Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 februari 2021

                                                                                                                                   14

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 februari 2021

 

Jag är Judas och jag vill att ni nu söker den kärlek som finns i era hjärtan. Kärleken som strömmar ut från era hjärtan besjälar också universum, den finns i minsta lilla korn av livsenergi. Kärleken vibrerar överallt, ni kan förnimma den var som helst, dit er uppmärksamhet är riktad. Det finns ingenting som kan störa dess energi, den vilar på fast grund och är evig och beständig. Allting föds och återvänder till kärleksenergin. Det är där ni blir hela, det är där ni får ro, det är där ni blir lyckliga, och det är där er kreativitet flödar. De vackraste sångerna, bilderna och konstverken härrör från kärleksenergin. Den vibrerar kärleksfullt och villkorslöst genom allt vårt skapande. Den är grundtonen i universum och den kan kännas både stilla och intensiv på samma gång. Den är ert mål, kära barn på Jorden. Hörsamma kärleken i ert liv, uppmärksamma allt som kan ges i kärlek, var inte heller rädda för att ta emot kärlekens gåva.

Den villkorslösa kärleken kan både ges och tas emot i lika stor omfattning. Det som ges villkorslöst kan likt en bumerang slungas tillbaka, men det kan också ge ett gensvar från universum där dina gåvor stärks och du kan bli en tjänare för Jorden och mänskligheten. Din gåva är en kärlekens gåva, en gåva som du alltid bär inom dig. I denna gåva finns allt som du önskar och brinner för. En låga av eld som har tänts och släckts otaliga gånger. En gnista har dock alltid funnits kvar och beroende på din intention och din utveckling och medkänsla för allt levande, så kan den åter växa sig stark. Du kan antingen blåsa försiktigt på gnistan för att den ska växa sig stark, eller så kan du lägga locket på och låtsas som att den inte finns. Det är emellertid meningen att mänskligheten nu ska lyfta på locket och låta gnistan få ett större omfång igen. Med hjälp av kärleken och medkänslan som har börjat gro i människornas hjärtan, så har den lilla gnistan blivit till en eldslåga som växer sig allt större, när vi nu fattar varandras händer och låter våra hjärtan förenas i en allt större medkänsla och kärlek för varandra och den jord som vi vandrar på.

Det är en avgörande tid för mänskligheten, det är en tid för återförening, en tid för att väcka upp förståelse och medkänsla för varandras olikheter och tillkortakommande. Se det genuina i varje människa och se dig själv i deras ögon. Våga se dig själv och du vågar se andra. I kärleken till dig själv återfinns kärleken till livet, människorna, djuren och naturen, ja till allt som du möter på din väg. Med kärlek i ditt hjärta så banar du en ny väg för mänskligheten att vandra på.

En ny epok i mänsklighetens historia har börjat, och du brinner nu för att forma en helt annan värld än den du just har lämnat i askan bakom dig. Den formas av en ljusare och kärleksfullare energi, en energi som strävar efter helhet och fullkomlighet. Den helar och binder samman människor med varandra. Det bildas en enhet av samförstånd och harmoni i allt som nu blir skapat. Kärleksenergin har nu vuxit sig så stark i människors hjärtan så att allt de tänker, säger eller gör styrs från den energin. Jorden och människorna har åter stigit in i ljuset och omges nu av kärlekens vibrationer.

Det är dit ni är på väg, kära Jordbor.

Stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...