Elohim via Tarashtan, 28 april, 2020

Elohim via Tarashtan, 28 april, 2020

 

Elohim via Tarashtan:

Vi är Elohim, skapare av världar. Vi är nära er nu när ni skapar er egen.

Känn kraften och glädjen i kollektivt åter skapande: den är er! Känn det pulserande hjärtat av er jordiska varelse, jublande i sin uppstigning till ett högre plan. Känn den himmelska rymden som öppnas ovanför er när era fötter pressas djupare in i jordmånen.

Hur vi älskar den pågående massmeditationen av er över covid-19-pandemi. Även när ni uppskattar era lager av handsprit och toalettpapper går ni djupare in i sakernas själ. Vi älskar paradoxen med social distans, som har fört er närmare varandra. Vi älskar er fantastiska uppfinningsrikedom: sammanfogande händerna över oceanerna i planetär gemenskap: när ni vilar säkert hemma.

Vi ser att ni utforskar kärnan i livet. Upphävandet av världsliga krav och avledning uppmuntrar er att följa era instinkter: om resten ni behöver ta, de samtal som är viktigast och hembakningen som är så glädjande.

Många är rädda för sjukdom och död, men tar fortfarande möjligheten att förnya sina liv. När ni läser och textar och pratar i timmar över era smarta apparater är verklighetens natur uppenbar för gemensam omprövning; och alla blir smartare för dagen.

Vi älskar att er ekonomiska paus ger luft och vatten, växter och djur, tid att rengöras och förnyas. När allt kommer omkring måste de också förberedas för Nya Jorden.

Vi ser mardrömmar blinka över skärmen på ert kollektiva medvetande: pest, fattigdom, fångenskap, krig och miljöbrott. Men när enhet börjar sammansmälta, så sprutar alla former av okunnighet och lidande till deras naturliga slut. Separationen som förökar dem upplöses nu.

Er rövande härskande klass – som har levt av er svett och blod, er beundran och rädsla – är förskräckt över att upptäcka att dess mandat har gått ut. När ljuset blir starkare måste alla förändras. Fogliga och förvirrade måste äga sin makt och ansvar. Smarta sinnen som har stolthet och tillfredsställelse med att bemästra fakta och teorier måste ta sig an den större andliga verkligheten. Och de som identifierar sig med andlighet måste möta sina skuggor och självbedrägerier.

Hur vi älskar den mäktiga massmeditationen över er covid-19-pandemi! Hur hänförda vi är över att heja på er när ni tävlar mot den bottenlösa klyftan och förbereder er för att hoppa över. Ert öde är inte döden i mörkret nedan, utan omvandling i ett högre ljus.

Vi är Elohim, skapare av världar. Vi känner er så nära er när ni skapar er egen.

Ingenting kan stoppa er nu.

–– Tarashtan

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...