Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 juni, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 juni 2020

 

Jag är Judas och på en del håll i världen är det årets ljusaste dag, på andra håll är det årets mörkaste och i övrigt kan det vara allt däremellan. Så olika kan det vara i världen och så olika kan det också vara hos människorna. Ljuset tränger in i alla men det utgår från den grund ni står på, det trappsteget som ni just nu står på eller precis har tagit. Ni går alla framåt men ni kan inte acklimatiserar er till ljuset på samma sätt. Ni kan inte hoppa över steg i er utveckling men ni kan springa fram lite fortare. Pionjärerna har den största erfarenheten och kan förstå och ta till sig ljusets kraft och den betydelse som det kan ge till Jorden och mänskligheten. De kan acklimatisera ljuset i sig själva och sprida det vidare så att fler kan få tillgång till det. Allt eftersom ljuset sprider sig på Jorden så accelererar utvecklingen och fler och fler människor dras in i ljuset, de låter ljuset och kärleken vara en del av dem själva och förankrar ytterligare ljus på Jorden och i den mänskliga medvetenheten. Det här kan man börja se nu, då menar jag inte bara med sin yttre ögon utan även med sina inre. Ni börjar se verkligheten för vad den egentligen är, ni börjar skönja er inre verklighet. Den inre verkligheten är nu den verklighet som ni behöver förstå och lära känna. Er inre verklighet har ett större djup och en större sanning än vad som hittills har framkommit i er värld. För att undersöka sin inre verklighet behöver man stå stadigt med fötterna i jorden. Man behöver vara närvarande i sig själv för att förstå och följa den intuition och vägledning som finns där. De möjligheter och ideér som växer fram i ert inre kan till en början skrämma er, då det lockar fram rädslan i er. Det okända har en förmåga att locka fram rädsla även om det kan ge er en bättre framtid och en möjlighet till att läka och hela er själva. Det är med förståelse och acceptans som ni läker er själva. Lägg då också till kärlek, kärlek som ni ger er själva, helst skulle ni bara bada i kärlek så att alla misstag och sorger kunde få läka ut. Det finns hjälpare med er som rättar alla era misstag och torkar alla era tårar, tills en glädje av lycka och kärlek börjar spira i ert inre. Det växer och blir större och större tills dess att ni står på en stadig kärleksbädd och det enda kärlek som strömmar ut från ert hjärta är kärlek, ty allt du ser, ser du med kärlek. Du har förstått budskapet och du har själv blivit en del av det budskap som nu har gjort sitt intåg på Jorden.

Ja, det är en speciell tid som ni lever i. En tid av stor förändring. Den sker i takt med att er medvetenhet blir större och att livet får en allt djupare mening. Ni kan nu börja se att mönstren upprepar sig i såväl mikroliv som i makroliv. Ni kan nu börja förstå att ni är en del av något större, en oändlighet som aldrig tar slut. Det perspektivet kan få en att kippa efter andan och det måste få etablera sig ett tag innan ni fullt ut kan anamma det som en del av er själva. Jorden seglar vidare mot högre höjder och människorna följer med i den takt som de har förmåga till och kan förstå och ta till sig. Nya perspektiv blir gamla och faller för ännu nyare perspektiv som en ny erfarenhet har gett. Allt måste upplevas av individen själv för att helt kunna integreras och förstås. Om du låter dig ledas fram av livet och om du vågar släppa kontrollen, så kan du gå fram på en rakare väg utan för många avvägar och stopp som på något sätt saktar ner din utveckling. Var dock trygga med att ni alla kommer att ledas fram mot en högre och ljusare värld av frid och kärlek, ty det finns ingen annan väg för er att gå. Jorden, tillsammans med er seglar nu mot högre höjder av kärlek och ljus. Det finns ingenting som kan ändra det, det är redan förutbestämt och planlagt. Ingenting kan ändra Guds vilja och det är Guds vilja att människorna och Jorden med alla dess skapelser åter ska träda in i ljuset igen. Det är kärlekens ljus som omger Jorden och det är endast kärlek som Jorden nu kan utvecklas till. Den fullkomliga kärleken som genomsyrar allt som växer, rör sig och blir till, ursprunget av allt liv.

Jag lämnar Er nu att begrunda det som sagts.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...