Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 januari

Judas-Iscariot

Judas Iskariot

Söndag 24 januari 2016

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas Iskariot och jag hälsar Er alla från ovan. Nu är pengarna på väg ut i världen, kära vänner. Många avslöjanden har gjorts och finns att läsa på internet för alla som är intresserade. Arresteringarna har mer eller mindre fullföljts och mycket är nu på väg att förändras i den värld ni lever i. Förändringarna är till det bättre gott folk, så var tacksamma för dem. Allt kommer att gå i den takt som ni alla klarar av, lite beroende på vilken vibration ni själva vibrerar på. Man kan inte längre sko sig på andras bekostnad, då kanske man ha lite att lära sig. De egna lärdomarna måste ju läras annars kan du ju inte utvecklas som individ. I vilken takt du tar till dig dem är ju högst individuellt. Fördelen är ju att det kan gå fortare idag eftersom ”ljuset” ger dig lite snålskjuts. Du har lättare för att se och förstå vad det är du ska utveckla hos dig själv.

Allt blir mycket tydligare och lättare nu. Det accelerera i den här tiden och utvecklingen både planetmässigt och individuellt går fortare. Det kollektiva medvetandet gör att alla har möjlighet att förstå, eftersom det finns där för alla. Det kollektiva medvetandet har höjts och det höjer därmed nivån för alla. Slöjan blir tunnare och sanningen lyser lättare igenom. Det blir klarare att se vad det är som behövs för att gå vidare idag.

Vad behöver du förändra? Vilket blir ditt nästa steg? Stämmer det med vad ditt hjärta och ditt högre förnuft (intuitionen) vill? Ta då ett kliv åt det hållet och du ska se att allt löper på i bara farten. Det ena steget kommer att leda till nästa tills du har nått ditt mål. Vi finns där och stöttar upp tills vägen, din sanna väg, blir lättare och klarare. Mänskligheten har kollektivt bestämt sig för att vakna upp till sig själva och så kommer det att bli. Vägen är individuell men målet är densamma.

Ljuset lyser med ett klart ljus och himmelen har välsignat era ansträngningar. Ni är alla väldigt omhuldade och påhejade av miljontals väsen häruppe. Den energi som strålar ner till Er nu, har ej tidigare kunnat mätas, dess omfång är så stort och brett att dess like aldrig har skådats. Det är en ära att befinna sig här och nu och aktiviteten häruppe är enorm. Det finns varelser och planeter runt om i universum som vill hjälpa till med Er uppstigning nu. Alla är ivriga att få bidra med något, det kan vara en pytteliten sak, men tacksamheten är stor om man kan få vara en del av detta. Vi påminner om att vi alla är en del av detta. Vi är ”ett” en enhet tillsammans. Vi tillhör alla Vår Fader och lever och rör oss i honom. Välsignad vare hans namn, Hosianna Hosianna.

Vi tackar Vår Fader för att han så varsamt höjer Jorden och allt som lever på den till en högre dimension i glädje och kärlek.

Jag knäböjer inför honom och för Er mina tappra krigare.

 

Jag älskar Er.

 

Judas

 

Du gillar kanske också...