Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10  oktober 2021

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 10  oktober 2021

 

 

Jag, Judas är här idag för att ni ska minnas alla de erfarenheter som ni redan har i bagaget. Det är dags att släppa känslorna som är kopplade till dessa erfarenheter och bara behålla erfarenheterna. Det är på det viset som vi lär oss av historien och kan fatta nya och bättre val för oss själva. Det som har varit har varit, och det som är nu är nu. Det är nu som ni ska bygga något nytt och bättre för er själva. Vis av erfarenheter och fulla av tillförsikt inför framtiden, så kan ni nu förändra era liv, så att det bättre stämmer överens med de ni är idag. Håll inte kvar det gamla för det gamla hör gårdagen till, befria dig från det som eventuellt tynger dig och försök att se saker och ting i ett annat ljus. Det ljuset lyser just nu i ditt hjärta och försöker att fånga din nyfödda medvetenhet, en medvetenhet om att saker och ting kan bli annorlunda om du bara tillåter dem att bli det. Det kräver endast att du släpper allt, som du trott att du måste hålla fast vid, och låter din egen visdom träda fram.

En källa av oändlig visdom finns inom dig, och den bubblar och sprakar för att du ska hörsamma den. En röst viskar inom dig att allt är bra du kan stiga fram nu, en ny tid ligger framför dina fötter, det är du som avgör om du vill kliva in i den. Du kan dock inte ta med dig något av det gamla och förlegade av det som håller kvar dig, det är dags att släppa alla oförrätter, all skuld och skam. Det är dags att rena din kropp och själ i kärlekens ljus.

Kärlek är det enda valet som ni behöver göra, kära Jordbor, kärlek till er själva, till varandra och Jorden. Tänk, känn och önska kärlek varje dag från och med idag. Varje gång ni tänker, känner eller skickar kärlek bildas det en ljusdroppe i ert inre och ju fler ljusdroppar desto större plats får kärleken i ert hjärta. Det är en stor uppgift ni har framför er. Kärlekens budskap kan vara lätt att ta till sig men svår att integrera i personligheten. Mörker och tvivel kan komma upp, känslor av sorg, maktlöshet och ilska. Se dem för vad de är, gammalt skräp om har fastnat och nu behöver ses för att sedan släppas. Erfarenheter som ni har haft och inte längre behöver i ert liv. De har redan gett er den erfarenhet som ni önskade och nu står nya erfarenheter inför dörren. De erfarenheterna är av ett helt annat slag än de som ni redan har gått igenom. Ni är inte era erfarenheter, ni är visdomen bakom dem, det fulländade fröet som nu är på väg att slå ut i full blom.

Se er egen potential, kära Jordbor, den är oändlig och evig precis som ni, det är nu ni kan träda fram som de alkemister ni är. Ni kan förändra allt i samklang med kärleken i ert hjärta. Det har hänt på Jorden förut och det händer igen. Hela planeten befinner sig nu i förändring, den skakar av sig det negativa för att släppa in mer ljus av positivitet och kreativitet. Kreativiteten flödar nu på er jord, de som är öppna fångar upp dess energi för att öka dess omfång, och låter den sedan gå tillbaka till jorden i form av sin egen unika skapelse. Ni är alla skapare, kära Jordbor, och det ni skapar är unikt för var och en av er.

Lyssna …. lyssna inom er och känn hur det pirrar av förväntning, det finns en förväntan av att något nytt är på ingång i ert liv, något vackert och oförutsägbart. Det är bara i er stilla förväntan som ni kan skönja den väg som ger dig större glädje och kärlek. Njut av er dag, kära barn, njut av er stund, njut av den du är och den du har blivit. Alla erfarenheter som du har med dig i bagaget har gjort dig till den du är idag. Nu är det dags att ta fram den kärlek och den högre visdom som vilar djupt inom dig. Låt den lysa över alla dina erfarenheter, ge dem de korn av ljus som förvandlar dem till den bro av ljus som leder hem till din egen källas ljus.

I kärlekens tjänst jag är och du är.

Judas

You may also like...