Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 maj, 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 1 maj, 2020

 

Jag är Judas och jag vill idag försöka att inge er alla hopp, ljus och kärlek. Det är en svår tid som ni alla går igenom men efter mörkret brukar ljuset återuppstå.

Det är viktigt att ni nu alla håller hoppet levande i era hjärtan. Det är viktigt att ni ser ljuset som skymtar borta i tunneln. Det är viktigt att ni nu funderar över vad som är väsentligt i ert liv. Vad som är väsentligt i allas liv inklusive Jordens. Varför är då det här så viktigt? Jo, för när livet återgår till det mer normala, så är det viktigt att ni tar de steg, som är av stor betydelse för er och Jordens överlevnad. Det är de steg som ni nu ska fundera på.

Alla de gifter som nu finns på Jorden och i era kroppar gör det svårt för ert immunsystem att skydda er för olika slag av sjukdomar. Ni behöver se över era ekosystem och er biologiska mångfald som så hastigt har degenererat på Jorden. Ni behöver varandra från den minsta insekt till de högre arterna av dessa ekosystem som ni lever i. Vad kan ni nu göra för att återställa Jordens ekosystem och dess biologiska mångfald så att alla kan få nytta av det. Ni är inga djur som kan sättas i fabriker så att det ska kunna produceras mer av er. Frågan är då om ni kan göra så mot djuren som står er närmast i utvecklingen? Det kan vara något att tänka på för den framtida människan. De gifter som sprutas över åkrar och ängar, hur kan ni ens tror att de inte kommer in i era kroppar. Det gör de förstås och det kan ni också ta er en allvarlig funderare på. Det kanske är dags nu att tänka om och att tänka rätt så att biodiversiteten frodas och kommer oss alla till gagn. Ett litet steg åt det hållet kommer att göra underverk för Jorden och för er själva.

Ni är många nu som kan hjälpas åt att föra fram de rätta ideérna och praktiskt förverkliga dem i ert liv och i er värld. Det finns många olika lösningar som kan förbättra livet på Jorden för både er själva, dess djur och natur. Det är det här som föder hopp, ljus och glädje. Det är på det viset ni vinner tillbaka er kraft och er kreativitet. Det är när kreativiteten flödar som många ljusa ideér föds. Det finns redan många genier på er Jord. De sitter redan med färdiga lösningar på hur ni kan hela och läka Jorden igen. Låt dessa stiga fram och vara ledande för Jordens fortsatta utveckling. Må världens ledare ta deras råd på allvar nu och ta de steg som behövs för att Jordens kommande generationer ska få det så bra som möjligt. Var de ljusa gestalter som ni innerst inne är och hörsamma den röst som nu försöker göra sig hörd i ert inre. Ert eget samvetes röst, den röst som hela tiden försöker nå fram till er och tala om vad som är sant och riktigt. Denna vetskap, denna sanning är det nu viktigt att följa för alla världens ledare idag. Det här gäller också för alla människor som idag bor på Jorden. Världen kallar på alla de sann- och rättfärdiga människor som vet och förstår vad som nu måste göras, för att rädda Jorden och er själva, från mer katastrofer av de slag som ni hittills har erfarit. Jag vet att ni nu har resurserna för att göra detta. Ni är många som ser och förstår vad som behöver göras och etableras för att en stor förändring ska ske. Den kan ske nu i vilket ögonblick som helst.

Vi är med Er och vi tror på Er. Vi skickar Er massor av ljus och kärlek.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...