Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 januari, 2022                  

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 januari, 2022                  

 

Jag är Judas och idag ska vi fundera lite du och jag. Vad är det som händer i vår värld, tror du? Vad är det som far som en virvelvind runt världen och som lyckats så så mycket hat och rädsla. Är det något nytt eller är det något gammalt, fast i en ny kostym. Ja, det är den stora frågan, är det något som kan ses och som har upprepats i historien, eller är det något helt nytt som ni ska lära er idag? Vad händer när man sprider rädslor bland människor och sedan talar om för dem vad de måste göra för att allt ska bli bra igen. Vad händer när en stor mängd människor grips av rädsla och förvirring? Har de kvar sitt sunda omdöme eller följer de de anvisningar och rekommendationer som de får från auktoritativt håll. Kan rädslan få människor att göra saker som de aldrig annars skulle göra. Hur startar krigen? Är de inte också förenade med rädsla och vem startar dessa krig och för vad startar de? Är det på grund av makt eller girighet eller är det på grund av kärlek? Har krig någonsin startats av kärlek? Ja, det är dags att fundera lite, gott folk, innan ni tar nästa steg. Vilken värld vill ni leva i, en värld av hat och rädsla, eller i en värld av kärlek och respekt. Det är kärlek och respekt som för människor samman, det tillsammans med en högre medvetenhet om vad som verkligen är sant och som ger en djupare mening till det liv de lever. Hur vill du leva ditt liv? Vill du leva det i rädsla och förnekelse eller vill du leva det i vetskap om att det du gör är sant och verkligt för alla. En kan inte ha rätt och den andre fel, måhända har ingen rätt och ingen har fel ur en viss synpunkt. Det hänger ihop med din egen utveckling och vad det är du ska lära dig. Idag har du chansen att lära dig av historien och ta steget till att vakna upp till dig själv och förstå att du är en av alla. Vi har sagt många gånger att om det inte är kärlek som styr ens handlande, då får man se över sina avsikter. Det här gäller alla oavsett om det sker individuellt eller kollektivt. Minoriteten kan ha lika rätt eller fel som majoriteten, det beror på vilka avsikter som finns bakom det man gör eller säger. Är budskapet eller handlingen fylld av rädsla så bör ni nog fundera lite extra mycket om det här kan vara sant och riktigt. Är budskapet eller handlingen fylld av kärlek, så kan ni lättare slå er till ro och följa de direktiv som ni får till er. De är då också av frivillig natur. Det fria valet står alltid människorna fritt att använda oavsett var de befinner sig, det är en mänsklig rättighet, som ingen egentligen har rätt att ta från er. Den är förborgad i ert väsen. Förstå detta kära barn och handla därefter. Hur fri vill du vara i ditt liv och i din själ? Det är frågan som ställs idag och svaret lär komma från er när ni är redo att svara på den.

Mycket håller nu på att öppnas upp, och det händer en hel del på er jord för att väcka upp det mänskliga som finns inom er. Era hjärtan kan vara fulla av kärlek till er själva och er nästa, ni behöver bara lyfta på slöjan av rädsla och ni ser ljuset där. När rädslan är borta så står en ny värld inför era fötter. Skynda er nu att lyfta på slöjan och se alla möjligheter som står er till buds. Det finns oändligt många möjligheter för er, kära Jordbor, som ni nu kan välja att göra. Ni har kraften och styrkan inom er. Ha tillit och tro till er själva och allt som är.

Jag tror på Er.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...