Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 oktober, 2021

 

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen via Daniel Scranton

”Borde mänskligheten kolonisera Mars?”

den 9 oktober 2021

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att vi får stå i kontakt med er alla.

Vi är så väldigt glada över att få tillkännage till er alla att ni har sam-skapat en underbar verklighet för er alla att stiga upp till. Det är en verklighet som är fylld med ljus och kärlek, medkänsla och kreativitet och den är den verklighet som skapas utifrån den värld som ni lever inom nu, samt ur all disharmoni som ni upplever. En del av vad ni gör där på Jorden är att ni för er själva, samt för kollektivet bestämmer vad som skulle kunna vara bättre.

Ni kanske inte håller med om hur man ska komma fram till denna bättre värld, den här verkligheten som är bättre, men de flesta människor i er värld i dag vill ha fred, harmoni och att människorna ska behandlas med respekt. De flesta människor vill att alla ska ha tillräckligt med mat, kläder, tak över huvudet, rent vatten och allt som man behöver för att frodas, och det är ditåt som majoriteten av den kreativa energin just nu strömmar. Ni håller på att bygga upp denna verklighet utav askan från den här världen, som ni ser att håller på rasar samman överallt runtomkring er. Ni kan se att den verklighet ni befinner er i inte är hållbar. Ni vet att ni inte kan fortsätta på samma kurs som ni har befunnit er på som ett kollektiv och bli kvar där på Jorden. Detta är varför så många människor är intresserade av rymden, av att kolonisera Mars, av att hitta en ny planet som liknar Jorden, samt av möjligheten av att bo på en rymdstation.

Människor är redo att kasta in handduken där på Jorden, för med sina hjärnor kan de inte klura ut hur de ska ta sig från platsen ni vistas på dit vart de flesta av er vill färdas. Naturligtvis finns det fortfarande de som är i positioner av stor rikedom, makt och auktoritet, som vill att saker och ting ska förbli sådana de är, med deras antal är litet och ert antal är stort. Och när ni inte håller med om hur man ska ta sig till denna bättre verklighet, så delar ni upp er själva och gör er själva som ett kollektiv mindre kraftfulla. Detta är varför, i likhet med av som gäller för de flesta instanser av manifesterande, ni behöver släppa taget om ’hur’. När ni fokuserar på ’vad’ och ni fokuserar på hur detta känns, så närmar ni er det alltmer i egenskap av ett kollektiv.

Bara för att era hjärnor inte kan klura ut hur ni ska ta er dit ni vill färdas, betyder det inte att vägen inte existerar. Det gör den. Så mycket av vad ni upplever är bortom den fysiska hjärnans förståelsenivå och ändå accepterar ni det som verkligt och sant. Ni måste acceptera att den här världen ni sam-skapar inte bara existerar, utan även kommer att bli lättillgänglig för alla er som håller på sam-skapar den och ni måste släppa taget om behovet att veta hur allt det ska gå till. Vi vet vilka teorierna är. Vi har hört en hel mängd av dem och de låter väldigt vettiga för en fysisk hjärna och detta får människor att må bättre för en stund, för de tror att de vet hur det kommer att bli, hur det kommer att ske, hurdan uppstigningen kommer att bli.

Ni lever just nu igenom den, den äger rum för att ni ser er omkring och lägger märke till att det behöver bli en förändring i er värld och sedan sträcker ni ut er med era hjärtan till dem som lider mest och ni känner medkänsla. Ni sänder healing och kärlek; ni är ljuset för dem som lever i mörkret och detta är hur det sker. Men för att inget av detta är påtagligt och kvantifierbart, så måste ni ha tillit. Ni måste ha tillit till att ni rör er i den Nya Jordens riktning, till den nya verkligheten som ni hela tiden sam-skapar och att allt som ni ser utanför er själva som är det motsatta till vad ni vill leva är bränslet som håller brasan vid liv inom er för att fokusera på den verklighet inom vilken ni vill leva.

Nyckeln här är att inte ha motstånd och pusha mot den verklighet som ni ser utanför er just nu, för det kommer att hålla den aktiv i er vibration, vilket innebär att ni kommer att fortsätta att skapa den. Se i stället till vad ni som ett kollektiv har sam-skapat och var medvetna om att ni ständigt rör er framåt, ni expanderar hela tiden och ni rör er ständigt i spiral uppåt till området med den femte-dimensionella frekvensen som är oundviklig och som är er födslorätt att få uppleva.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få ha kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...