Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 13 mars 2022

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 13 mars 2022

 

Jag är Judas och idag ska vi skriva lite om hur ni ska förhålla er till den värld som ni lever i. Er värld befinner sig i en upprorsstämning, det finns så många många viljor, så mycket tvivel och en hel del desinformation. Det är ingen som kan ge en helhetsinformation för allt är ihopbakat med vartannat. Det ni ser kan endast vara glimtar av sanningen. Var och en försöker hålla sin egen rygg fri för att inte falla i en mörkare brunn än den de redan befinner sig i. Hur kan det här komma sig …    jo, när lögn läggs på lögn så tappar sanningen sin kraft och till slut återstår bara en förvirring eller en snedvriden verklighetsuppfattning. Många av era makthavare befinner sig där idag. De har tappat kontakten med sig själva och famlar just nu i mörkret. Ljuset som nu lyser in på jorden skapar den nya förvirringen då det gamla sättet att leva inte längre fungerar. Fler och fler människor har vaknat upp och fått kontakt med sin själ. De ser och förstår att allt inte är som det ser ut, utan att det är en lång historia bakom. En historia som det nu är dags att skriva om, för det är inte längre den som mänskligheten vill och längtar efter. De ser en ny tid nalkas och de kan inte längre upprepa en historia som nu är meningslös för dem. De ser vart det bär och att det nu är dags att vända skutan åt ett annat håll. De förstår att det är med gemensamma krafter som vi måste värna om jorden och om oss själva. Det är inte med falska förespeglingar om att vara god som de opererar i världen, utan det är med en inre visshet om att kärleken som brinner i var och en, är den rätta vägen för människorna att gå. De leder vägen för den nya tiden som är i antågande, en tid av helt andra värderingar och insikter om livet. Det liv som existerar utanför dig men som också finns inom dig. Kontakten med allt, du är en del av allt och du är själv ett levande bevis på att allt är ljust och kärleksfullt i sin djupaste kärna.

Mänskligheten behöver vakna upp och se sig själva i kärlekens ljus. De behöver förankra sin kärlek i Moder Jord och lyfta sina ögon upp mot himlen och ta emot välsignelsen som nu strömmar ner mot dem. Ni är så älskade och välsignade, kära Jordbor, så ni skulle drunkna i kärlek om ni bara sökte kontakt med ert hjärta. Sök ert hjärta, sök ert eget ljus, det är där ni finner frid och kraft att vara er själva. Var inte rädda för ljuset, ni har alla gått igenom mörkret, för att ni åter ska kunna träda in i ljuset. Gud har aldrig övergivit er, han har väntat på er återkomst och berett vägen, så att ni åter ska kunna hitta hem igen.

Ni befinner er på den yttersta dagen i den yttersta tiden och ljuset kallar på er med en allt större intensitet. Ljuset tas nu också emot av tusentals själar, och de sprider det vidare för att väcka upp andra själar, som i sin tur är ivriga att få dra sitt strå till till stacken. Ett stort uppvaknande är på gång och en stor förändring är förestående på jorden.

Var i ljuset, kära systrar och bröder, det är där du gör som mest nytta och är till störst hjälp för att ni tillsammans ska få till stånd den förändring på jorden, som nu är nödvändig för att en ny era ska få ett ordentligt fäste på jorden.

Var, känn och upplev ljuset som finns inom och utom dig. Du är det ljus som världen just nu behöver.

Stor kärlek

Judas

You may also like...