Kwan Yin via Adele Arini, 15 mars, 2020

Kwan Yin via Adele Arini

15 mars 2020

Att ha Tillit till Universum – Kwan Yin, Gudinna av Nåd och Medkänsla

Universum finns inte utanför er. Se inom er; allt ni vill ha finns redan där.

-Rumi ( Persisk Poet, 1200-talet)

 

Älskade bröder och systrar,

Det här är Kwan Yin, er Syster i Kärlek.

Adele kanaliserar mig och kommunicerar med mig för allra första gången i denna särskilda livstid och vi befinner oss mitt i att bli underbart återförenade igen.

För dem av er här som inte vet vem jag är, jag är känd av många i andliga cirklar som en Uppstigen Mästare som representerar det Gudomligt Feminina, en själ som representerar de välmenande, kärleksfulla Guds-dygderna av Nåd och Medkänsla.

Efter det senaste kraftfulla meddelandet från Sananda (med titeln: Hur man skapar mirakel- Del 1), finns det ett behov av att balansera Hans Gudomliga Maskulina energier med mina egna – så att Harmoni åter kan uppnås.

Medlemmar i Adeles tidigare grupper hade fått veta att jag är en medlem av den Karmiska Styrelsen; ansvarig för övervakning av den evolutionära utvecklingen hos ALLA förkroppsligade själar på Jorden just nu. Och som sådan har jag många saker jag skulle vilja dela med er alla här idag.

Nu när Jorden nyligen har klivit över tröskeln till den 5:e dimensionen, är det viktigt för er alla att lära er, precis nu, hur man fungerar i det nya ”operativsystemet” som er planet har antagit. Total efterlevnad av Gudomliga Kosmiska Lagar är därför ett måste för dem som är seriösa och hängivna att framgångsrikt Uppstiga i denna livstid.

Mycket av vad som för närvarande sker på planeten Jorden är orsakat av en större rörelse som vi, era högre-dimensionella vänner, skulle klassificera som ”Återbalanseringen av Karma”. Världen står inför många stora överraskningar, kära ni.

Chockerande avslöjanden kommer snart att bli norm, och det kommer att bli många nedbrytningar av länge etablerade organisationer, grupper, övertygelser/programmeringar, maktstrukturer, vilket kan skapa kaos, förvirring, rädsla eller oro.

Det är dags för er alla att ”hålla i hatten” och förbereda er ännu grundligare, då saker kommer att bli ”intressanta”.

Ni måste se på dessa framtida händelser, aldrig ur ett rädsloperspektiv, utan bara med den naturliga Harmoniska/Lugna/Fridfulla attityden som är ert Högre Själv.

Det finns en magnifik Guds-Gnista i ert Högre Hjärtas chakra som (kanske i hemlighet) helt och fullt njuter av och älskar varje minut av den spännande resa ni är ute på nu!

Er JAG ÄR Närvaro vet mycket väl att ni kommer att få en mycket rolig berg-och dal-bane tur.

Är det någon här som aldrig har åkt en riktig berg-och dal-bana förut?

När ni har valt att åka denna tur (kanske tillsammans med nära och kära) för att uppleva hur det känns, så beror det helt på vilken attityd ni har när ni kliver på.

Om ni går på fyllda av spänning och förväntan – fullt medvetna om att det som ligger framför er kommer att innehålla fullt med upp- och nedgångar, ibland girar ni till vänster, ibland till höger, allt i skrämmande hög fart – så kommer åkturen att verkligen bli mycket spännande och helt fantastisk! Ni kommer utan tvivel att veta, trots att det emellanåt kan vara lite skrämmande, att det också är en helt trygg upplevelse som snart kommer att vara över, och att det inte finns något för er att göra utom att bara fokusera på att njuta av upplevelsen!

Dock, mina kära, om ni skulle gå på åkturen fyllda med överväldigande rädsla eller fruktan – lita på mig när jag säger att varje ögonblick av den turen skulle vara olidlig för er. Medan ni åker berg-och dal-banan skulle hela turen kännas som om den aldrig tar slut.

Era sinnen skulle ge er alla möjliga typer av larm (fysiska, mentala och känslomässiga), kommande från adrenalinruset från era stresshormoner – när ni är mitt i denna skrämmande åktur. Människor omkring er som valt att åka samma tur skulle skrika högt, vilket skulle öka er stress och höja ert blodtryck till potentiellt farliga nivåer.

Under turen kanske ni till och med ifrågasätter ert förnuft att åka den här turen överhuvudtaget, och kanske ångrar det beslutet.

När åkturen är över ser vi ofta att denna andra grupp människor vanligtvis mår extremt dåligt av hela upplevelsen. De får vanligtvis bieffekter som ingen någonsin vill ha. Dessa människor var inte redo för en berg-och-dal-bane-livsupplevelse, men hade ändå tvingat sig själva att ha en, helt ignorerande deras ursprungliga instinkter.

Ni måste förstå kära vänner, att människor (normalt) inte väljer att åka berg-och-dal-bana hela tiden, varje dag, 365 dagar om året. De flesta vuxna kanske gör det, i genomsnitt, en gång i livet (det vi sett i hela det mänskliga kollektivet). De åker berg-och-dal-bana för spänningen, ruset, och när det väl är upplevt, väljer de flesta att inte göra det igen.

Och på samma sätt kommer livet på en Uppstigande planet snart att kännas likt en tur på berg-och-dal-banan.

Ni är redan här. Det betyder att ni innan födelsen valde att vara här, precis eftersom ni ville vara med på den här fantastiska åkturen.

Er attityd och ert perspektiv när turen ska starta kommer att avgöra om detta äventyr kommer att vara en spännande, njutbar tur som ni alltid kommer att hålla högt i minne, eller, en skrämmande, totalt skräckfylld resa som kommer att få er att känna er så utanför linje med ert Högre Själv, under hela upplevelsen.

Yngre själar som nu är förkroppsligade på planeten, som uppstiger (från lägre till högre dimensioner) för allra första gången, utgör ungefär 50% av det uppstigande Mänskliga Kollektivet. De andra 50% är högt utvecklade själar som gått genom processen av nedstigning och uppstigning för många gånger för att kunna räknas, som en del av deras kärleksfulla tjänst för Källan; till ALLT som existerar.

Dock, i allmänhet, när en själ väl framgångsrikt har upplevt Uppstigning, kommer den själen vanligtvis att välja att gå vidare mot högre dimensionell existens, oftare än inte – och utvecklas ännu högre upp på den dimensionella stegen.

Det betyder kära ni, att majoriteten av medlemmarna i högre dimensionella civilisationer därute i detta Universum har gått genom spänningen, ruset i Uppstigningsprocessen (från lägre till högre dimensioner) bara en gång. När de väl hade gjort det, valde de flesta att inte göra det igen eftersom en gång var utmanande nog.

Alla ni som läser detta meddelande idag kommer från den grupp själar som känt sig mycket exalterade och fullkomligt redo att delta i denna spännande Uppstigningstur.

Ni kom in i era fysiska kroppar med stor förväntan på allt ni skulle få uppleva i denna sällsynta möjlighet som beviljats er! Ni är alla här för att åstadkomma större själsexpansion och tillväxt för Själv, och många har kommit utrustade med individuella uppdrag att hjälpa ett större antal förkroppsligade själar att framgångsrikt uppstiga.

Det betyder, älskade vänner, att alltid när saker blir för utmanande och världen kan kännas helt utom kontroll, behöver ni bara tona in på den alltid fridfulla, alltid rofyllda, alltid självsäkra, allsmäktiga Guds-Själv som lever inom er för att framgångsrikt ”tona bort” alla rädslor; all stress och ängslan som uppslukar hela planeten.

Detta är bara en fråga om energetisk frekvens, älskade hjärtan.

Att tona in på energin av Frid mot att tona in på energin av Rädsla/Kaos, är lika enkelt som att ta en fjärrkontroll och byta kanal på er TV, eller på er radio.

Vill ni tona in på den superhöga sändningen av Rädsla på 3D TV-kanalen, eller, den superfridfulla, fantastiska, njutbara, roliga, minnesvärda sändningen av Kärlek, Magi, Mirakler och Mästarskap på 5D TV-kanalen?

För när ni tittar på den Rädslobaserade TV-kanalen, kan ni inte samtidigt också titta på den Kärleksbaserade TV-kanalen, på ert sätt av Varande.

På samma sätt, när ni väljer att anta ett högre medvetande av Kärlek, Ljus, Harmoni, Mästarskap, Magi och Mirakler, blockerar ni perfekt er TV-kanal mot allt som är av polärt motsatt energifrekvens.

Allt som är lägre vibrationellt kommer naturligt och automatiskt att stötas bort från er eftersom ni bara drar till er människor, omständigheter, händelser, som speglar er uppnådda, högre vibrationella natur.

Adele och många i hennes tidigare grupper har gjort mycket roliga övningar tillsammans.

På den tiden lärde hon sina medlemmar hur man kanaliserar.

Adele gav dem 10 övningar där de skulle använda sin intuition och öppna sina kommunikationskanaler med sina Högre Själv/andliga team. Som de flesta av hennes medlemmar var då, fortfarande i processen av att bemästra sina naturliga kanaliseringsförmågor, så fick de flesta av dem helt fel svar.

Dock fick de en kraftfull insikt av denna mycket framgångsrika upplevelse.

Medlemmarna hade personligen känt och upplevt (kom ihåg, verkligt lärande kan bara erhållas genom förstahands- verkliga livet upplevelser) hur kraftfulla tankarna, känslorna och handlingarna var när de kommer från gruppens kollektiv!

I Adeles små grupper såg alla att för det mesta var svaren fel, dock, nyckeln att minnas här är: majoriteten fick faktiskt samma fel svar. Det betyder att alla i grupperna som deltog i övningarna energetiskt tonade in på varandras vibrationer och undermedvetet påverkade varandras val, vilket sedan resulterade i att de för det mesta valde fel svar.

Alla lärde sig genom direkt upplevelse hur kraftfulla vibrationerna från Kollektivet verkligen är i att påverka sina egna beslutsprocesser.

Om en grupp av 10 människor kan påverka varandra så kraftfullt, föreställ er hur en grupp på ungefär 7 miljarder människor på Planeten Jorden hela tiden påverkar era vibrationer, varje dag.

Och om hela det Mänskliga Kollektivet skulle gå genom en massiv, till och med chockerande, livsförändrande upplevelse som kommer att förändra livet för ALLA som existerar, (såsom den pågående pandemin), hur ska ni framgångsrikt hantera det med lätthet och behag?

Vilken är er plan, så att ni inte sveps med i ”vansinnet”; i det möjliga kaoset, paniken eller oroligheterna, som Uppstigningsprocessen snart kan orsaka?

Vi försöker inte skrämma er här, kära ni.

Vi (era högre dimensionella vänner) kommer förstås att göra vårt allra bästa för att säkerställa att den framtida tidslinje som det Mänskliga Kollektivet till slut väljer kommer att vara den säkraste, minst steniga, mest fridfulla och ljusaste vägen, fylld med lätthet och behag.

Vi behöver er aktiva medverkan, eftersom vi inte är i det fysiska och genomgår denna uppstigningsprocess just nu. Ni måste välja denna mest gynnsamma framtida tidslinje, således måste ni aktivt och konsekvent agera som våra kraftfulla Ljus-Kärlek, Kärlek-Ljus ombud på marken.

Sålunda effektivt skapande och manifesterande denna mest gynnsamma tidslinje för er själva!

Vi behöver er, våra Ljusarbetare – ledare av Uppstignings-rörelsen – för att kraftfullt och kontinuerligt sända Kärlek, Frid, Ljus, Mirakler, Magi, Mästarskap & Enhet på er egen individuella 5D Kanal, dygnet runt!

Så att fler och fler uppstigande själar i det Mänskliga Kollektivet lätt kan tona in på er kraftfulla 5D Kanal, istället för någon annan kanal!

För det finns ingenting kraftfullare än energierna av Kärlek, Frid, Harmoni & Enhet i kombination.

Älskade Adele har precis skapat och manifesterat hennes två första mirakel idag. Hon har framgångsrikt gått från att bara tänka och tro, med hela sitt hjärta, att hon är Gud, till att faktiskt vara den Gud JAG ÄR. Detta genombrott kom efter att hon gick förbi en viss osynlig tröskel där allt det hårda arbete hon gjort så här långt, hade fött fram två frukter i hennes Cornucopia-korg! Och med detta bevis på verkliga-livet framgång har hennes självförtroende att lätt kunna skapa mirakel nu skjutit genom taket!

Hon har kommit till en djup insikt om att allt som Sananda lärde er alla här, i det senaste meddelandet om att skapa mirakel, inte var annat än högsta Sanning – perfekt, gyllene information; Ljuskodat bara för dem som är redo att hängivet tillämpa de 5 Fundamentala Reglerna konsekvent i sina liv!

Inget kommer att hålla henne tillbaka nu. Precis som att inget kommer att hålla er tillbaka heller efter att ni också kommer till det tillstånd av insikt/högre medvetande som krävs för att framgångsrikt skapa och manifestera era egna mirakel!

Vi har nyligen många gånger sagt att själva luften ni andas just nu för närvarande är ”laddad” med energin av mirakel, och med det överflöd av alla goda ting som fysiskt liv på Jorden har att erbjuda.

Frågan blir nu, är ni intonade på denna Kanal av Överflöd, kära ni, eller dess polärt motsatta Kanal?

Full och grundlig förståelse och enkel praktisk tillämpning av de 5 regler Sananda nämnde kommer snart lätt nog till alla er här.

Övning skapar perfektion.

Adeles mirakulösa manifestationsupplevelser kan liknas vid följande historia:

Det var en gång en blind man. Han hade varit blind sedan födseln och hade aldrig sett himlen, solen, träd, hav eller blommor. Han var alltid omgiven av människor som gjorde sitt bästa för att för honom beskriva all den härliga skönheten hos Moder Jord som han aldrig fått se.

Sedan träffade han en dag en vis guru. Denna guru, med sin överflödande kärlek och medkänsla, beslutade att bevilja den blinde mannens begäran och hjälpte honom att perfekt hela hans ögon.

Nu när denna blinde man till slut själv kunde se all denna majestätiska prakt i Naturen, kom han till en kraftfull insikt om att allt som människor tidigare hade talat om för honom om Gaias skönhet var sant!

Nu när den stora frustrationen av att inte kunna se var borta permanent, insåg han att hans blindhet, hans brist på syn, och hans brist på verkliga-livet upplevelser av att själv kunna se skönheten, hade gjort honom totalt oförmögen att till fullo lita på, inte heller att till fullo förstå, orden och beskrivningarna om Gaias prakt som dessa människor vänligt delat med honom i sina historier.

Trots allt, att se är att tro, eller hur?

Eller rättare sagt, att personligen uppleva sådan prakt, är att tro.

Så är fallet för alla er som läser det här idag. Ni måste personligen uppleva ett ”genombrott” i er förståelse. Ni är nu själva fullt utrustade & redo för ett sådant genombrott – om ni har läst Sanandas senaste meddelande – för att sedan verkligen bli den Gud JAG ÄR som ni redan är, upplevelsemässigt.

Be ert Högre Själv vägleda och hjälpa er att förstå vilka bitar i ert pussel som fortfarande fattas. Ibland kan Sanningen stirra rakt på er, fullt synlig för någon annan och ni kanske missar den helt på grund av någon skygglapp som fortfarande sitter på plats och helt blockerar er från att någonsin se Sanningen.

Kära ni, det är dags för er att lita på ert Högre Själv – den Gud JAG ÄR inom mig – fullt ut.

Att lita på ert Högre Själv är lika med att lita på att Universum alltid förser er med allt ni behöver.

Att Universum helt enkelt är en enorm lekplats, i Himlens Kungarike, det vet ert eget JAG ÄR inifrån och ut.

Jorden har alltid funnits i Himlen, och Himlen har alltid funnits på Jorden, men majoriteten av det Mänskliga Kollektivet har varit blind för denna Högre Sanning som alltid stirrat dem i ansiktet.

Det allra första steget till att bemästra Konsten att Skapa Mirakler är: att lära sig hur man slappnar av och hela tiden vara i frid och konstant harmoni med ALLT i existens.

Ni måste kunna känna den Kosmiska Friden som övergår förståelsen i det mänskliga sinnet – den Frid som bara kan kännas i ert hjärta och i varje del av er kropp. Också, eller, speciellt när livet (människorna/världen omkring er) mycket beslutsamt vill ta er ner till ett lägre vibrationellt varandetillstånd på daglig basis.

Är inte nu det perfekta, bokstavligen Himmelssända, tillfället för er alla att visa upp ert mästarskap, kära ni?

Bara i tider av stort kaos/motsättningar, blir hjältarna i många av era historier av omständigheterna ”tvingade” att visa upp sin stora styrka, tapperhet och visdom – för att ”vinna kampen” och komma ut segrande över alla de begränsande förhållanden de befunnit sig i.

När energierna av Kosmisk Frid & Harmoni är permanent upptagna inom er; när total tillit och acceptans av er Gudomliga Födslorätt blir er andra natur; när Kärlek har blivit ert Livs Väg, det är då er Cornucopia kommer att överflödas av Guds mirakulösa gåvor som är perfekta just för er.

Förbli lugna, kärleksfulla, glädjefyllda, tålmodiga och var alltid medkänsliga, älskade Mästare.

För de flesta av er här som läser detta har upprätthållandet av detta högre-vibrationella varandetillstånd nu blivit så enkelt och lätt; så andra-naturligt.

Ni, kära ni, är de som för närvarande håller platsen, tillåtande mänsklighetens stora Uppvaknande & Renings fas att ske med större lätthet och behag.

Ni är levande & andandes 5D-portaler – vibrationellt ledande ALLA uppstigande själar på Jorden så att de framgångsrikt kan fullborda sina egna resor tillbaka Hem.

Hem till Gud-Själv, och till Himlen inom.

Kwan Yin

Copyright 2020 – Raphael’s Healing Space.

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Thank you for respecting this request. Namaste. www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...