Judas Iscariot via Ann Dahlberg, October 14th, 2017

Judas Iskariot

Lördag 14 oktober 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag har några ord att säga till Er idag. Det är mycket som figurerar ute i media på olika sätt. En del är sanning och en del är fiktiv sanning. Det är så kära barn på Jorden att vi tar till oss det som ligger närmast vår egen sanning, det som vi tror är sant. Det kan vara något vi läst, något vi hört eller något som vi har vuxit upp med. Svårigheten att ta sig ur dessa olika sanningar kan vara att vara närvarande i ögonblicket. Det att vara närvarande som så många människor har pratat om betyder att vara helt stilla i det ögonblick som är utan några störande moment eller förutfattade meningar. Det är då er själ hoppar fram och ger er den ledning ni behöver. Någon annan ledning behöver ni inte, ni är era egna mästare så att säga. Det är dags att ta fram er mästarmantel och bli era egna gurus. Ni är mer än vad ni har blivit som Fader/Moder Gud sa till Er häromdagen. Ni har allt vad ni behöver för att ta de steg som ni ska ta. Det finns där inom Er, stäng av bruset och lyssna in i stillheten. Var tålmodiga och ni finner vad ni söker. Det är dags att ta klivet ut i er egen mästarroll. Följa er egen väg och dra ert eget strå till stacken. Ert syfte med att vara på Jorden kan bara uppenbaras inom er, ni kan inte hitta det utanför er själva. Det här har vi pratat om men ändå söker ni efter någon eller något externt när det bara kan finnas internt i form av ert hjärta och er själ. De högre väsen ni söker är redan i kontakt med er själ och var finns då er själ, ja i er själva. Svårare än så är det inte. Det är som att finna en nål i en höstack när ni väljer att leta utanför er själva. Hur ni än fokusera kan det vara svårt att finna den där. Fokuserar ni däremot in i er själva med en tydlig intention att finna er egen själ, er egen storhet så kommer det att ge ett mycket bättre resultat.

Varför pratar jag nu om det här, det här vet ni ju redan kan jag höra många säga. Ja ni vet men har ni praktiserat det? Har ni funnit er egen mästare? Har ni funnit er egen väg och går på den solbelysta stigen i tjänande till Er själva och er Fader/Moder Gud och allt som är? Ja ni är på väg kära barn, många av er är på väg, detta är bara en påminnelse om att ni är enormt mycket mer än vad ni någonsin kan drömma om. Det är en fantastisk resa som är påbörjad på Jorden. Den går inåt för att sedan komma ut och visa sin underbara skapelse av allt vackert som ni ser och hör. Ni är de kreativa skaparna av ert liv och det som växer upp runt om er. Allt ni tänker, känner och gör får effekter på er omgivning. Så låt era ljusa vackra tankar och visioner omringa Er nu. Känn kärleken som bubblar upp i ert inre och låt den bli ert ledsnöre i livet. Kärleken hittar den sanning som är sann för dig. Endast kärleken är sann kära vänner och kärleken vill göra det som är bra för dig. Kärleken ser igenom alla fiktiva sanningar och ser vilken väg som är bra för dig. Se allting med kärlek och du vet vilken väg du ska gå. Är det något som oroar dig? Tänk på det med kärlek och du förstår vad det är du ska göra. Ni är alla kreativa skapare och med kärlek i ert hjärta skapar ni det som är vackert och ljust för er själva och det sprider sig till andra som också börjar skapa det som är vackert för dem ..osv. tills ni bara är en enhet av ljus och kärlek. Det är på detta sätt som ni just nu håller på att skapa om er värld och tror det eller inte men den håller på att bli ljusare för var dag som går. Det är med stor glädje jag meddelar detta för jag ser att solen håller på att stiga upp ur horisonten. Er tid är här nu för att ta fram era mästarkostymer och trolla med era ljusa spön. Den ljusa tiden är här… Vi går med Er och hjälper er att lysa upp era stigar så att varenda en av er ska kunna gå på dem. Ni har ljuset inom er och det lyser som små stjärnor när ni vandrar fram på Jorden idag. Ni har många med er nu så ta fram mästarrollen i er själva, det är er tur att lysa nu kära barn på Jorden. Vi är väldigt stolta och lyser med våra ljus tillsammans med Er.

Jag lämnar Er nu med en stark förväntan att ni alla ska finna det ljus ni söker inom er själva.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...