Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 4 augusti, 2020

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 4 augusti 2020

 

Jag är Judas och jag vill bara tala om att det kristallina nätverket håller på att byggas upp på Jorden med hjälp av människor med en högre vibrerande energi. De finns lite varstans på planeten och kan med sin energi koppla till andra med samma frekvens lite kors och tvärs över Jordens yta. Moder Jord stärker nu sitt kristallina nätverk så att hon kan ta in mer ljus från de energivågor som nu strömmar ner till Jorden. Dessa energivågor kan upplevas som väldigt starka och det kan för en del bli jobbigt att integrera den här vågen av en högre frekvens i sin personlighet. Det kan kännas som att det blir stopp lite här och var i kroppen. Det kan vara tankeformer som behöver justeras eller mönster som behöver brytas. En del kan till och med uppleva att deras liv vänds lite upp och ner. Det här handlar naturligtvis om hur öppen och mottaglig du är för den högre energin. Du kan inte ta in mer än du kan klara av. Det är motståndet mot förändringar som ställer till det för er, ju större motstånd desto svårare känns det. Det är bäst att bara flyta med, notera, acceptera, och ta de steg som just nu är nödvändiga för den situation som du befinner dig i.

Ett steg framåt och två steg bakåt och sedan ytterligare tre steg framåt har varit lite av ert sätt att utvecklas fram tills nu. Det fungerar inte så bra längre eftersom livet på jorden snurrar på i en annan hastighet än den ni tidigare har varit vana vid. Nu sker anpassningar till det nya hela tiden och det är era barn som är väl förberedda för det. Det är era kreativa sidor som idag behöver bejakas för att ni ska kunna anpassa er till den nya tidens flöde. Det är i ert eget flöde som ni behöver leva och det är där som ni hittar lösningarna till de problem som eventuellt dyker upp på vägen. Det är i ert eget flöde som ni kan styra ert liv och få det liv som ni önskar och vill tjäna. Det är i ert högre syfte som ni kan förändra er egen värld. Det är när ni står i er egen sanning, när ni funnit sanningen inom er, det är då ni ser vad som händer runt om er, och vad ni själva kan göra för att det ska bli bättre. Ni har alla svärdet er hand, det är hur ni brukar det som är av störst betydelse. Vilken er intuition är när ni håller i svärdet. Är det hämnd eller är det kärlek? Vilka konsekvenser kan det ge? Hämnd har hållit jorden i ett järngrepp under många tusen år, så nu är det väl dags för kärlek? Det bör vara kärlek som är den största intentionen för de som håller i svärdet, det skulle få helt andra följder än det som ni så ofta ser idag.

Låt kärlekens frön sås och låt de föras med vinden och slå rot på så många ställen som möjligt. Vattna dem noga och se hur de växer upp och hur de slår ut i full blom till de vackraste liljor som du någonsin har sett. Det är dessa små frön som växer i människors hjärtan idag. De ser med medkänsla och kärlek på sina medmänniskor och den Jord som de vandrar på. De räcker ut en hjälpande hand till de som behöver det. De står upp för djuren och den natur som tillhör oss alla. De börjar se ett helt annat mål i det liv de lever och för människorna och Jorden. De ser att en bro har börjat byggas, en bro som går upp mot evigheten, en evighet som de själva tillhör. De har ingen brådska, de stressar inte, de arbetar lugnt och metodiskt i det flöde som de har funnit inom sig själva.

Ja, kära vänner, många är på väg, många har startat, och åter andra har börjat att skala av sitt skal av många lager sedan årtusenden tillbaka.

Människorna är på väg och kärleken växer. Vi växer med er.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...