Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 juni, 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 25 juni, 2021

 

Jag är Judas och idag är en speciell dag liksom många andra dagar medans ni vandrar här på Jorden. Ljusets högtid har nått många vackra själar och de ler i lättnad och glädje. Det vilar en frid över deras själar och de går i en lugn och eftertänksam takt framåt på sin väg. De vilar ofta sitt sinne, och lyssnar in sin själ så att det ska bli det högsta goda för alla. De förlitar sig på att det är Guds vilja som de följer och att de är det redskap som Gud nu behöver för att få sin vilja hörd.

Tror du att du är en av dem eller tror du att det här bara gäller för en del människor på Jorden?

Jag kan i så fall upplysa dig om att Gud nu kallar alla människor på Jorden att lyssna in sin röst i sitt hjärta. Det finns en uppgift för var och en och den är behövd lika mycket som andras. Gud ser med kärlek på alla sina barn och han har givit alla en unik gåva. Var och en som lyssnar på sin inre röst och följer den vägledning som ges, gör mänskligheten en stor tjänst. Ni är alla knutna till varandra och den gåva du har ges därför också till andra och det kan bli en enorm kedjereaktion. En liten våg kan till slut bilda en jättevåg, för den ena vågen har lagts till den andra. Ni agerar inte ensamma även om ni ibland upplever att det är så, så är ni alla förenade på ett eteriskt plan. I hjärtat kan du känna att du är förenad med allt och alla och en ny värld har då öppnat sig för dig. Du förstår att du aldrig har varit ensam oavsett hur det ser ut runt omkring dig i din fysiska värld.

Det du gör, tänker och säger påverkar mer eller mindre allt som finns beroende på hur stark den tanken, känslan eller handlingen är. När du förstår och förlåter i ditt hjärta, dig själv, andra som sårat dig på något vis, det är då energin löses upp och blir ljusare och lättare. Förlåtelsens kraft är, som vi sagt många gånger förut, stor och kan vända ett mörkt seende till ett ljust i en handvändning. Det finns alltid tid för att förlåta, det finns alltid tid för att få frid i sinnet. Det är i stilla frid som ni vänder ont till gott. Det är med frid i ert hjärta som ni gör den största nyttan på Jorden. Det är endast då som ni kan följa er inre vägledning och ha modet att stå upp för er själva. Det är då ni lämnar över ert öde i visare händer och låter det ske som ska ske.. Den gåva ni bär med er delar ni med glädje ut till alla som behöver den, så att de kan finna sin egen gåva, som de i sin tur kan dela med sig av till andra. Det här blir en spiral som bara fortsätter uppåt och det finns inget slut bara en ny början. Ni är varandras hjälp eller stjälp, mina kära vänner, det är dags att vara den hjälp som mänskligheten nu behöver för att ta ett högre steg upp i den vackra spiral som ni tillhör.

Många har fyllt sina bägare med frid och kärlek och låter den nu så sakta rinna över så att andra kan ta del av den.

Gå i frid, mina kära vänner.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...