten så att inget mer kan förstöras på Gaia men att höja er vibration det gör ni själva. Det gör ni genom att söka i ert hjärta och låta ert hjärtas ljus vibrera tillsammans med ljuset som idag lyser på Jorden. Det är då ni hittar er tillit och det arbete som det är meningen att ni ska utföra på Jorden. Det här är viktiga saker kära barn på Jorden. Kärleken är det högsta och det goda som förändrar er värld idag. I kärleken finns det inget dömande, inget klandrande, ingen frustration, ingen rädsla ty kärlek är bara kärlek och vilar i tillit till sig själv. Den vet att allt är bra och lever i trosvisshet om att det bästa händer för alla i den tid som nu är. Detta kan vara värt att beakta kära barn på Jorden. Kärleken kan förändra en hel värld och ju fler som överlämnar sig till kärleken i sitt hjärta ju större blir förändringen. Det är ni som förvandlar den här ytan på Jorden med hjälp av kärleken i era hjärtan och er tillit till Fader/Moder Gud.

Med dessa ord lämnar jag Er nu och skickar rosa rosor av kärlek för att öppna upp era hjärtan så att mer kärlek kan strömma ut.

Judas

Du gillar kanske också...