Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 augusti

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 14 augusti 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Idag kommer jag för att berätta för er om de världsliga händelser som äger rum på vår Jord. Det är mycket som händer nu, kära vänner. Valutan har ändrats i de flesta länder och står nu i startgroparna för att annonseras ut i sina respektive länder. Det finns en hållhake men den håller på att effektivt monteras ned. Ni som har väntat tålmodigt kommer att få er skörd till slut. För er andra kan det här komma som en glad överraskning då freden har tagit ett stort kliv framåt.

Det är fredens musik som klingar djupt i människors öron eftersom det är fred som så många människor har längtat efter oavsett var i världen de bor. Allt som bringar världen till att få fred vill människorna gärna bidra till. De accepterar gärna en valutaförändring om de förstår att det kan vara lösningen till en hållbar fred för deras Jord. De vill gärna ha politiker i maktposition som verkar för allas bästa och inte endast för några få, de förstår att det inte är hållbart i längden. De förstår också att man inte kan skövla Moder Jord utan att det ger konsekvenser för kommande generationer. De vill ha en hållbar värld för sig själva och sina barn.

Underskatta inte mänskligheten, det mänskliga kollektivet har växt och blivit fullvuxet. De är beredda att ta ansvar för sig själva och sin Jord idag. Vi är väldigt imponerade av ert mod och er starka vilja och det är en ära för oss att ge er det stöd ni behöver för att gå vidare nu. Inom en kort tid kommer mycket att förändras och nya möjligheter kommer att uppstå och verktyg kommer att ges för att ni ska kunna göra de förändringar som behövs, för att uppnå era önskningar om en värld i fred och frihet. När ni står inför dessa nya möjligheter, tänk globalt, tänk med medmänsklighet, tänk rättvist (att alla ska få möjlighet att dela på kakan), tänk med värme och kärlek på Jorden, Jorden som skänker er allt det ni behöver för att leva och gör det med stor kärlek. Det är med själen och kärleken i förarsätet, som ni ska omstrukturera den här världen till den bästa av världar, för alla som lever på den.

Var hoppfulla, var tillitsfulla, ni har styrkan för att utföra detta, ni kan förändra er värld till den värld ni drömmer om. Ni har nu förståelsen, viljan och kapaciteten att göra detta. Era ögon har öppnats och ni förstår att en massiv förändring måste ske och att förändringen behöver ske på ett fridfullt och kärleksfullt sätt.

Ett lugn sänker sig sakta ner över Jorden och lägger sig som bomull över alla människors oroliga hjärtan och ger dem det hopp och den styrka som de behöver för att gå vidare nu och ta nästa steg i sin utveckling tillsammans med Jorden. Den här gången blir det ett kvantumsprång, mina vänner. Det största steg som någonsin har gjorts på årtusenden. Ni har ett stort följe med er nu kära Jordbor, som hurrar och hejar på er för varje litet steg ni tar. Varje framsteg som sker på Jorden är också ett framsteg för den galax ni tillhör. Allt sker från det lilla till det stora och tvärtom. Detta känner ni redan till och vet att allt är beroende av vartannat.

Jag vill nu bara ge er ett sista råd innan jag avslutar det här samtalet. Liksom många andra före mig har sagt, så är det viktigt att ni går inom er själva och hittar det mod och den styrka ni behöver för att förändra er själva och er värld nu. Ni har allt inom er, tvivla inte på er själva, förstå att ni är starka och kärleksfulla och har all makt ni behöver för att få det liv som ni önskar.

Vi har full tillit och tro på Er. Vi älskar Er så mycket.

Med stor kärlek

Judas

 

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. augusti 14, 2016

    […] via Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 14 augusti — […]