Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 september, 2022

 

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 19 september, 2022

 Jag är Judas och idag vill jag bara tala om hur stolt jag är av att vara en del av er mänsklighet. Ni tågar framåt över hela Jorden idag, varenda en av er har stigit en bit i sin utveckling, så att ett skifte kan komma igång på Jorden. De gamla mönstren börjar falla sönder och nya frön har planterats och börjat att gro. Människor kommer nu alltmer samman och börjar ta saker och ting i sina egna händer, där de ser att förändring behöver ske, för att alla ska må så bra som möjligt. Det är stora saker som är på gång på Jorden och det kan ske i en liten skala såväl som i en stor. Allt har betydelse för den positiva utveckling som nu tenderar att spridas på Jorden. Det är glädjefullt och tacksamt att se för oss som följer utvecklingen på Jorden och vi stöttar er på alla de vis som vi kan. Vår hjälp kan ses i både er inre utveckling i form av aha-upplevelser, likaväl som i den fysiska verkligheten genom att saker och ting kommer till er när ni behöver det eller är redo för det. Det är mycket som kan vävas samman även om en del av väven kan vara osynlig för er, och ni brukar då tacka försynen för den hjälp ni har fått.

 Era böner blir bönhörda på rätt tid och på rätt plats. Ni behöver bara ha tillit till att det som sker är precis det som just nu ska ske för att något annat ska födas i stället. Var lyhörda, var i hjärtat, lyssna in er själva och era steg blir lättare allt eftersom ni vandrar på er egen väg i livet. Ta till er de lärdomar ni får och införliva dem till era erfarenheter. Befria er från eventuella känslor som är kopplade till de erfarenheter som ni har fått eller får och låt de få verka ut. Det är inte meningen att de ska stanna kvar i kroppen, de ska upplevas och sedan släppas. De ska helt enkelt rinna av kroppen, som när ett litet barn gråter för att det är hungrigt, men sedan ler glatt och kärleksfull när det har blivit mättat. Försök vara i harmoni med er själva så mycket som möjligt, utgå från hjärtat och det som känns bra och rätt för er. Det är vad ni alla behöver göra som förstår och läser det här meddelandet. Alla behöver vara i sin optimala utveckling idag och inte falla ner så mycket i sin lägre utveckling, även om en del fall ibland är svåra att undvika. Ni får då försöka att resa er igen och försona er med det som gjorde att ni tappade tilliten till er själva och ert hjärta för en stund. Allt som händer på Jorden är bara små stunder för oss och de går att rätta till vid andra tillfällen där nya möjligheter föds.

 Var vid gott mod, kära Jordbor, ni är bevakade och ledsagade via olika hjärtan både individuellt som kollektivt. Utvecklingen går framåt på Jorden med hjälp av det ljus som nu absorberas av både Jorden och mänskligheten.

 Var i ljuset, uppmärksamma ljuset och låt det lysa upp er själ. Det är där ni finner friden och svaren som ni söker.

 Gå nu i frid, kärlek och ljus. Ni är så välsignade, kära barn på Jorden.

 Stor kärlek

Du gillar kanske också...