Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 januari 2021

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 januari 2021

 

Jag är Judas och det är mycket energier som nu dansar runt på Jorden och inom er själva. Det är en stor förvirring som nu råder på Jorden, på grund av att det är många sinnen som känner sig lite förvirrade och vilsna idag. De vet inte vad de ska tro om det som händer på Jorden, vad som är sant och vad som är falskt. Finns det olika sanningar för olika människor? Var står jag och vad ska jag egentligen tro, vem eller vad kan jag lita på? Ja, där kära människor, får ni gå på er egen magkänsla. Det som är rätt för dig är kanske inte rätt för din granne. Ni kan aldrig påverka någon annan som inte vill låta sig påverkas. De kanske ser allt ur ett helt annat perspektiv, och det är det som gör allt så förvirrat idag. Ingenting är längre så självklart, det finns de som inte längre följer skocken utan går sina egna vägar. De följer sin egen sanning och det ställer till det för dem som vill ha kvar det gamla och den ”trygghet” som det ger.

Det kan vara svårt att gå utanför boxen och möta det okända, ändå så finns det där inom dig. När du väl har funnit det, så ger det dig den trygghet och det lugn som du länge har längtat efter, men ej funnit i den värld som du lever i nu. Det är inom dig du har hela din värld, alla möjligheter, all kreativitet och all skaparförmåga som är oändlig. Det är en tid för inre kontemplation, en tid för att väcka din skaparförmåga, för att sedan låta dess kreativitet stråla ut i världen. Ni som har funnit den kan nu visa vägen genom att låta den få sitt uttryck i den fysiska världen. Det ger nya energivågor som stimulerar en ökande kreativitet bland de människor som uppfattar och låter sig inspireras av det som ni har åstadkommit.

Ja vågorna kommer att bölja fram och tillbaka mot stranden. En del kommer att få fäste medans andra bryts sönder. Det som arbetar i ljusets och kärlekens tjänst kommer att ha en större hållbarhet och vara mer motståndskraftig än det som leds av egocentriska och maktfullkomliga skäl. Det är en ny tid en ny början och det är dags att tänka nytt. Det är dags att börja se helheten, att allt hör ihop och att vi bör värna om varandra och Jorden som vi lever och bor på. Alla idéer som inte gagnar Jorden och människorna är inga bra idéer att försöka implementera på Jorden idag. Alla Idéer som i stället är bra och hjälper Jorden och människorna kommer att få en annan medvind och en större hållbarhet. Det är ett nytänkande som behövs i världen. Ett nytt sätt, ett nytt perspektiv att se på den värld som ni alla lever i. Det här kan ta lite tid men ni vandrar på en ny väg nu, kära Jordbor, en väg med helt andra möjligheter än de som ni är vana vid. Det är ni som håller i trådarna och det är ni som flätar ihop dem till en hållbar tråd som står emot vindarnas olika prövningar. Här gäller det för dig som individ att stå kvar i din egen sanning, den sanning som redan finns uppenbarad för dig i ditt inre.

Lyssna inåt, kära Jordbor, det är viktigare idag än någonsin att följa sitt eget hjärta och stå kvar i det som du känner är sant och bäst för dig att göra. Allt som sker idag sker på olika nivåer, individnivå, gruppnivå och global nivå. Det är dock endast inom dig själv som du kan förändra något. Det är sedan med likasinnade på gruppnivå som ni kan ha en större påverkan på global nivå. Men det startar med dig, kära Jordbo, det startar inom dig själv. Det kan endast börja inom er själva, därifrån sprids energin vidare och ni förs samman med andra som har liknande energier och idéer. Det är därför det är så viktigt att ni går inom er själva … gå inom och finn den sanning och kärlek som bor där.

Världen väntar på er och jag önskar er all lycka på färden.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...