Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 november 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 november 2022

 Jag är Judas och idag vill jag tala lite mer om vad det är som händer i världen. Ni befinner er i en orolig tid och det kan svänga lite hur som helst mellan mörker och ljus beroende på vilka krafter som nu är på gång på jorden. Det kan vara naturkrafter likaväl som mänsklig energi från det kollektiva fältet som startar upp något. Det kan vara ljusa krafter eller mörka krafter beroende på händelseförloppet och var och när den här kraften frigjordes.

 Ja, det är en ständig rörelse på Jorden idag och det är mycket som stöts och blöts mot vartannat. Det finns olika grupper av människor som tar emot energierna på olika sätt och hanterar dem på den nivå som de befinner sig. Det kan ge lite olika utslag på olika ställen på Jorden. De individer som är medvetna kan hantera energierna på ett sätt som gör de mer brukbara och de får ett mildare utslag, tack vare det ljus som de här människorna bär i sina kroppar. Det motsatta kan gälla om man inte har släppt in så mycket ljus, inte öppnat upp så mycket för kärlekens och ljusets energi som nu har börjat lysa starkare på Jorden.

 Kära Jordbor, det är viktigt nu att ni som har öppnat upp för kärlekens energi håller kvar den i era hjärtan och låter den växa sig starkare där. Ni är den bro mot ljuset som mänskligheten just nu behöver. Det är också viktigt att vara sann mot sig själv. Stå upp för den man är och inte låta sig vilseledas av andras åsikter hur vettiga och informativa de än verkar vara. Lita på ert hjärtas röst, det leder er alltid hem. Var saktmodiga och tålmodiga, låt inte stressen ta över förnuftet utan låt allt få ta den tid det tar. Det finns alltid tid för reflektion och det kan vara reflektionen som visar sig vara  det som ni just nu behöver för att fatta rätt beslut.

 Ja, kära Jordbor, det är en utmanande tid och det har väckt mycket tankar och funderingar hos många av er, otrygghet och osäkerhet kring vilka vägar man ska gå och vad det är som kommer att ske näst. Den snabba utvecklingen och omkastande av spår gör det oförutsägbart och man kan bara stilla iaktta och agera utifrån det skede som man själv befinner sig i. det är nuet som gäller och man får släppa känslan av att ha kontroll på det som händer runt omkring en. Det blir då ännu viktigare av att vara i sitt hjärtas ljus och följa den ledning som du kan få där. Följa din intuition och ta det steg som du just nu känner att du bör ta. Det här kan gälla alla människor, men för dem som är medvetna om sin inre ledning är det extra viktigt att lyssna lite extra noga, och helst inte avvika från de budskap som de får där. Ni behövs för att visa vägen till ett ljusare och fullkomligare liv. Det finns två portar att stiga in genom, den ljusa och den mörka. De som stiger in genom den ljusa porten har börjat ta sina steg till ljuset. De som stiger in genom den mörka porten har svårt för att öppna sitt hjärta för ljuset, likväl så lyser ljuset även för dem och ibland kan det spraka till lite grann i den lilla eld eller glöd som de har inom sig.

 Det kommer att tändas fler eldar på Jorden, ljuset kommer att brinna starkare och klarare i många fler hjärtan. Ni kommer att bli en större och starkare grupp av människor som bär fram ljuset på Jorden så att det får brinna klart och ljust. Ljuset och kärlekens energi är den energi som Jorden har valt och ni får all hjälp ni behöver för att hålla kvar och sprida kärlekens energi på Jorden.

 Håll ljuset högt, kära Jordbor.

 Himlens änglar vandrar alla med Er.

 Stor kärlek

Du gillar kanske också...