Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 juni, 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 11 juni, 2021

 

 

Jag är Judas och idag vill jag att ni alla ska lyssna mycket noga. En ny tid ser morgonens ljus och vi vill att ni ser denna morgon i sitt gyllene sken av kärlek och harmoni. Fyll era hjärtan med detta ljus och låt kärleken strömma genom er kropp. Allt på Jorden längtar efter kärlek idag. Alla vill höra fredsklockorna ringa så att ett nytt fundament kan börja byggas på Jorden. Ett fundament som omfattar hela Jorden och den artrikedom som lever här. Det är dags att ta upp spaden och börja så nytt, kära Jordbor. Trampa i gamla hjulspår leder ingenstans,ibland behöver man ta en annan väg för att det ska bli en förändring. Den nya vägen behöver väljas med känsla och förnuft, så att den blir bättre än den förra. Intuitionen och förnuftet är de redskap som kan leda er rätt. Lyssna noga inom er och följ det som är lågmält men ändå klart. Ni behöver snabbt befästa det ni har hört innan egot (det lägre sinnet) kommer och så sina tvivel, så att du till slut inte vågar lita på dig själv och det som du nyss kände var sant och klart. Det är det sanna klara budskapet eller insikten som du ska följa, finns det något tvivel eller negativitet i budskapet, så kan det vara egot som lagt sig i eller försökt att förvirra dig, på grund av sin egen osäkerhet och beskyddande natur. Det är därför vi önskar att ni ska gå inom och söka er själva så ofta som ni kan, för att finna er egen röst från själen och ert högre jag, på det att ni må stå på fast grund och vara säkra på var budskapet hör hemma. Idag är det viktigare än någonsin då alla påverkar alla på olika sätt. Ni befinner er i en sjö av motsägelser och ni har även ett massmedvetande som påverkar er och som i sin tur är påverkad av diverse olika kanaler. Det är svårt att stå på fast grund och lita till sin egen intuition med en så stor påverkan från omgivningen. Det är ändå det som ni behöver göra idag, för din väg kan inte vara någon annans väg, den kan bara vara din.

Själen gör nu allt för att nå dig och tränga igenom flödet av olika röster från alla håll och kanter. Lyssna bara in ditt hjärta och ta små steg åt det håll som din själ vill att du ska gå, så kommer du att gå lugnt och säkert genom den storm som nu pågår på Jorden. Vinden har kanske mojnat lite men stormen är ännu inte över. Ni behövs nu, kära Jordbor, ni som klarar av att lyssna in er själ, ni behöver ta de steg som själen ber er att ta och följa den väg som det är meningen att ni ska gå. Det kommer att hjälpa till så att stormen bedarrar och vinden mojnar av. Det blir då lättare att se och förstå vad det nu är dags att gå vidare med och vad den nya tidens morgonljus för med sig i sitt sköte. Det kräver en viss inställning, ett förändrat tänkesätt, ett högre medvetande av att vara. Många av er har funnit det men inte riktigt etablerat det i er fysiska värld ännu men kan vara på god väg att göra det. Det här sker först inom er innan det etableras utom er, som ni redan väl känner till men kanske inte helt ha fått begrepp om. Det gäller att stå på stadig mark innan det nya kan byggas på en stabil grund. Ingen vill ju att bygget ska raseras till följd av att grunden var för dålig och inte tillräckligt solid, för det nya fina bygget som först har fötts inom dig. Det skapas ju först i ditt medvetande innan det kan manifesteras.

Nu förstår ni kanske bättre varför ni behöver vara trygga i er själva med en fast punkt i jorden och en fast punkt i ert hjärta och själ. Det kommer att ge er det resultat som ni önskar och skapar inom er.

Var i flödet, kära Jordbor.

Vi är i flödet med Er.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...