Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 juni 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 26 juni 2020

Jag är Judas Iskariot och jag vill föreslå alla att ta lite ”time out” nu. Med det menar jag att ni behöver stanna upp och andas lite. Dra några djupa andetag långt nerifrån magen hela vägen upp till övre bröstet och låt sedan långsamt luften pysa ut igen. Det här kan ni behöva göra lite då och då under dagen för att komma i balans med de energier som härjar runt er nu. Det kan också vara lämpligt att fokusera på något som gör dig glad, vare sig det är människor, djur, natur eller någon hobby som du är passionerat intresserad av. Ni behöver komma i kontakt med Jorden och er själva när det nu vibrerar av höga och låga energier överallt. Det är viktigt att hålla fokus på vad som är viktigt i livet för dig just nu. Vad är det jag behöver som gör att jag kan utvecklas till mitt högre själv, följa den väg som jag har valt, och bli det föredöme som jag tänkt att jag skull bli i det här livet för andra som befinner sig i samma situation som jag själv.

Det är lätt att tappa fotfästet idag, det är alltför mycket som snurrar runt i det inre och i det yttre. Varken er inre eller er yttre värld är sig lik, de står under konstant förvandling. En stor transformation pågår just nu på Jorden och det kan vara svårt att hänga med i dess rörelser fram och tillbaka. Två steg fram och ett steg tillbaks har ni säkert fått höra någon gång, det här är något liknande men energier har mer av en böljande rörelse som vågorna på vattnet. De kommer i större och mindre vågor som emellanåt ersätts av en jättevåg som i sin tur skapar lite stillhet för att sedan återgå i större och mindre vågor igen. Ni behöver nu samla energi för att anpassa er till en högre vibration av ljus på Jorden. Det kommer att krävas en del arbete av er för att förverkliga alla era drömmar. Drömmen om den ljusa värld som nu börjar öppnas upp i ert medvetande. Det krävs energi för att hålla uppe denna värld i ert medvetande, och det krävs energi för att få med era medmännisor på tåget. I just denna tid i historien har ni valt att stiga med Jorden och det är ett större åtagande med mer energier som sicksackar sig fram och tillbaka. Det kräver att man ser om sitt hus extra noga och hörsammar rösten i sitt inre.

Det kan vara många som har valt att stiga upp i just den här tiden, men det är också många som har valt att vänta lite, då de känner att de har mer att utveckla innan de tar det sista steget. Allt är rätt, inget är fel, och allt är bra precis som det är just nu. Det finns mycket hjälp att få för de som ber om det. Ni kan få större klarhet och förståelse för vart ni ska gå och för hur det här livet ska kunna utveckla er vidare. Ni har alla en uppgift att fylla vare sig det sker inom er eller utom er. Det kan också ske (och gör för det mesta ) på båda sätten samtidigt. Er inre värld visas i er yttre värld. Det kan ske parallellt eller strax efter att en ny förståelse eller insikt har tagit rum inom dig. Nya ideér och möjligheter kan då öppnas upp och du kan ta ett nytt steg i den värld som på det viset har öppnats upp för dig. Det är en transformation som kan vara både arbetsam och besvärlig likaväl som den kan vara glädjefylld och magisk.

Det är ett stort arbete som nu utförs av människorna på Jorden och vi är så glada och tacksamma för det. Det finns så många runt er, så ni skulle inte tro det var sant om ni såg alla de änglar, guider och energiväsen som omger er nu.

Ta nu en timeout kära vänner och känn in energin som sprider sig inom er och se den sedan sprida sig ut i er yttre värld.

Ni är alla så älskade och omhuldade.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...