Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10 juli 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10 juli 2021

 

Jag är Judas och idag har jag några nyheter till er, med det menar jag positiva nyheter. I annat fall så blir det bara gammal karma som upprepar sig hela tiden. I den lägre vibrationen i er verklighet  kan det inte finnas några nyheter, så som jag ser det. Den underbara nyheten som jag vill förmedla är att Jorden just nu badar i ljus. Det finns en möjlighet för Jorden och för alla dess invånare att absorbera ljuset och låta det manifestera sig genom er på olika sätt. Ni kan välja att ha en depå av ljus inom er som ni sprider på er väg bara genom att låta det finnas där, eller så kan ni använda det på ett kreativt sätt i er vardag. Låt idéerna och visionerna flöda nu, kära Jordbor. Tillsammans med alla andra varelser som lever här, så kan ni nu förankra ett större ljus på Jorden. Ett ljus som höjer medvetandet och bidrar till det medvetandeskifte som ni står inför. Det här kommer att hålla i sig några dagar innan det mattas av lite grann men då har ett högre medvetande etablerats på Jorden. Det här kommer att ske i olika omgångar allt eftersom Jorden är redo att ta emot det. Det gäller alltså också er vare sig det sker individuellt eller som en kollektiv enhet.

Ni kommer att få många möjligheter att växa under det närmaste årtiondet. Mycket kommer att förändras, vissa saker kan ske snabbt andra kan ta lite längre tid på sig, då de fortsätter att snurra i samma ekorrhjul, tills ekorrhjulet helt plötsligt stannar av och de måste se sig om lite grann. Världen har då till deras förvåning förändrats så att de nu måste manövrera sin tillvaro på ett nytt sätt. De kommer att mötas av många hjälpande händer, som är beredda på att lotsa in dem på den nya nivån av högre medvetenhet som nu kommer att dominera på Jorden.

Jorden är på väg, ni är på väg. Håll ljuset levande i ert inre och försök att se med kärlek på allt. I allt du möter så finns det en tråd av kärlek, och det är till den tråden som du ska knyta an, allt annat lämnar du därhän. Ljus kan enbart förankras med kärlek eftersom Ljus = Kärlek. Det är speciellt viktigt i de tider som är nu, när Jorden översköljs av ljus. Ljus som behöver förankras av er, men också av de elementala rikena på Jorden. Ni är inte ensamma, ni har hjälp från många olika världar men var och en måste ta ansvar för sig själv och göra vad man kan för att bistå med sin kunskap och sin vilja till att nå en högre medvetenhet. Ni är en del av Jordens medvetande och medverkar till uppstigningens olika faser. Er fria vilja kan sätta käppar i hjulet men endast för en kort tid. Medvetandet kommer att höjas undan för undan, så det är väl bättre att låta det ske i ett tidigare skede, än att dröja ut på det som ändå kommer att ske förr eller senare.

Mänskligheten börjar så sakta att röra sig åt samma håll. Det ger hopp om framtiden, för när strömmen rör sig framåt så följer alla med, och det kollektiva medvetandet påverkar alla att ta till sig förändringarna på ett snabbare och mer effektivt vis. Det är så det fungerar, kära Jordbor. Det gäller att få det medvetna mänskliga kollektivet att röra sig åt samma håll. Det är med ljus i hjärtat och med kärlek i din blick som du kan bli en vägvisare för dina medmänniskor. Likt en magnet som drar till sig olika föremål som sedan följer i dina spår.

Det kan vara något att tänka på, kära vänner. Fyll er själva med ljus och var det ljus som Jorden behöver idag.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...