Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 17 februari 2019

Judas Iskariot

17 februari 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och idag ska vi prata lite om det ”Sanna Jaget”, det jag som finns bakom alla era tankar och känslor. Har ni vid något tillfälle när ni mediterat känt av en förunderlig stillhet? En stillhet som flyter ut i er kropp och suddar ut alla era gränser. Det är ert Sanna Jag, er själ som står i förbindelse med de högre impulserna bortom ert varande. Det är det varandet som ni nu strävar efter att återfinna. Det är den harmonin, den kärleken och det ljuset som ni vill återvända till. Det var den vägen som Jesus försökte visa när han gick här på Jorden för cirka 2000 år sedan. Vägen till ert Sanna själv, vägen som skulle visa sanningen om er själva och det eviga livet i ljus och kärlek. Det var det han menade när han sa att ”han var vägen, sanningen och livet”. Ni går nu på era vägar för att finna era sanningar och den stora sanningen i era liv. Allt mynnar ut i kärleksfulla handlingar mot er själva och era medmänniskor. Det är genom att välja det goda som man blir god. Du har alltid olika val att välja mellan och det är genom dina val man ser vilken väg du vandrar på och hur nära du är ditt hjärtas mål.

Det är i kontakt med Källan eller den Helige Andes röst som ni kan göra de rätta valen. Det är när ni förstår att den här ljusa och kärleksfulla varelsen redan finns inom er som de rätta stegen kan tas. Det är då ni förstår att ni alla är ”ett” och att du i din broders eller systers öga ser dig själv. Ni är alla lärare och elever till varandra. Du behöver inte tycka om allt du ser hos dina medmänniskor, du behöver bara granska ditt eget inre och se vad det är du kan förändra eller förlåta där .. . Genom förlåtelsen löses blockeringar upp och din förståelse och medkänsla växer. Det väcker i sin tur helt andra reaktioner hos de människor du möter och ditt liv förbättras på många sätt. Dina problem läggs inte längre på hög utan löses upp och försvinner efterhand som de uppstår. Livet kan nu te sig betydligt mer spännande och roligare än vad du hittills har upplevt. Med ditt Sanna själv (din själ) i förarsätet så förändrar du ditt liv på en djupare nivå och du banar fram för nya upplevelser och erfarenheter som stärker ditt nyfunna själv, tills du en dag står i ljuset och det lyser lite extra om dig där du vandrar fram på Jorden.

Det är klart att det kan krävas lite träning för att lyssna på sin inre röst och välja det goda i alla situationer men till slut blir det också en vana. Du ser och förstår mer av hur livet egentligen ska levas och vilket ditt eget mål är, det mål som du kom hit för att nå. Ni har alla valt att växa i anden och det är det som ni också gör härnere på Jorden. Det kan ibland tyckas vara en hård skola som ni går i, men den slipar er på ett ofrånkomligt sätt eftersom allt ni gör, tänker eller säger kommer tillbaka till er på ett eller annat sätt i det här livet eller nästa. Ni har alla haft tillräckligt med lärdomar nu, kära barn på Jorden så sök upp er själ och välj att gå den ljusa vägen med goda handlingar för er själva och dem som ni möter på er väg. Ni får god hjälp nu i form av andliga guider, kraftdjur och väsen så var uppmärksam på ert inre. Var iakttagaren av era inre strider i stället för deltagaren. Det kan förändra ert perspektiv en smula och ge er lite aha-upplevelser. Det är dessa aha-upplevelser som leder er vidare till en större och djupare förståelse av er själva och livet. Sanningen kan nu uppenbaras för er och ni omsluts av ljus och kärlek. Er resa har nu äntligen nått sin fullbordan.

Vi ses bortom …

Jag går med Er och ni går med mig.

Stor kärlek

Judas

You may also like...