Änglarna via Ann Albers, 17 september 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 17 september 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Glädje finns inom räckhåll när som helst. Ibland är den lätt att fånga, och ibland kräver den att ni deltar i en skattjakt som måste börja inom er. Icke desto mindre finns glädjens frekvens och energi där för finjustering och inställning. Ju mer ni söker efter den, desto mer kommer ni att finna. Ni är som en radioapparat – ni kan ställa in er på vilken station ni vill. Ni kan ställa in er på de goda nyheterna eller de dåliga nyheterna. Ni kan ställa in er på det förflutna eller på framtiden. Ni kan ställa in er på obegränsade möjligheter, eller så kan ni begränsa er själva och bara ställa in er på det som ert tillstånd säger är möjligt.
Ni kan ställa in er på vad som händer omkring er, eller mycket kraftfullare, ni kan välja att ställa in er på det som ni väljer ska hända inom er.
Vi har sagt det här på många olika sätt, och vi kommer att fortsätta att vägleda er i denna färdighet, som är så nödvändig och värdefull när ni fortsätter att gå in i större medvetenhet om er själva som energetiska varelser.
Ni är naturligtvis solida. Det är så era sinnen uppfattar den energi som är ni. Det ni kallar syn är en tolkning av energivågor. Det ni kallar hörsel är en tolkning av frekvenser. Det ni kallar beröring är en tolkning och ett mått på det motstånd ni känner i världen omkring er. Det ni kallar smak är en energetisk tolkning av kemiska reaktioner, och så fortsätter det. Ni är energetiska varelser som känner, tolkar och sänder ut energi i kosmos. Det ni ställer in er på dikterar de energier ni sänder ut, och vad ni kommer att skapa eller tillåta i ert system.
Fundera på detta enkla exempel. En person som är kär kommer knappast att lägga märke till en person som är oförskämd mot dem, utan kommer istället att dra till sig människor som behandlar dem väl. De är alltför lyckliga för att lyssna på något som känns dåligt. De drar till sig det goda. Omvänt kommer en person som är på ett fruktansvärt humör – på grund av sin vibration – att dra till sig och lägga märke till dåligt beteende överallt omkring sig. De flesta av er har upplevt båda.
Det här är anledningen till att vi lär er att sträva efter de saker och tankar som känns bra, om så bara lite bättre för en stund. Det är därför vi uppmuntrar er att äga era känslor och inte fastna i de som känns dåliga. Var snälla mot er själva! Tala om för er själva vad ni kan göra, istället för att fokusera på vad ni inte kan göra just nu. Behandla er själva som ni vill att en älskare ska behandla er. Dröm era drömmar.
Kära ni, ni kom inte till den här planeten för att stoiskt uthärda prövningar. Ni visste att det skulle finnas saker i denna livsbuffé som ni älskade, och andra som ni inte skulle njuta av. Ni visste att variationen skulle leda er till drömmar och önskningar som skulle ge er nya sätt att forma och uttrycka den kärlek som ni är.
Men längs vägen övertygade de som var avstängda från denna härliga sanning att också ni skulle stänga av. De som kände att livet var en enda lång kamp lärde er att känna likadant, och de tränade er i att inte lita på ert eget vägledningssystem, som är baserat på era känslor.
Ni kan förändras. Ni kan återta er ursprungliga insikt om att ni är bra människor och att livet är gott. Ni kan minnas er oövervinnlighet och den obegränsade potential som ni, som ett litet barn, hade när ni dagdrömde stora drömmar.
Du och bara du definierar din verklighet. Du och bara du bestämmer vad du vill tro på, och ännu viktigare, var du vill ställa in din uppmärksamhet på och därmed din energi.
Hedra er ljusa och vackra själ genom att ställa in er på det som lugnar er, tröstar er och ger er glädje. Universum testar er aldrig. Vi i himlen försöker aldrig tvinga på er vår vilja. Vi är här med vårt löfte om att stödja era kärleksfulla val och er kärleksfulla vilja. Det är dags, kära ni, att återta er glädje, en liten tanke, ett litet val i taget. Och … om ni redan känner glädje hänge er då åt den, njut av den, fira den och förvänta er att det kommer så mycket mer i framtiden.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...