Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 16 oktober

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 16 oktober 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Det är många som undrar vad som händer i världen idag. De ser ingenting, de hör ingenting, ändå är det stora förändringar som sker. Vi ser att det har hänt massor av saker på er jord och detta bara de sista månaderna. Allt är inne i en stor förändring, ni kan inte ta det fortare än så här. Det är många som vill åka med på tåget nu och de behöver vänja sig vid de nya sanningar som står vid dörren. Minns hur det var, kära ljusarbetare, det är inte bara att ta ett glas och skölja ner. Det krävs både tillit och mod för att ta emot så stora sanningar som florerar ute i världen idag. De växer dock snabbare in i sin egen roll eftersom fler och fler har anammat sanningarna som omtalats för dem. Ju fler ni är, ju fortare kan sen tåget gå. Ju fler hjälpande händer desto smidigare blir övergången eller skiftet på den här Jordens yta. Vissa projekt måste startas upp, innan andra kan få sin startsignal. Allt handlar om ”timing” kära Jordbor, inte om tid utan anpassning till allt som sker på Jorden. Detta kan vara mycket känsligt men om du leds av ditt Högre Jag så får du rätt perspektiv på det hela.

Världen håller andan för det stora som nu håller på att ske och sker på olika platser på vår Jord. Här gäller det att vara tillitsfull och lita på de andliga ledare som leder världsutvecklingen nu. De styrs av sitt Högre Jag och från ett Högre perspektiv. Var förvissade om att allt sker på rätt tid och på rätt plats, från de möjligheter de står inför. Saker ändras, perspektivet skiftar men utgången förblir densamma. Det att det ska bli fred och rättvisa för Jordens folk. Detta sker som jag redan sagt på delar av Jorden idag.

Mänskligheten växer med sin uppgift och många är nu beredda att hjälpa till. Förtvivla inte, er tur har nu kommit. Alla era projekt kommer att bidra till Jordens välfärd. Varje positiv tanke och handling bidrar också till er välfärd. Ni kan alla bidra på ett eller annat sätt. Bara med att bidra med er egen kärlek så gör ni er själva och Jorden en stor tjänst. Kärleken i ert bidragande är den starkaste formeln för att lyckas. Kärleken är den Nya Tidens energi och bör finnas med i allt det ni säger och gör. Lägg in kärleken som en ingrediens i allt som ni företar er och ni kan inte misslyckas, utan allt det ni gör blir välsignat i stort motto.

Lyssna på ert Högre Jag och följ vad det föreslår, även om det kanske inte var riktigt som ni tänkt er. För det mesta blir det inte riktigt som ni tänkt, då ni inte har hela perspektivet på vad ni egentligen skulle göra här på Jorden och varför ni kom hit. Bilden ändras ju mer medvetna ni blir och många av er har fått starta om för att pröva något annat – för att sen starta om igen. Den ena erfarenheten har lagts till den andra och förändringar har skett hela tiden. När slutmålet väl är där så har du kanske förändrat din bana många gånger. Det krävdes en del erfarenheter för att komma dit du skulle, att komma till det slutmål, som du föresatte dig att göra, när du gick ner på Jorden. Bit för bit ledsagades du fram mot målet, ibland gick det rakt, ibland tog det en del konstiga svängar, men målet har alltid varit detsamma. Du kan däremot själv har valt andra saker på vägen, då du inte minns vart du skulle. Det kan ha gått lite fram och tillbaka men det har alltid gått framåt.

Nu mina kära vänner, går det fort framåt och det blir lättare att hitta sitt mål i livet. Lyssna du noga så hör du rösten i ditt inre. Den visar vägen mot ditt mål. Det är den vägen som du ska följa. Det är bara ditt eget mål som det är meningen att du ska nå. Alla andra har sina mål och alla är de olika, precis som ni är olika mina kära barn på Jorden. Lita på dig själv, lita på din intuition. Var sann mot dig själv och älska dig själv precis som du är just nu. Det är det viktigaste i denna tid som är. Det du gör på Jorden idag är lika viktigt som det någon annan gör. Förleds inte att tro att någon annan är bättre än du, för så är det inte. Ni spelar alla roller på Jorden idag. Roller som hör ihop med det som sker på Jorden idag, så finn din röst, nå ditt mål, det är allt som krävs av dig. Var sann och kärleksfull mot dig själv, det är det viktigaste, för då har du din sanning där.

Med så mycket kärlek

 

Judas

 

 

Du gillar kanske också...