Judas Iskariot via Ann Dahlberg, April 1st, 2018

Judas Iskariot

Söndag 1 april 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag vill att ni idag tänker på vad uppståndelsen innebär för er. Kan det vara att stiga upp i de högre regionerna när ni dör? Möjligheten att få träffa era nära och kära som har lämnat er på Jorden för att stiga upp i en högre andlig värld. Det enda som återstod var kroppen som sakta förmultnade och återgick till sin egen källa. Eller kan det vara något mer? Kan det vara så att vi förfina våra kroppar för att få dem att vibrera i en högre ton så att vi kan stiga upp i de högre världarna med vår egen kropp. Den blir bara lite lättare, lite luftigare och lite genomskinligare. Vad gjorde Jesus? Höjde han sin vibration i kroppen så att han kunde stiga upp i den. Var det det han visade? Möjligheten för mänskligheten att öka sitt ljus och sin vibration, så att de skulle kunna stiga upp tillsammans med Jorden till de högre världarna av ljus och kärlek. Kom Jesus ner till Jorden för att visa er vägen till att stiga upp i de högre regionerna av ljus och kärlek utan att behöva lämna kvar kroppen på Jorden? Var det det hans lära gick ut på, att han förebådade en tid som skulle komma, då Jorden och allt som lever på den skulle stiga i sitt ljus och sin kärlek? Var Jesus en föregångare till denna tid? Ett levande bevis på att detta kunde vara möjligt? Är det inte där vi befinner oss idag? Vår Jord stiger och våra kroppar utvecklas och blir lättare för var dag som går. Har inte ljuset kommit nu som ska hjälpa oss att stiga upp i mer kärlek och ljus. Talas det inte mycket om fred och kärlek på Jorden idag? Har inte människornas förhållningssätt till livet ändrats lite grann?

Jo, jag tycker det. Människorna vill ha fred, de vill ha rättvisa, de vill ha en värld där vi hjälper varandra. Det finns mycket medkänsla idag för våra bröder och systrar. Man vill att alla ska få möjlighet att få det bra. Det är en självklarhet att alla ska få tillgång till vatten, mat och tak över huvudet. Det känns frustrerande för många att de som sitter på tillgångarna inte förstår detta och utför folkets vilja. Det är kanske dags för ett omval?:) Människor protesterar mot auktoriteter idag, de vill ha tillbaka sin frihet och det som tillhör dem. De har sett igenom korruptionen och dess många lögner. Det är en massiv våg på gång av nydanande, människor som förstår och har en vilja att göra det som är bra för världen. Det händer saker i er värld kära barn på Jorden. Det rör på sig lite överallt och det är ni som en kollektiv mänsklighet som har startat det. De frön som såddes för

ca 2000 år sedan har nu slagit rot och börjat blomma. Er Jord stiger upp till de ljusa regionerna och så gör ni min kära mänsklighet. Ni har tagit skeden ur mun och börjat växa så det knakar. Ni har fått byta ut småbarnsskorna mot lite större skor så att de nu passar era fötter lite bättre. Det är en stormig men härlig tid som nu ligger framför er. Ingenting kan nämligen bli sämre utan allt kan bara bli bättre. Bättre och bättre dag för dag .. som det skrevs i en sång för ett antal år sedan.

Ja mina kära vänner, tiden är nu att kavla upp ärmarna och stå vår Jord bi i hennes stora transformation. Det är genom att hålla ert ljus levande som ni ger den största hjälpen till Moder Jord. Det gör ni också genom att stå fast i den sanning som ni känner finns i ert hjärta. Följ er väg kära Jordbor i ljus och sanning och ni går längs den stig som er mästare Jesus visade för er. Jesus var vägen till sanningen och ljuset. Han visade hur ni skulle stiga upp till de högre regionerna av ljus. Vägen går genom ert eget hjärtas ljus, Moder Jords ljus och Fader/Moder Guds ljus, i denna treenighet kan ni stiga till oanade höjder.

Vi stiger med er kära barn på Jorden. Vi finns här och hjälper er nu. Var stark i er egen ande, ha tillit till er själva. Ni är större än ni tror.

Fredsduvan flyger över er Jord idag. Den kuttrar av glädje för tiden för fred är nu inne för vår kära Moder Jord. Det är dags att fira kära barn .. det är dags att fira.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...