Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 22 oktober, 2017

Judas Iskariot

Söndag 22 oktober 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag är här idag för att beskriva den verklighet som ni nu lever i. Det är en verklighet som består av flera skikt eftersom tidslinjerna börjar gå in i varandra. Det händer saker på många olika plan idag. Det kan även kännas inuti era kroppar. Ett gammalt minne från förr blir plötsligt extra tydligt och det river upp en del känslor som är kopplade till det. Det är då dags att förlåta er själva och den situationen som orsakade dessa känslor ty ni var en annan då än vad ni är nu. Den erfarenhet ni fick då hade ni inte innan och ni skulle säkert handla på ett annat sätt idag. Skicka kärlek till detta minne och ge det en annan konstruktion av den erfarenhet som du har idag. Släpp det sedan. Det är ingen ide´att bekymra sig om sådant som redan skett. Det är hur du agerar i nuet som är det viktiga. Vad har du lärt dig? Hur mycket kärlek rymmer det i ditt hjärta? Hur ödmjuk är du till sinnes för de du möter med svårigheter som du själv har gått igenom? Ja det är lärdomen som räknas och hur du nu reagerar efter de erfarenheter som du har fått. I det närvarande ögonblicket har vi en möjlighet att agera utifrån våra bästa förutsättningar med all den erfarenhet som vi har inombords och i vår kropp. Det är många som börjar att agera utifrån sitt hjärta och i tystnaden och stillheten som finns där, hittar de de svar som gagnar dem och sina medmänniskor bäst. Det är då de största genombrotten för mänskligheten sker. När en tillräckligt stor andel av mänskligheten agerar från sitt hjärta i sin stora medvetenhet det är då som mänskligheten tar stora kliv framåt. Detta har hänt nu och ni börjar ta steget över tröskeln. Det är som om världen håller andan lite nu innan det stora klivet sker som tar er bortom den här lägre dimensionen av er verklighet.

Återuppbyggandet av Jorden kommer att fortsätta ett tag till och ni kommer att bli mer och mer påverkade av ljuset från era hjärtan. Bli inte förvånade om ni helt plötsligt river ner och bygger nytt. Er medvetenhet växer och nya ideér tar form och andra tekniker kommer till, för med medvetenheten växer också kreativiteten. Ni kommer också att gå mer samman och hjälpa varandra att utveckla det som gagnar er och Jorden bäst. Det kommer att bli en ny sång på Jorden. En ny sång av gemenskap och glädje. Alla hjälps åt och förstår att allt är lika värdefullt. Allt kommer att tas om hand genom den ödmjukhet och den kärlek som redan bor i ert hjärta.

Vår Fader/Moder Gud håller sin hand över er så att allt ska gå lugnt och säkert fram med endast det bästa i ögonen för Moder Gaia och alla hennes skyddslingar och det gäller förståss för er också kära människor på Jorden. Det är en underbar tid som vi alla gå till mötes. Det är många väsen som vandrar med Er nu. Alla längtar de till det stora mötet när Jorden med dess ytskikt och allt som lever där har inträtt i de högre sfärernas ljus. Många av de vänner som väntar på er har inte möjlighet att gå ner i de lägre vibrationerna och de ser med stor förväntan på hur Jorden arbetar sig bit för bit upp i ljuset. En del av Jorden befinner sig redan där, det är den yttre kroppen som nu alla så innerligt väntar på. Ni gör det nu möjligt kära barn på Jorden, genom att tända ljuset i era hjärtan så följer ni med er kära Moder som så länge har värnat om er. Tiden är nu kära barn på Jorden. Tiden är nu … det är nu ni ska stiga in i de högre sfärernas ljus. Det finns många som väntar er där. Vi ser alla fram emot att få följa er den sista biten hem.

Med stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...