Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 december, 2019

   Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 december, 2019

 

Jag är Judas och nu närmar sig en stor högtid på Jorden. En påminnelse om ett ljus som än idag lyser starkt på Jorden. Vare sig man tror eller inte tror på historien om Jesus, så har han tänt en stjärna i himmelen. En stjärna med ett gyllene ljus som lyser över Jorden.

Ljuset påverkar er på olika sätt, det omvandlar ert seende, så att ni på många sätt förändrar ert leverne, era tankar och era känslor. Ni går igenom en hel rad med förändringar och ju starkare ljuset lyser desto snabbare sker förändringarna på Jorden. Ni har nu nått ert antiklimax av mörker och ljuset har nu kommit för att överbrygga mörkret och visa på en ny tid för mänskligheten och för Jorden. En tid där allt rensas från det förflutnas fasor och där kärleken bjuds in i stället. Det är en tid där ni bröder och systrar ska ta varann i hand och tillsammans välja fred och kärlek i stället för missunnsamhet och hat. Våldet har haft sin tid, nu är det dags att ta in kärleken och freden i era hjärtan. Det är dags att integrera era kroppar i fredens och fridens syfte. Det är dags att bjuda in kärleken i era liv.

Det är kärlekens rike som står för dörren och det är endast kärleken som kan knacka på porten. Allt annat än kärlek måste ni lämna bakom er. Det är i kärlek du ska se på din broder och därmed på dig själv. Det är då fredens syfte har nåtts och ett nytt rike har kommit in i ditt liv. Ett rike så skönt, vackert och kärleksfullt och där endast sanningen existerar. Sanningen om dig själv, din värld och det kosmos som du existerar i. Det går inte på en dag, men förlåten har lättat, och du kan nu ta större kliv på din väg in i kärlekens rike.

Denna omvandling sker nu på många plan runt om i världen. Den sker inom dig och den sker inom Jorden. Den sker i luften, i vattnet och i jorden. Den går inte att undkomma men den sker i olika takt beroende på er egen medvetenhet och vilja att tillåta förändringarna. Det sker i mötet med dig själv och det är din egen vilja som avgör i vilken takt som dessa förändringar ska ske.

Ske din vilja .. eller Guds. I vilken hand låter du avgörandet ske. Lämnar du över din vilja till Guds vilja och följer flödet av ljus och kärlek ,, eller står du fortfarande och tvekar, rädd för att släppa kontrollen, så van vid rädslan som du har blivit. Rädslan som bitit sig fast och blivit så ingrodd att den ibland kan vara svår att känna igen. Den sitter i ryggmärgen så att säga. I den sanna kärleken kan rädslan inte finnas för då är denna kärlek inte sann. Så enkelt kan det förstås. Där sann kärlek finns där finns ingen rädsla. Det finns dock mycket rädsla kvar på Jorden. Rädsla som ska omvandlas och transformeras till kärlek. Var börjar vi då med denna transformerande resa för Jorden. Jo, inom oss själva förstås. Där startar det och där sprids det. Det sprids som en löpeld på Jorden idag, men ni behöver alla bli delaktiga i att finna kärleken inom er själva. Den sanna kärlekens kraft är stark. Den sanna kärlekens kraft är trygg. Den sanna kärlekens kraft är fridfull, den är full av glädje och harmoni.

Det är en vacker och kärleksfull tid som väntar er, kära Jordbor och vi väntar på er. Vi väntar på att ni tillfullo ska öppna upp er för kärlekens mirakulösa kraft, så att ett nytt rike kan uppstå inom er själva.

Tiden är kommen för Jorden att ta emot kärlekens ljus. En stjärna tändes i Betlehem som lyser än idag på Jorden. Kraften i det ljuset kan inte avta, det kan bara öka i styrka och kärlek. Det är mot det ljuset ni vandrar och det är till det ljuset som ni ska upplåta era hjärtan. Det är då ni sprider kärlekens rike på Jorden. Ni har då fullgjort er uppgift. Ett nytt rike framträder i era sinnen och det är endast kärleken som existerar. Ni är hemma där ni hör hemma.

Stor kärlek

Judas

You may also like...