Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 mars, 2019

Judas Iskariot

19 mars 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill varna alla för att det kan bli lite svårare tider framöver. Med det menar jag inte i det yttre utan det är i ert inre som en stor förändring kan ske, helt beroende på er egen fria vilja. Det kan ibland vara svårt att möta sig själv i den mörkaste av skepnader. Var då förvissad om att det bara är en illusion och att ditt sanna själv fortfarande är en ljus och strålande varelse.

Förvisso har många av er redan bearbetat många av era dolda sidor och det är nu då dags för slutspurten, att hela er själva. I detta ert sista helande löser ni också många av era systrars och bröders mörker då ni alla är ”ett”. Ju fler som stiger in i ljuset desto ljusare blir det. Ni är alla förbundna med varandra och ni hjälper varandra genom att dela och sprida ljuset.

Ljuset har inga problem med att tränga igenom mörkret. Med er tillåtelse och er fria vilja så har ni makten i er hand. Ni behöver ingen annan hjälp än den ni kan ge er själva. Ni är ljuset som vandrar på Jorden och ni sprider ljuset mellan er så att den skiner som en stor sol. Var aktsamma om ert ljus, kära Jordbor, vårda det ömt och ge det all kärlek det kan få, så att det kan brinna likt en stor och vacker eld. En eld av ljus och kärlek. Låt det gamla och förlegade brinna upp och låt endast er sols klara strålar stanna kvar och lysa för er alla. Det är som tjänare till varandra som ni gör störst nytta på Jorden. Det är i kärleken till Er Fader och allt som han har skapat som mörkret försvinner och endast ljuset finns kvar.

Du kom ner för att vara detta ljus på Jorden.

Du kom ner för att sprida din och din skapares ljus.

Du kom ner för att skingra mörkret och låta ljuset få fäste på Jorden.

Du kom ner för att åter gå in i Guds rike.

Längtan efter ljus och kärlek var så stark att du ville födas för att åter kunna födas in i det rike som du en gång lämnade för egna upptäcktsfärder. Trots det så har du alltid funnits kvar i detta rike men slöjan har förblindat dina ögon. Denna slöja håller nu på att tas bort från världens barn, så att den sanna verkligheten kan komma fram. Den sanna verkligheten kan till en början vara chockerande och osannolik, därför tas bit för bit av slöjan bort från ert ansikte, med er fria vilja att se förståss. En ny värld skymtar fram, en vackrare och ljusare värld, där det endast råder kärlek och frid. När ni funnit den så är ni hemma i er själva och all kunskap ligger vid era fötter. Ni behöver inte kämpa längre, ni är och har allt. Ni delar allt med varandra, ty det är i givandets glädje som ni lever. Kärlek finns i överflöd och inget fattas denna min broder eller syster. Vi är ”ett” och kärlek och frid råder i evigheten där ni bor.

 

Vi är alla varandras tjänare.

 

Jag älskar Er så mycket

 

Judas

Du gillar kanske också...