Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 augusti 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg,  23 augusti 2021

 

 

Jag är Judas och idag har jag kommit för att ge er nytt hopp, kära Jordbor. Det är hoppet som gör kärleken levande, det är ert hopp och er tro som drar utvecklingen framåt. Det här sker på både en individuell och en global nivå. Utan ert hopp så hade ni inga visioner eller drömmar. Er strävan efter att manifestera era drömmar skulle då gå om intet. Lyckligtvis så kan ingenting stagnera, allt rör sig oundvikligen framåt. Erfarenhet läggs på erfarenhet och utvecklingen stiger i takt med dem. Bara under det här sista året, så har ni lyckats samla ihop era erfarenheter, och tagit ett nytt steg i er utveckling. Livet kan aldrig bli detsamma som det varit, eftersom nya erfarenheter läggs på de gamla och det sätts hela tiden upp nya mål. Det du tyckte igår kanske du inte alls tycker idag, det är redan förlegat, för att du idag ser det i ett annat ljus. Det är bra, mina vänner, det har varit en hård prövotid men efter ett stort mörker brukar det komma ett stort ljus.

Det är kärlekens vingar som bär fram er nu. Det är kärlekens och ljusets tid som nu åter står och knackar på er dörr. Har ni funderat på att öppna den dörren och låta ljuset strömma in. Ni kan också välja att öppna lite i sänder, så att ni vänjer er vid det klara ljuset som ser igenom allt med stor kärlek. Det är hög tid att ni ser på er själva och varandra med kärlek. Förlåter er själva för allt som varit och ser det nya med kärlek i era ögon. Förlåt dig själv och du förlåter andra är fortfarande de visdomsord som klingar bäst i mina öron. Har du förlåtit dig själv så finns det inte mycket mer att förlåta för du har då kommit i frid och ro med dig själv. Du ser och förstår att andra har sin resa att göra och du låter de utvecklas på det sätt som de önskar. Du finns de hands om de vill och önskar det, och i stället för att döma så sänder du dem all kärlek på vägen. Det här är första milstolpen till ett större uppvaknande. Det är mot denna milstolpe som ett stort massuppvaknande håller på att ske. Det är en inre transformation av ett djupare slag som pågår inom många människor idag.

Det knakar och brakar överallt på jorden, det gäller för både mänskligheten och jordklotet. Gamla mönster ersätts med nya sprungna ur en ny tids visioner av en högre och lättare energi. Det är det arbetet som sker inom er nu, kära Jordbor, och det är det som sker överallt på er jord idag. Det kan väcka motstånd men flödet kommer ändå att sila in lite här och var, så motståndet kommer till slut att ge sig för att låta sig transformeras om till ett med kärlekens ljus. Tid kan inte givas här ty allt styrs av ljuset och friheten i era val.

Välj ljuset nu, kära Jordbor, och följ er Moder till kärlekens rike där ni alla ändå så småningom åter kommer att samlas. Ingen gömd och ingen glömd, ni bärs alla av er Faders kärleksvingar. Jorden kallar på er nu, kära människor, den har valt att lyfta sina vingar, för att flyga upp till en högre dimension av kärlek och ljus. Jorden pustar och frustar, den släpper gammal energi för att ta in en högre och lättare, det sker samma sak inom Jorden som inom er själva. Det är också det som ni ser sker i er yttre värld. Det händer både positiva och negativa saker i er värld även om det är de negativa som får mest uppmärksamhet. Försök att negligera det negativa och fokusera lite mer på det fina och vackra som sker vid sidan om. Se vad människor gör för varandra, för djuren och för naturen. Se de positiva förändringar som har skett med många människor. Se hur medkänslan och kärleken har växt i deras hjärtan. Se det goda som görs överallt på er jord. Det är det som ni behöver fokusera mest på nu. Det är många människors goda vilja, kärlek, och intentioner som förändrar världen. Du är en av dem.

 

Gud välsigne er alla.

 

Stor kärlek

 

Judas

 

 

Du gillar kanske också...