Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 januari, 2020

Judas Iskariot

7 januari 2020

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har kommit för att fortsätta våra trevliga pratstunder. Som alla vet så lyser det ett starkare ljus in på Jorden idag. Ett ljus som har förmåga att väcka upp det som sover, det som är gömt och har glömt vad det kommer ifrån. Det är som när Törnrosa väcktes upp av sin prins, fast prinsen i verkligheten är Källan till allt liv. De kosmiska strålar som lyser på Jorden idag har en transformerande verkan på allt liv på Jorden. Allt växer och utvecklas och fortsätter sin bana i de kosmiska spiraler som ni vandrar runt i. Inom er finns all den potential ni behöver för att stiga upp i er egen spirals högre rymder. Med det menar jag att energin blir lättare och ljuset intensivare än vad ni nu är vana vid. Vanans makt kan vara stor men den går att brytas. Ljuset som omger er nu hjälper till att väcka den sovande Törnrosa och en ny verklighet börjar att uppenbaras för henne. En verklighet som leder till större glädje och kärlek i hennes liv. Är det dags att slå på den stora gonggongen eller var det kanske så att det var kärleken som väckte henne till livet igen?

Ja, visst var det så, det var kärlekens starka makt som återuppväckte Törnrosa och det är ingen skillnad från det som händer i världen idag. Det är kärlekens vind som väcker upp alla sovande barn i världen. Det är kärlekens starka makt som drar undan slöjorna från era ansikten. Det är kärleken som lyser ur ögonen på dem som ser den sanna verkligheten och dess Gudagåva till mänskligheten. Det finns inget som kan rå på kärleken om ni släpper in den i era liv. Låt nu dörrarna öppnas till ert hjärtas port. Låt kärleken ta en större plats i hjärtat, låt det tränga in i varje skrymsle och i varje vrå. Det finns mycket som är förlegat och kan rensas ut idag. De har inte längre någon funktion att fylla i den nya värld som nu har börjat att göra sitt intåg på Jorden. Ni hjälper er själva och ni hjälper Jorden genom att följa kärleken i ert hjärta. En kärlek som kan dubblas, fyrdubblas osv tills varje cell i er kropp vibrerar av kärleksenergi. Allt startar med er egen vilja, den viljan som talar om att … Ja, led mig, led mig längs den väg som leder hem till dig Fader. Det är denna väg jag vill gå och ingen annan. Det är det som mitt hjärta vill idag.

Är det er högsta önskan, kära Jordbor? Är ni villiga att lämna över stafettpinnen i er Fader hand och följa den vägledning som ni får där? Det är kanske ingen dans på rosor men er färd blir lättare för varje steg som ni tar åt det hållet. När ni följer er inre vägledning, en gudagåva som getts er från er Fader, så kommer alla bitar att falla på plats. Er syn blir klarare, ert sinne blir skarpare och er kärlek för er själva och er värld växer. I takt med den kärlek, förståelse och medkänsla som nu växer inom er så kommer världen att förändras med er. I det lilla så sker också det stora, det är något som ni alltid har haft svårt att förstå. Men i perspektivet av att allt är ett, så får det sin förklaring och blir lättare att förstå och livet får en större mening för var och en av er. Det blir nu mer meningsfullt att själv ta de steg som du ser att du kan ta och förstå att det du gör också har påverkan i ett större perspektiv. Allt ni tänker, allt ni gör påverkar både i det lilla perspektivet såväl som i det stora. Det kanske inte upplevs direkt i det större perspektivet men likväl finns dess avtryck där.

Har jag tydliggjort det för er nu, kära Jordbor? Allt ni gör, tänker och säger har betydelse i ert liv men också i andras. Var varsamma med era tankar, känslor och det ni skriver eller säger. Allt är energi och energi påverkar på ett eller annat sätt. Träna er själva med vibrationer av positivitet. Ändra era tankar till positiva så snart som det är möjligt. Försök att finna harmonin inom er så fort ni känner att det negativa har tagit över. Ni kan styra allt det med era egna tankar.

Ta kommandot över er själva, bli era egna mästare, det är den skolan som nu har börjat på Jorden.

Stor kärlek

Judas

 

 

Du gillar kanske också...