Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 maj 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 maj 2020

 

Jag är Judas och efter en lång mörk natt, så kan dagen äntligen få flöda med sitt ljus. Ljuset avslöjar allt som inte syntes i mörkret. Förståelsen av vad du ser blir nu större och du kan skymta en mening i allt. Du finns här för ett syfte även om syftet kanske bara är du själv. Ni växer så det knakar nu, kära Jordbor. Det är mången som nu redan har börjat växa ur barnskorna. De börjar se och förstå vart livet och Jorden för dem. De får ett större vetande och en större förståelse för hur komplext och genialt allt är uppbyggt och integrerat med varandra. Allt är förenat i en så kallad kosmisk dans, en virvlande dans av energi och rörelser. Ingenting står stilla, allt är under ständig förändring, till och med dina celler förändras från dag till dag. För varje ny erfarenhet du får, så läggs det till något i ditt medvetande som påverkar andra processer i din kropp. Det kan vara bra eller dåligt beroende på hur du förhåller dig till erfarenheten. Försök att inte stoppa ner något i era kroppar eller gömma undan något nu, det stoppar upp flödet och du saktar ner dina steg i den utvecklingsprocess som du nu befinner dig i. Var öppen med dina känslor, var lugn och trygg i den du är. Se och förstå att allt är övergående och att det finns två sidor av ett mynt. Om du tillåter saker och ting att ske, så kan en andlig utveckling äga rum, som får dig att växa en bit åt ett håll som du kanske inte alls hade tänkt dig. Ditt perspektiv kanske förändrades en aning och något nytt kunde ta plats i ditt liv. Det är det vi menar med att vara lyhörda för vår inre intuiton och för de steg som du just nu behöver ta. Perspektiv kan skifta fram och tillbaka tills ett nytt perspektiv och en större förståelse kan äga rum, som gör att du helt ofrivilligt tar ett steg uppåt i din andliga utveckling. Detta sker just nu lite överallt på Jorden, då kärva tider utlöser lite olika perspektiv hos olika människor. Det är en tid för växande i andlig förkovran. Det kan vara att du får nya insikter om livet om vad som är viktigt för dig, i den situation som du just nu befinner dig i. Det kan påverka dina vanor, ditt sätt att leva, hur du ser på kroppen och dig själv, och i ett större perspektiv hur du ser på Jorden och dess naturtillgångar.

Ja, det är mycket som händer nu i människors liv både inom och utom dem. Jorden befinner sig under en stark utvecklingsprocess och det viktigaste är hur vi förhåller oss till det som sker. Ser ni de möjligheter som finns till växande, eller stänger ni in ytterligare energi i er kropp av negativa emotioner som t.ex. rädsla, hat, och maktlöshet. Bakom alla dessa negativa emotioner finns ert sanna själv med hopp, glädje och kärlek. Det är dit som ni är vägledda bara ni öppnar upp lite grann och ser kärleken som finns runt om er. Kärleken finns runt om er, ni behöver bara välja att se den, och det i sin tur kommer att öppna upp för helt nya insikter och perspektiv om vart ni själva är på väg, vart mänskligheten är på väg, och vart Jorden är på väg. Ett helt annat ljus lyser då upp er dag och en ny vandring har börjat på Jorden. Det är mot det ljuset som mänskligheten vandrar nu. Det är det ljuset som skänker frid, glädje och kärlek åt er Jord idag. Ta ett djupt andetag och känn in den friden, känn in kärleken och se solens strålar lysa mot er med all den kärlek som finns i dess kärna. Känn också hur något inom er tänds och vill stråla tillbaka. Kärleken inom er vill stråla ut och lysa över världen. Den vill stråla inom såväl som utom och hela med sitt underbara ljus.

Var i stark tro till er själva. Låt hopp, tro och kärlek vara era ledord. Låt intuitonen vara ert rättesnöre som leder er framåt steg för steg.

Jag har stor tillit till er förmåga och jag ser hur kärleken växer i era hjärtan.

Stor kärlek

Judas

You may also like...