Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 december 2020

 

 Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 december 2020

 

Jag är Judas och jag minns när jag vandrade på Jorden med Jesus. Jag minns hans utstrålning, hans mildhet, men också hans fasthet och beslutsamhet. Jesus sa ofta att hans liv låg i hans Faders händer och där låg det tryggt och stilla. Era liv, kära Jordbor, ligger också i er Faders händer och där ligger de tryggt och stilla. Er Fader har aldrig övergett er, han har heller aldrig lämnat er, han vägleder er sakta men säkert hem.

Se bortom världen och se ljuset inom er själva. I det ljuset kan ni spegla er Faders ljus, ty hans ljus uppfyller hela er värld, hela universum, allt som rör sig och blir till.

Ljuset som når er är endast en liten droppe av det ljus som existerar i den rymd som ni tillhör. Ofantligheten i detta ljus i denna rymd kan ej upplevas i våra sinnen, det kan endast förnimmas i ”varat” i den stillhet som existerar inom oss i vårt allra heligaste rum. I det rummet existerar ingen tid och ej heller något rum. Det bara ”är”, det går ej att definiera eller artbestämma på något sätt, det bara ”är”. Det är ”varat”, det är allt eller inget eller något som en del uttrycker det. Här, just här, när du befinner dig i ditt heliga ”rum”, så tappar allt annat sin betydelse. Här är du trygg, här är du lycklig, här har du allt, här vill du stanna om det skulle vara möjligt. En liten bit av den här känslan kan du ta med dig till din yttre värld och till den värld som nu långsamt är på väg att vakna upp, till sitt sanna ”vara” det ljus som går bortom den värld som du är van att se.

Era ögon kommer att öppnas för en ny värld av ljus och kärlek. Den kommer att stråla ut från människornas hjärtan och den kommer att stråla ut från Jorden. Ni är välsignade kära barn på Jorden, ni är välsignade av Er Fader som nu leder er tillbaka till det ljus som ni alla är en del av och som ni alltid kommer att förbli en del av. En saga har avslutats för att ersättas av en ny och ljusare saga. En saga som lever i ljuset och är full av mirakler. Ni har påbörjat er resa i miraklernas tid, där ingenting är omöjligt utan allt är möjligt. Med trosvisshet och sann kärlek i era hjärtan kan en ny och vacker värld ta form, där grunden för allt liv baseras på glädje och kärlek.

Fyll nu era hjärtan med all den glädje och kärlek som ni kan känna och dela med er av den till alla som ni möter på er väg. Känn tacksamhet så ofta som ni kan, till allt som redan givits er. Det gäller inte bara för de fysisa gåvor som ni har fått utan även för de psykiska. Alla insikter som ni har erhållit under tidernas förlopp är de största gåvor som någonsin har givits er. Ni har vuxit i anden och står nu beredda att axla mästarrollen för er själva och den Jord som ni vandrar på.

Det är stora ord och stora insikter som jag kommit med idag, så begrunda noggrant de budskap som är förmedlade i denna text.

Stor kärlek

Judas

You may also like...