Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 19 juni 2020

Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 19 juni 2020

 

Ett Meddelande till Ljusarbetare

av Caroline Oceana Ryan

Denna veckas vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Feernas Äldste, Änglalegionerna och Ärkeänglarna kända som Kollektivet:

Hälsningar, vänner! Vi är mycket glada över att ha den här tiden att prata med er idag.

Vi ser att ni spelar med elementet av Tid på nya sätt, såväl som med förståelser för hur energi, rymd och avsikt påverkar hur Tiden fungerar i era liv.

Vi säger ”spela”, eftersom kraften av det här ögonblicket ni befinner er i nu är att det inte bara är ett uttryck för det mänskliga kravet på en högre livskvalitet, utan ett uttryck för den förändrade naturen av Tid och rum som ni ser det.

Många av er manifesterar mycket snabbare nu än vad människor har gjort under tusentals år.

Detta är vad vi refererar till när vi säger att ni spelar med Tid – ni lär er att arbeta med era individuella tidslinjer för att nå ett önskat resultat mycket snabbare, lättare och med mer glädje än vad som tidigare varit möjligt.

Är allt detta en fråga om avsikt, eller har vi kommit längre i vår utveckling? kanske ni frågar.

Ja, allt detta är en del av varför ni uppvisar resultat lättare nu.

Ni tar också emot energi i en Uppstigande galax och Universum som hjälper er kraftfullt nu.

Och ni blir alltmer medvetna om planetförändringar, lär er intuitivt hur ni ska anpassa era energier med vissa astrologiska inriktningar och energier som hjälper till i manifestationer – för era egna liv, och även för ert samhälle, ert land, er värld.

Många av er håller ett öga på den en astrologisk kalender eller en annan och noterar planetplaceringar och deras effekter på mänskligt liv.

I allt högre grad kommer detta att bli mindre och mindre nödvändigt.

Ni vet mer och mer intuitivt när ni ska fokusera på att skapa vissa yttre former eller omständigheter – relationer eller arbetsliv eller hälsoproblem – genom att ta in information som det medvetna sinnet inte ser direkt.

Och så dansar ni till de inre rytmerna i denna galax och Universum på sätt som säkerställer att allt utvecklas som det borde, trots de uppträdanden ni ser för närvarande omkring er.

Nu är det perfekta tillfället att hävda den speciella formen av mästerskap, vänner!

I detta ögonblick når ni längre och högre än ni som art har nått under mycket lång tid.

Ert DNA skiftar till högre vibrationsnivåer, så att de förväntningar ni har nu – krav på en högre form av livserfarenhet, med en inre kunskap som stöder dessa deklarationer – allt detta visar sig i högre former utåt än vad ni har upplevt i det förgångna.

Så att ni energetiskt planterar där jorden är mest bördig för ett visst Samskapande och skördar när Skapelsen är klar.

Ni har inte alltid haft denna inre kunskap, efter att ni har glömt den under eoner, men ni hämtar allt mer nu från era egna högre aspekter.

Du kanske känner att det bara är så mycket nonsens – att din jord är i oro politiskt, socialt, ekonomiskt, utöver vad du eller en älskad kanske går igenom.

Och så hur kunde något positivt planteras eller skördas från det? du kanske undrar.

Ändå vet du att det finns ett kaos som inträffar i själva Skapelseprocessen – och att du inte tar brödet ur ugnen innan det är färdigbakat.

På denna dag av ett firande av Frigörelse skulle vi inte kritisera din känsla av att livet verkar konstigt och kaotiskt för tillfället.

Er värld håller på att släppa och lösa upp många idéer, system, resultat och livsformer som mänsklighetens och jordens ökande vibrationer inte längre kan upprätthålla, och det är aldrig ett enkelt ögonblick.

Det är så att vissa nya system, resultat och livsformer föds, men andra har ännu inte kommit på plats.

Detta betyder inte att ni kommer att stå kvar med bara spillrorna av nedbrutna yttre former när denna kaotiska tid är över.

Det betyder att era egna inre liv återföds samtidigt som er Jords yttre liv, och det kan bara stavas förvirring och osäkerhet under en tid – men inte på obestämd tid.

Om du undrar vad som har gått fel i ditt arbetsliv, din ekonomi, din hälsa, relationer eller allmänna syn på saker – varför det verkar finnas en jordbävning efter en annan – skulle vi säga: Livet är inte så mycket fel som ”under transit.”

Det är i en slags utveckling som tar in nya frekvenser som den gamla Jorden aldrig förberedde er för.

Och ändå ser du i ditt drömtillstånd så mycket som du intuitivt förstår och vet är att leva på den nya Jorden, inklusive ett intergalaktiskt tillstånd som försäkrar dig att du är mer hemma i den femte dimensionen än du någonsin skulle kunna vara i den tredje, konstigt och nytt som det kan kännas ibland.

Och att ditt eget Jorduppdrag är baserat på kravet att det femte dimensionella livet slår rot nu, och att din egen vibration och ditt medvetande stiger för att möta det.

Kommer obehaget att vara kvar i flera år ännu?

Vi skulle säga, det kan det inte – er Jord tål inte den typen av tumult, och inte heller kommer mänskligheten att stå ut med det nu.

Snarare än att notera de platser där det gamla har kraschat, håll ditt fokus på det nya – den hållbara bostaden, de fria energikällorna, den nya healingteknologin, nyfunnen vård och omsorg för växter, träd, djur och människor.

Lägg märke till den vackraste synen av barn och ungdomar som går till en annan (högre vibrations) trumslag.

Allt detta är vad ni alltid har varit och väntar på att kräva åter.

Vi står på bron på det här skeppet där du har befälet, redo att utforska vidare med dig.

Namaste, vänner! Ni är aldrig ensamma.

 

Copyright 2020, Caroline Oceana Ryan

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...