Judas Iskariot via Ann Dahlberg, Lördag 26 december

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Lördag 26 december 2015

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Världen står i brand nu av solens energi. Energin som sveper över jorden idag är väldigt stark och det finns ingen som inte blir påverkad av den. Alla känner av den på olika sätt. Mänskligheten är på väg att göra ett kvantumsprång till att förändra sin egen verklighet. Från att vara en robot till att bli en verkligt kännande människa. En människa som känner för allt levande som finns runt henne. Hon börjar förstå att hon är en del av något större och mer omfattande än vad hon tidigare har kunnat varsebli. Hon börjar bli mer ödmjuk till sinnet och vill hjälpa till på det sätt hon kan, vare sig det är med sig själv eller annat hon kan göra.

Alla behövs för att återställa jorden till den vackra planet hon en gång var. Alla behöver medvetet arbeta för att förhindra att mer utsläpp och förstörelse av jorden sker. Alla behöver arbeta för att få och använda en bättre teknologi som skonar och renar jorden. Skövlingen av jordens arter vare sig det gäller natur eller djur måste upphöra. Allt måste tillbaka i balans igen. Det ena kan inte vara utan det andra, för då rubbas balansen och det påverkar allt, även er själva. Ni är en del av denna balans. Den finns i era kroppar. Rubbas balansen i era kroppar, så blir ni sjuka.

Allt är ”ett” så då förstår ni att för att få vara friska i era kroppar, så måste ni också värna om en frisk natur runt er. Svårare än så är det inte. Så vad gör vi nu då? Jo, vi använder oss av den ”rena” teknologi som finns till hands och använder oss av den. Vi rensar upp i våra sjöar och hav. Vi slutar med att använda oss av gifter och använder de alternativa möjligheter som står till buds. Vi helar därmed jorden och oss själva.

Det är det arbetet ni nu står inför. Mänskligheten är redo att förändra sin värld till en värld som är värd att leva i. Ni kan alla bidra med detta på något sätt. Ni har alla ett val och en möjlighet att välja. Vad väljer ni? Ni väljer livet så klart! Vem vill dö av förgiftning när man kan äta och dricka sig frisk? Vem vill inte ge sina barn det bästa som de kan få? Det bästa som de kan få är att få leva i en sund och frisk kropp. Det ger energi och glädje och kreativiteten sprudlar. Det finns inga håglösa och trötta barn som lever i en sund och hälsosam miljö med vuxna som bryr sig om allt som växer runt dem.

Förstå ni nu kära barn, vart ni är på väg och att era val är jätteviktiga i den här tiden som nu gör sitt inträde på jorden. Era val gör det lättare eller svårare för er. Gaia har gjort sitt val. Hon arbetar för att bli av med sina gifter. Ställer ni upp och hjälper henne eller vill ni fortsätta som förut? Det sistnämnda kan inte fortsätta så länge till, så för ert eget bästa är det bäst att göra kloka val nu. Använd ert sunda förnuft och känn efter vad er kropp och jorden mår bäst av nu. Handla sedan därefter.

Alla små saker blir stora tillsammans. Tänk på det, tillsammans bygger ni upp den här världen på nytt, tillsammans kan undren ske. Tillsammans förändrar ni världen till en bättre plats för alla att leva på.

Jag Judas förlitar mig på att ni gör kloka val som tar er vidare framåt till en ren och vacker värld.

Med så mycket kärlek

Judas

You may also like...