Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 12 oktober, 2018

Judas Iskariot

Fredag 12 oktober 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har kommit för att försöka få er att förstå vilka ni innerst inne verkligen är. Kan ni förstå att Gud verkar genom er, att den allra heligaste essensen inom er är Gud. Kan ni känna Guds närvaro i er stillhet och meditation. Kan ni då känna att det finns en helig plats i er kropp. Kan ni känna att det som finns utanför er också är heligt. Själva luften runt om er är helig. Förstår ni då att livet är heligt. Livet är heligt och en gåva från Gud. Kan ni känna att ni kan leva i Guds beskydd och att allt är gott. Förstår ni nu att allt runt er är heligt, att alla människor är heliga även om de kan ha olika uttryck i sitt sätt och i sin framtoning. När du ser och förstår detta så är du en god bit på väg upp i din egen transformation. Du vilar i Guds famn och låter han bära dig bit för bit fram på vägen. Du har överlämnat dig till Gud och låter han leda dig hem. Du förstår att allt är heligt och att varje steg du tar är ett steg på helig mark. Din värld öppnar sig och du förstår betydelsen av att leva i enighet med allt. Från och med den dagen, den stunden så ser du allt med förnyade ögon. Ingenting kan längre stanna kvar i det gamla, nya mönster av en högre vibration växer fram och ersätter de gamla mönstren. Nya steg tas med hjälp av Guds ledning som är visdomen i ditt hjärta. Du följer utan tvekan och känner att du är omgiven av kärlek och ljus. Ditt liv kan fortsätta där du var på ett djupare plan med en tydlig andlig inriktning. Det kan också ta en helt annan riktning där du byter både arbete och bostad. Gud leder och du följer och inom dig känner du att allt är bra och att du är på rätt väg. Du följer ditt hjärtas mål och vet att allt du rör vid är heligt. Allt kommer från en helig Källa och du känner dig ödmjuk inför livet. Ditt liv såväl som andras liv ska respekteras och vördas för vad det är, en del av allt från en och samma Källa. Du har nu en fot i paradiset och ditt eget livs fullkomning är ett liv i evigheten. Det är en guldkopia av alla dina erfarenheter som levts under den här perioden av ditt eviga liv.

Den här tidsepoken är bara en del av ert eviga liv. Att den känns så stor beror på att ni denna gång har varit djupt sovande och tappat kontakten med ert heliga själv. Detta har andra utnyttjat som inte varit lika sovande, men nu har uppvaknandets tid trädit in på Jorden igen. Det har utgått ett himmelskt dekret att det är dags för Jordens uppvaknande och att alla frivilliga som vill hjälpa till i denna heliga uppgift var välkomna. Det var många, kära Jordbor. Det var rusning från när och fjärran för att få vara med och hjälpa till i detta heliga arbete. Vi fick bilda ett råd för hur vi skulle fördela uppgifterna. De som inte aktivt kunde delta fick bilda en skyddande mur runt detta solsystem, så att arbetet kunde få pågå i lugn och ro. En skyddande mur har också upprättats runt Jorden för att Jorden ska kunna vakna upp och rensa ut sina gamla mönster i lugn och ro. Det har hänt mycket, kära Jordbor, mycket mer än ni kan se och förstå boende nere på Jorden. Gamla mönster har lösts upp och ersatts med nya, som i sin tur har ersatts med nya … En förändring har skett successivt, men nu kära vänner är ni på sluttningen för att den nya Heliga Matrisen ska fullkomna uppstigandet på Jorden. Det jobbar febrilt nu i era kropar och i era hjärtan. Det nya ska ersätta det gamla på alla nivåer på er Jord idag. Några går före, andra kommer efter men ingen kan stå opåverkad i de energier som strömmar ner till Jorden idag. Allt påverkas och det är en orolig period såväl inombords som utombords (skratt:)). Det inre påverkar det yttre, men det kommer att lugna ner sig och ljuset kommer att lysa ifrån många fler hjärtan. Alla dessa hjärtan förstår att de trampar på helig mark och att de själva är heliga och värda all respekt och kärlek. Det är på detta fundament som den Nya Jordens matris vilar.

Gud signe Er, vi älskar Er så mycket!

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...