Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 10:e februari 2017

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Själv – 10:e februari 2017

 

 

Så mycket händer på Jorden just nu, och den allmänna uppfattningen är att de mörka Tjänarna är på tillbakagång. Folket kan själva ta åt sig äran av det som har hänt, eftersom de har reagerat starkt på de framlagda avsikterna, från president Trump. I hela världen har det demonstrerats mot hans politik, och det är mycket intressant att så många själar har vaknat upp ur sin slummer, och det har sporrat dem till att handla. Det är bra, eftersom det måste finnas en konstant tillväxt i Ljuset, så att det blir utom räckhåll för de, som skulle styra er på en väg som leder till förintelse. Känn ingen rädsla, eftersom det redan har bestämts att Ljuset kommer att segra, oavsett de eventuella försöken med att förhindra det. Så oroa er inte för resultatet eller att ni sätts åtsidan. Allt går som planerat och det kommer att leda er till Uppstigning.

Emellertid, så hålls ni fortfarande till stor del i mörker, om vad som händer med det ni inte kan se. Var dock säkra på att sanningen snart kommer fram, för den kan inte hållas från er så mycket längre. Det som kan sägas är, att det verkligen är mycket lite som ni förstår av det just nu, och allt eftersom detaljerna kommer ut, kommer det att bli både chock och glädje, på samma gång. Ni kommer till en början att ha svårt att acceptera, att ni har kunnat bli lurade under så lång tid. Men era medvetandenivåer ökar, och med det kommer förmågan att kunna se vad som har dolts från er under eoner av tid. Från vår nivå av förståelse, ser vi er som en underbar grupp själar, som har gått den brinnande vägen, och visat att ni kan övervinna alla utmaningar ni stött på. Det spelar ingen roll vilken grupp av själar ni tillhör, eftersom alla har ställts inför de mörka Tjänarna, för att övervinna sina utmaningar, och stiga in i Ljuset. Det har varit mycket svårt, och era gränser har testats, men ni har segrat och går nu på vägen till friheten.

Det finns fortfarande hinder på er väg, men som de uppväckta varelser ni är, kommer de inte att orsaka några svårigheter. Ni är nu starkare i er tro, och har kommit en bra bit på vägen till de högre dimensionerna. Ni har verkligen förtjänat er frihet, och har kommit över behovet av att gå tillbaka till de lägre dimensionerna, för ytterligare erfarenheter. Genom dem, kan ni om ni så önskar, bli mentorer för de andra som fortfarande jobbar sig igenom den tredje dimensionen. Ni har ingen riktig uppfattning om hur mycket ni är vördade och älskade av dem, som förstår vad ni har gått igenom för att nå er nuvarande nivå. När ni flyttar in i de högre dimensionerna, kommer ni att kunna ”se” er historia av evolution, vilket också kommer att påverka er under nästkommande utmaning, vilket möjliggör en kontinuerlig ökning av er medvetandenivå. Men den här gången kommer det till största delen att vara fridfullt, med bara lite småsaker som kommer i vägen för framgången.

Var försäkrade om, att när tiden är den rätta så blir det stora förändringar, som redan har förberetts och kommer att tillkännages, och det bör resultera i en smidig övergång av makten. De mörka Tjänarna har alltid funnits i bakgrunden, men de kommer att bli kända för sin kamp mot Ljuset ,och deras plan av fullständig kontroll över mänskligheten. De har förlorat handlingskraften och det finns ingen väg tillbaka för dem, och de kommer att avslöjas som hjärnorna bakom planen för decimering av Människosläktet. Domen kommer när som helst, och ingen själ kommer att kunna fly undan, från att behöva svara för sina handlingar mot andra. Men Gud, har så att säga sista ordet, och oavsett hur mycket en själs Ljus har tonat ner, känner Han fortfarande ingenting annat än absolut Kärlek, för dem alla. Det måste vara skönt att veta, att oavsett hur mycket ni har kommit bort från Ljusets Väg, så kommer det alltid att finnas en väg tillbaka och få hjälp.

Efter att ha tillbringat många liv i en fysisk kropp, är det inte konstigt att ni lätt tar er till varje inkarnation. I själva verket blir det så naturligt att leva i den 3:e dimensionen, att ni glömmer att ni fortfarande är själar av Ljus, som försöker återvända hem. Vid varje tillfälle ni inkarnerar, är tanken att er livsplan gradvis ska lyfta er till högre vibrationer. Det slutliga målet är Uppstigning, därför är ert nuvarande liv är så viktigt, eftersom det är i slutet av en cykel, som kommer att ge er ett gyllene tillfälle att stiga upp. Fast, ni måste göra er del genom att använda er tankekraft, för att skapa de förhållanden som kommer att säkerställa er framgång. Som i alla frågor som rör er upphöjning, så måste ni fokusera på ert mål och förstå att era Guider alltid finns till hands, för att hjälpa och skydda er.

När någon blir medveten om Planen för Mänskligheten, börjar många själar ifrågasätta saker, och detta är en sund inställning, om ni är osäkra på någon aspekt i meddelandena. Det är dock inte alltid möjligt, att kunna ge fullständig information om kommande händelser, utom i stora drag. Ibland är det på grund av att sekretess, är det bästa sättet att förhindra de mörka Tjänarna från att störa era framsteg, eller vårt arbete med att staka ut er väg till fullbordan. Redan nu avslöjas en ny väg, som kommer att lämna de gamla sätten bakom sig, så att ni kan njuta av fullständig frihet och lycka, i de högre vibrationerna. Absolut ingenting kan förhindra ett positivt resultat, så trots det kaos som fortfarande kan upplevas, förstå att allt det har en avsikt, som till slut ger er stor glädje och tillfredsställelse.

Det är dags att ni får veta sanningen om livet i ert Solsystem, eftersom det vimlar av liv i många olika former, även om de skulle bli erkända som typiska mänskliga former, med många varianter. En som ni förmodligen redan känner till, är de Blå Fåglarna (Blue Avians), en avancerad ras som också är känd som Fågelvarelserna, men känns omedelbart igen genom sin form som liknar er. De kan vara större och har små fågellika näbbar, men ser mycket mänskliga ut i många andra avseenden. De är i själva verket från en mycket högre dimension, och är här för att se till att den Mänskliga Rasen kan slutföra denna cykel, på ett säkert och framgångsrikt sätt. Det finns också andra som är inblandade, och ni kommer att förstå att Uppstigningen anses som en mycket viktig händelse. Oroa er inte för det sätt som framstegen kommer, när tiden är den rätta, kommer ni att bli medvetna om att allt är i perfekt ordning.

Folk oroar sig för vad som kommer att hända genom förändringar i familjerna, och det kan fastställas, att varje själ har en livsplan. Om den skulle ta någon i en annan riktning, så kände ni till det när er livsplan fastställdes, innan ni inkarnerade. Så tillåt varje själ att följa sin särskilda väg, och känn att ni alla har haft förmånen av att vara tillsammans. Om man betänker hur många liv ni måste ha haft, och hur många relationer ni har upplevt, kommer ni att förstå att många, många själar har varit en del av ert liv. Det är dock sant, att vissa familjer kan inkarnera igen för ytterligare upplevelser tillsammans, men oavsett vad som planerats kan ni vara säkra på, att det kommer att gynna alla själar som är involverade med varandra. Självfallet kommer allt att bli tydligt och förklarat för er, när ni kommer tillbaka till de högre rikena.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...