Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 30 april

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Lördag, 30 april 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Jag är glad över att få tala med Er idag, då jag har en del viktigt att säga. Först och främst så har valutaförändringarna kommit igång på allvar. En del länder har fått märka av detta och fler och fler kommer till. Nu rullar det igång, kära ni, det kan inte hållas hemligt längre, det öppnas upp alltmer. En del banker har redan börjat anpassa sig efter den nya valutan. Detta gäller främst de fristående bankerna, som inte är låsta av de större, som i sin tur är låsta av centralbankerna.

Nu får ni hålla i hatten för det kommer att blåsa upp ordentligt. Men känn noga efter, det kan vara varma vindar som hjälper er på vägen. Den blåser bort allt skräp som står i vägen för den nya tid som med stor kraft tågar in. Det är dags nu kära barn på jorden att tåga med i den riktning som vinden visar på. Det kan vara kollektivt, det kan vara individuellt, men till tjyvende och sist, så är det för det allmännas bästa. Vi arbetar för varandra, för vår jord, för hela universum. Allt hör ihop i en enda stor väv som vi väver tillsammans. Går den sönder på något ställe så är det vår uppgift att laga det. Så att allt kan röra sig i fullständig harmoni, glädje och kärlek. Vi är en del av denna stora väv och nu återgår vi till skönheten och harmonin i den väven.

För att återgå till valutan och bankerna så pågår nu en del arresteringar, där en del av dem som äger de större bankerna anklagas för brott mot mänskligheten och otillbörligt handhavande av andras egendom. Det här kommer snart upp i media för alla att läsa. Det ena leder till det andra så regeringsskiften står för dörren. Människor med hög moral och etik ska omfatta de posterna och arbeta för allas väl och ve. Rådgörandet ska ske direkt med folket och inte som nu mellan lyckta dörrar. Det ska finnas en öppenhet och en villighet att lyssna på dem som de är satta att arbeta för. Beslut måste tas för allmänhetens bästa och inte för några enstaka individer. Vi är alla lika värda och har rätt till ett likvärdigt liv av det överflöd som finns på jorden idag. Med den teknologi som finns, men inte används, så kan alla ha det bra.

Vår jord och våra kroppar behöver rensas från gifter för att vi ska få tillbaka vår optimala energi. Det kommer att ge oss en klarare syn på vilka vi är och vart vi ska gå. Gifterna stänger flödet i kroppen för många idag och barnen är värst utsatta, då deras kroppar är för små för att bära allt skräp som de får i sig på olika sätt. Detta är ett ännu större brott mot mänskligheten och det kan vi säga blev droppen som kom bägaren att rinna över. Måttet var rågat så att säga. Himlens bud blev tydligt – att nu är det dags för mänskligheten att stiga upp och vandra hem igen. Den vandringen är nu på gång och många har redan vandrat hem. Resten är på väg.

Stora saker är på gång – överraskningar finns vid dörren. Vi är alla så stolta och glada över era framsteg, kära Jordbor. All ljus och glädje skickas nu till Er från alla håll och kanter i universum. Fanfarer, sång och dans ackompanjerar era steg nu fram mot målet. Det mål som ni som kollektiv mänsklighet snart träder igenom. Era familjer står där och väntar som vi tidigare har sagt. De skickar all sin kärlek till Er.

Med detta lämnar jag Er nu med stor kärlek.

Judas

 

www.st-germain.se

You may also like...