Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 mars, 2018

Judas Iskariot

Tisdag 20 mars 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag gläds med Jordens barn idag. Solen står högt på himlen och lyser med extra kraft på ert planetsystem idag. Det är en ny början i ett nytt år och det regnar ljus över er nu kära barn på Jorden. Ljus från den högsta källan och det ljuset omvandlar allt i sin väg. Ta in det ljuset kära barn..ta in det ljuset även om det sätter igång processer i era kroppar. Det är kärlekens ljus som ni tar in i er kropp, det förvandlar allt till kärlek och utvecklar er kropp och er själ så att ni kan ta steget in i femte dimensionen. Ert livs viktigaste steg kära vänner. Det är högsta vinsten och inträdet till att ni får leva i kärlek, fred och överflöd. Biljetten hem är att ta emot det ljus som erbjuds er. Det är er fria vilja men tåget går snart och det är många som behöver vakna. Det är dags för alla vakna människor att väcka de andra så att tåget kan röra på sig. När Gaia har stigit till en viss punkt så går tåget ändå, så det är dags att vakna och ta emot ljuset som är en gåva från Gud. Vår kära Fader/Moder Gud har hörsammat er önskan om att komma hem och har nu sänt sitt ljus och sina medhjälpare till Jorden för att hjälpa er med denna er önskan. Jag vill nu bara poängtera att även de som sover som djupast har möjlighet att få komma hem om det är deras önskan att få göra det. Har de valt att åter få träda in i ljuset så kan de få lov att göra det. De får den hjälp de behöver för att höja sina vibrationer. Det finns mycket hjälp att få från alla galaktiker som kommer från när och fjärran och som har mycket kunskap och redskap med sig. Den inre jorden har förberett mycket för att många ska kunna få en lättare övergång från den tyngre energin som ni nu befinner er i till den lättare som ni är på väg till. Ni behöver inte oroa er kära barn på Jorden, alla kan få den hjälp de behöver om det så är deras önskan.

Er viktigaste uppgift är nu att ta hand om ljuset och låta det förvandla era kroppar till de ljusa kristallina kroppar som ni från början har haft. Ni kommer att väcka de andra bara genom er uppenbarelse. När de ser hur bra ni mår så sätter det igång processer i deras egna kroppar. De i sin tur fortsätter den här processen tills större delen av mänskligheten har vaknat upp. Det är då ni är i färd med att förvandla er Jord till den ursprungliga vackra planet som hon var från början. Moder Jord lyser nu mycket starkt och hon omfamnar er alla med sitt ljus. Det är i Moder Jords ljus som ni ska möta den högsta källans ljus,för det ger er den stabilitet som ni behöver för att gå vidare i er egen utveckling. Ni behöver vara förankrade i Moder Jord för att få balans i ert liv. Huvudet har en förmåga till att flyga iväg och glömma bort att fötterna står kvar på Jorden. Det kan bli lite splittrat så att säga. Du behöver vara integrerad och ha balans i kropp och själ för att det ska ge de bästa resultaten till dig själv och det du gör i livet. Förändringen inom er går fort nu och det påverkar er yttre värld som också förändras tillsammans med er. Känn och upplev ljuset inom er och ni befinner er snart i den värld som ni har visionerat fram. Det största arbetet har ni med er själva kära Jordbor och vi ger er en eloge för det stora arbete som ni redan har gjort. Det här sista arbetet kommer att öppna upp kärleken i era hjärtan och förändra den värld ni lever i.

Det är en stor, vacker och ljus framtid som redan ligger vid era fötter. Ni har horder av väsen runt om er nu som hjälper er på alla de sätt som de kan. Ni går mot freden, kärleken och ljuset och vi vandrar med er och lyser upp era stigar så att ni inte ska trampa vilse.

Med detta meddelande lämnar jag Er nu i stor kärlek.

Judas

You may also like...