Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 juni

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 12 juni 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Naturen hälsar den nya tiden som är i antågande. Den hämtar in den ljusa energin och låter den omvandla dess kroppar. Ja en växt har ju också en kropp. En egen liten kropp som rotar sig i jorden. Den är tätt sammanbunden med jorden, medans ni människor är separerade från den och kan röra er fritt tillika med djuren. Djurens själ och ande hör mer till naturen medan människorna nu även har separerat sig från den. Det är dags att ta tillbaka den känslan och förstå att även ni är ”ett” med naturen. Allt på Jorden hör ihop i en storslagen matris av olika ekosystem. Separerar man sig från detta så ger det konsekvenser för hela Jordens matris. Detta har ni nu erfarit och förstått.

Nu börjar vandringen tillbaka för att återställa allt till sin rätta balans igen. Det betyder rent vatten, ekologisk mat och friskare kroppar. Ni för befälet nu på Jorden och arbetar för dess fulla återställande och rätta balans. Folk som går i spetsen ska ha rätt kapacitet för sitt uppdrag och ha Jordens och mänsklighetens bästa för sina ögon. Det gäller för Er nu att välja de rätta människorna för detta uppdrag. Det är folkets goda vilja som ska manifesteras på Jorden idag. Det goda de vill ha för sin Jord och sina barn.

Vad kan du som enskild individ göra – är ofta frågan som ställs. Det är mycket du kan göra, hålla uppe ljuset, informera andra, gå samman med likasinnade för att sprida det vidare, eller arbeta för en specifik sak som ligger dig varmt om hjärtat. Alla möjligheter finns, all hjälp finns bara du visar åt vilket håll du vill gå. Det första steget måste alltid bli ditt, ty annars kan vi inte veta din egentliga avsikt. Arbetet måste utföras av dig även om du kan få hjälp med att utföra den. Det finns många som har liknande idéer som kan mötas på olika sätt.

Tillsammans är ni starka, kära Jordbor. Det är dags att gå samman och utföra det arbete som ska utföras innan ni kan gå upp i femte dimensionen. Arbetet kan börja nu, allt händer nu, så det är bara att ta tag i spaden och gräva så att svetten lackar. Det är ett roligt arbete som ger positiva resultat, där ni stiger och växer tillsammans med jorden. Här finns ingen tid för tvekan, det är bara att kasta sig in i det som ligger en varmt om hjärtat. Svårigheterna är inte så stora som det kan tyckas vid ett första ögonkast. Är spaden väl igång så går arbetet nästan av sig självt.

Tänk på det kära barn, ni vinner hundrafalt tillbaka bara ni vågar ta det första steget. Vi finns med er hela vägen och lättar upp era bördor om så skulle behövas. Stenen är kastad, det finns ingen återvändo nu. Alla goda idéer ska nu fram för att återställa Jorden till dess ursprungliga matris. Hålen är för stora, en del av matrisen behöver lagas för att kunna gå vidare upp till sin rätta dimension av ljus och kärlek. Era egna kroppar är en del av denna matris, så ni har mycket att vinna på att laga de här hålen eftersom ni då även läker era kroppar och den kollektiva mänsklighet som ni tillhör.

NESARA kommer snart att tillkännagivas. Folk kommer att byta uppdrag och sen ska alla era goda idéer vara i full gång för att manifesteras på Jorden i den värld som ni lever i. Det är dags nu kära barn på Jorden, det är dags att dra sitt strå till stacken. Hur och på vilket sätt du gör det blir ditt eget ansvar. Det lilla är lika stort och bra som det stora kan vara litet och bra. Känn i hjärtat vad din uppgift är och välkomna den. Ta det första steget och njut av din egen resa.

Vi njuter av Jordens resa nu och skickar så mycket kärlek och ljus vi förmår. Namaste

Stor kärlek till Er

Judas

Du gillar kanske också...