Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 april 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 29 april 2022

 

Jag är Judas och idag har jag kommit för att berätta en del saker. Det första jag vill dela med mig av är att ni är helt fantastiska som människor och i ert skapande av den nya framtiden. Jag har sett era visioner och det riktigt lyser om dem av kreativitet och kärlek. Det är dessa visioner som ni nu ska hålla fast vid och låta gro. Det finns ett ljus inom mänskligheten idag och det gäller att få det ljuset att lysa starkare och vidare, så att fler kan nås av ljuset.

Det finns många stjärnor bland er människor, många olika slag av begåvningar. Världen kan få se en helt ny era när alla dessa begåvningar kommer fram. Kreativiteten är stor bland människorna om den får flöda fritt. Frigör er själva och ni frigör er kreativitet. Låt den bubbla upp inom er och släpp alla hämningar som gör att ni inte vågar visa vilka ni verkligen är och vilka idéer ni bär på. Det är dags för människorna att fatta beslut om sina egna liv, ta de steg som leder utvecklingen för mänskligheten framåt till en ljusare och bättre värld. Det är genom kärleken till er nästa som ni kan göra underverk här på Jorden. Ni kan också genom kärleken till Moder Jord göra stor skillnad för levnadsvillkoren till allt som växer och lever här. Det finns många som stödjer och arbetar för Jordens väl och ve idag.

Ni har verktygen, kära Jordbor, ni behöver bara använda dem. Jag ser att de finns och jag ser också att flera av er har börjat att manifestera en del av sina gåvor. Det är en stor seger och det sprider sig, kära vänner, det sprider sig så att andra kan ta vid och fortsätta att manifestera det som har påbörjats. Ni arbetar i team och ni är behjälpliga till varandra. Ni får hjälp till att hitta era samarbetspartners, de dras som flugor till det som deras själ brinner för. En del andra som inte är så medvetna kan lockas av ljuset men i kärlekens ljus så avslöjas de, så välj din samarbetspartner med kärlek och omsorg. Det var det.

Nu kommer vi till något annat som jag vill berätta om. Det som sker nu på Jorden kan vara en stor sorg för många. Allt som de har trott vara rätt och riktigt, det bästa för alla, kan visa sig vara falskt. Det kan vara något som har dolts för att skydda något annat. Något som man idag inte vill stå till svars för. Det kan vara svårt att se att hela ens tillvaro faller samman och att man måste omvärdera allt man trott och vuxit upp med. ”Det gör ont när knoppar brister” men tillvaron och livet är alltid föränderligt. Allting rör sig obetingat framåt och nya insikter och ny förståelse växer fram. Svårigheten idag är att det går fortare och det kan vara svårt att hänga med i den hastighet som Jorden har växlat upp till. Ni har dock erfarenheterna och ni kommer att kunna ta till er allt som kommer i er väg. Öppna era sinnen och ta till er det som händer och sker utan värdering, så ska ni se att allt löser sig på bästa sätt. Ni kommer att finna er väg och ni kommer att dra ert strå till stacken när det är så dags.

Jag kan höra att många har sorg efter att ha mist någon kär vän. De har kanske valt att lämna just nu, de har gjort vad de har valt i det här livet. En del av dem har valt att stå vid er sida och stödja er från ett lättare och ljusare plan. Kanske var det något som ni redan tidigare hade kommit överens om även om du inte minns det nu. Var dock säkra på att de kommer att tas väl om hand av både familjemedlemmar och änglar, så att de får det stöd och hjälp de behöver för att komma till ljuset och kärleken igen. Många av er kan känna av deras närvaro redan en kort tid efter att de lämnat jordelivet. En del kan dock behöva lite längre tid av stöd och hjälp innan de är redo att bistå er som är kvar på Jorden. Sörj gärna, ni som är kvar, låt sorgen få värka ut och låt minnet sedan få vara i ljuset av deras själ. Det ljusa och vackra ska vi bevara och låta vara kvar inom oss.

Det är en tid av uppvaknande på Jorden. Det är en orolig men samtidigt en glädjefull tid. Kärlek och empati frodas. Samarbete och enighet stärks. Människor ser varandra för vad de är, i stället för något främmande och annorlunda. Dörrar öppnas i stället för att stängas. Se ljuset bakom molnen, kära Jordbor, det lyser genom dem nu. Ta vara på ljuset och låt kärleken växa i era hjärtan.

 

Stor  Kärlek Judas

 

Du gillar kanske också...