Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 januari

Judas Iskariot

Söndag 29 januari 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Jag skriver till Er idag för att jag har en del viktigt att säga. Allt guld finns nu på sina platser runt om i världen. Detta öppnar för nästa steg i den process eller i den plan som gör att vi kan förverkliga vår dröm att uppnå fred i världen. I vilket ögonblick som helst kan er värld vända blad och bli en värld där alla kan få möjlighet att leva i fred och i överflöd. Det är möjligt nu när så mycket pengar är fördelat runt om i världen. Det är ingen som behöver strida för detta mer utan det är meningen att det ska användas till att bygga upp våra samhällen och ge människorna det de behöver. Bygga upp en ny infrastruktur till förmån för Jorden och till gagn för alla. Det här står och väger nu, kära Jordbor och vågen kan när som helst tippa till er fördel. En stor del av befolkningen känner inte till detta och behöver lite tid för att ta in det nya. Ni har en uppgift där att informera allt som ni vet och att hjälpa till på många andra sätt, då det kan bli lite förvirrat ibland. Allt det där känner ni till. Ni vet och förstår vad ni ska göra. Alla har lite extra hjälp nu så att det ska gå så smidigt som möjligt. Kropparna har börjat anpassa sig till de nya energierna även för dessa som inte har vaknat, så det blir en lättare övergång för dem. De har redan rensat en del så att säga, utan att veta att det är det de har gjort. Alla har hjälp av sina guider även om de inte är medvetna om det.

Vis är Vår Herre, Vis är Naturen som har sin gång och anpassar sig till de högre energierna som har sköljt över Jorden gång på gång de sista åren. Vi kan väl säga de sista århundrandena men det har varit lite mer intensivt de sista åren. Vi står i slutfasen av den gamla världen och i början av den nya. Den gamla börjar lägga sig medan den nya stärker sina pålar. Det är en förunderlig tid då Jorden badar i allt mer ljus. Det är en härlig syn att se och det gör att vi och ni närmar oss varandra alltmer. Fler har börjat se saker i skyn och fler har öppnat upp sina sinnen och sitt hjärta för vad som händer inom oss. Många kan nu höra sitt hjärtas röst och försöker följa det så gott det går. Andra har börjat kanalisera ner budskap till sig själva och andra.

Världen är inte längre vad den har varit. Förändringen är nu både synbar och märkbar för alla som varit vakna ett tag. Ljuset har hållits uppe av många och nu är det fler och fler som kommit till och ger det en hjälpande hand. Ni har blivit en kollektiv enhet av ljus som nu sprider sig över det hela kollektiva fältet. Ni är på väg att bli ”ett” kära barn på Jorden och det är en lycka som är obeskrivbar. Det sjungs mycket häruppe nu för att hjälpa er att höja frekvensen i det kollektiva fältet så att det växer sig allt starkare.

Världens folk vaknar och vill vara en del av den stora freden och det överflöd som växer där. Detta är den dröm som ni skapade och nu håller på att förverkliga. Vi finns med Er i den stora drömmen och vi hjälper Er att förverkliga den. Det är starka känslor för det här är en lycka som inte går att beskriva. En fullbordan som snart når sitt slut. Ett möte som snart står inför dörren. Det är en underbar tid men också en omvälvande tid, men allt bådar gott för framtiden. Vårt möte är oåterkallelig precis som er uppstigning till den ljusa dimensionen är oåterkallelig. Det är därför alla är så lyckliga och glada och de sänder sina kärleksstrålar ner till Er.

 

Jag sänder Er så mycket kärlek jag kan.

 

Välsigne Er alla

 

Judas

Du gillar kanske också...