Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 mars, 2020

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 mars, 2020

 

Jag är Judas och jag vill bara säga att ni gör ett formidabelt arbete på Jorden. Ni vidtar de åtgärder som ni känner att ni ska göra utifrån den kunskap som ni har. Ni visar prov på mycket medkänsla med de svaga och utsatta i ert samhälle. Så långt är allt gott, bra och riktigt. Det finns många rättrådiga människor i ert samhälle som nu visar upp sin styrka för första gången. De har inte visat sig så mycket förut men nu i kristider så stiger de fram och ger en hjälpande hand. Det kommer ni snart att märka om ni inte har upptäckt det redan.

Det är en orolig tid nu med mycket känslor i luften. Det gäller att ta fram friden och lugnet inom sig för att kunna bidra med hopp och förtröstan till många oroliga hjärtan i det läge som världen nu befinner sig i. Eftersom det är en världslig händelse så har det en början men också ett slut. Ingenting som ni åstadkommer här på Jorden kan bestå, livet fortsätter sin gilla gång och nya utmaningar ersätter de gamla.

Vad är det nu ni vill åstadkomma, kära Jordbor? Har ni lärt er er läxa nu eller måste den återupprepas? Har ni förstått vilken väg som är den rätta vägen att gå? Har ni förstått att ni är en del av livet på Moder Jord. Ära er själva, ära Moder Jord, ära allt liv som finns på Jorden. Förstå att ni är sammanbundna med allt och utgå därifrån när ni gör era experiment eller byggnationer. Det är dags att tänka till nu, kära Jordbor. Det är dags att vara lite stilla i sig själv och komma i kontakt med sitt eget varande.

Kära människor, ni har redan forskat tillräckligt för att veta att ni består av samma material som Jorden. Det ni utsätter Jorden för drabbar er själva. Det är en universell lag att allt som ni gör, vare sig det är i handling eller tanke kommer tillbaka till er själva. Ni behöver lära er att bemästra era tankar och följa den vägledning som ni har i ert inre. Jag hoppas att alla som förstår vad jag nu talar om, hörsammar denna uppmaning och gör ett allvarligt försök att följa det. Ju fler som kan befinna sig i sitt eget varande och följa sin inre vägledning desto renare och finare blir Jorden. Alla ljusa kärleksfulla tankar påverkar med stor kraft er värld idag. Ni har nu kommit så långt i er utveckling att en liten insats från er kan innebära en stor insats på er Jord. Det märks idag när vi ser på era handlingar i den kris som nu har uppstått över hela er värld.

Låt detta blir vändningen där ni tar lärdom av era erfarenheter och tar nuets kraft till att förändra det som ni just nu kan förändra. Det är en stor omvälvning ni står inför, men ni har kraften att föra er värld framåt till en ljusare och bättre värld. Tillsammans kan ni göra det möjligt och det är med hjälp av alla era ljusa tankar och kärleksfulla handlingar som ni påverkar er värld redan idag på ett positivt vis. Jag är så tacksam och glad över det.

Vi finns med Er, sök oss i ert hjärta. Lyssna på ert Högre Själv. Känn närvaron av Gud inom er själva.

Vi älskar Er så mycket!

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...