Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 maj 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 maj 2020

Jag är Judas och det är en stor ära för mig att få tala med er idag. Jorden genomgår sin förvandling tillsammans med er, hon har också en vacker ljus själ i sitt inre som står opåverkad och i direkt kontakt med Källan som ni alla tillhör.

Det rör på sig på alla håll på Jorden idag. Kaos ersätts med klarhet och klarhet ersätts med kaos. Det är en väldig turbulens med energier som far lite fram och tillbaka på Jorden idag. Allt kommer så småningom att stilla sig och ett större lugn kommer att ersätta de blandade känslor som energierna nu drar upp. Lugnet kommer inifrån Moder Jord och inifrån er själva. Ni kommer att gå från klarhet till klarhet, vågtopparna kommer att ersättas av jämnare vågor som kan variera lite i storleksordning. Var trygga med att allt går åt rätt håll, ni går uppåt i spiralen. Allt eftersom utvecklingen går snabbare kommer nya möjligheter att uppstå, som kan ge er en högre energiimpuls med en ökad grad av medvetenhet. Det här sker på olika plan beroende på var ni befinner er energimässigt och medvetenhetsmässigt just nu. Alla höjer sin medvetenhet utifrån den nivå som de just nu befinner sig på. En del tar då klivet för att hjälpa Jorden och mänskligheten medans andra har fullt upp med att utveckla sin egen medvetenhet så att de kan vara i takt med Jordens energiflöde.

Jorden pressar nu sin högre medvetenhet upp mot ytan och det är det som ni känner av idag. Det är en stark energi som utlyser en del turbulens lite varstans på Jorden. Det påverkar ert inre medvetande, det kollektiva medvetandet, hos alla de raser som bfinner sig på det här planet. Det är viktigt att stå grundad nu, för att hålla balansen i alla de energier som omger er idag. Att vara i kontakt med Moder Jords inre kärna samtidigt som du är i kontakt med din egen inre kärna, gör att du kan förbli lugn oavsett hur det stormar därute.

Det här var lite för att ni ska få ett större perspektiv om vad som egentligen pågår på Jorden idag. Det här leder i sin tur till olika slag av händelser och utlösningar av negativ energi som ligger lagrat i Jorden och i era kroppar. De poppar upp för att de ska tas om hand och transformeras om. Det är inte meningen att ni ska lägga ny energi till den gamla energin. Det är meningen att ni ska släppa den gamla enrgin och ge plats åt den nya i ert medvetande och i era handlingar. Den gamla energin kommer då att stagnera eftersom den inte får någon näring mer. Det är era tankar och ert sätt att förhålla sig till den som ger den näring. När ni nu låter ert fokus och era tankar koncentrera sig på den nya energin och de positiva effekter den har på Jorden och dess invånare så stärks och växer den i samma ökande grad.

Ja, så är vi tillbaka till hur viktigt ert förhållningssätt till livet är, var era tankar och känslor ligger gömda i ert inre. Var ert medvetande är och hur vakna och intresserade ni är av att möta er själva och den utveckling som det för med sig. Det är arbetet med er själva som är den springande punkten idag. Ingenting kan vara viktigare än att möta sig själv och på det viset växa i tillit och styrka. Möt dig själv och du har redan mött alla andra som befinner sig runt dig. Ni är allesammans speglar för varandra. Det du tänker om andra, tänker du om dig själv. Ajdå, var vad det nu jag tänkte om honom eller henne? Det är bäst att jag tar mig en funderare på det här. Ja, så kan det låta ibland och då har ni ju redan kommit en bit på väg. Man har börjat bli medveten om sina tankar och har möjlighet att reflektera över sig själv. Det har nu många på Jorden redan börjat göra och de tar högre och högre kliv i sin medvetenhet och därmed också i sitt inre växande. Jordens energier gynnar just nu det inre växandet, ty Jordens egen medvetenhet har tagit ett kliv uppåt och det påverkar nu Jordens alla plan.

Jag uppmanar er nu att titta djupt inom er själva, samtidigt som ni står stadigt med fötterna i jorden. Ni har all hjälp ni behöver runt om er. En enkel bön eller tanke är allt som behövs.

Jag lämnar er nu i stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...